find info om jobbet som tekniker.

De fleste virksomheder benytter sig af elektronik, maskineri og IT-systemer i mange forskellige afskygninger. Som tekniker vil du være den vigtige go-to person, der varetager ethvert problem, som opstår i forbindelse med udstyret. Som tekniker vil du derfor bære et stort ansvar for den daglige drift i større eller mindre virksomheder. Som tekniker kan du bestride stillinger indenfor stort set alle brancher og industrier, hvor der benyttes elektroniske systemer eller maskiner. Er du interesseret i at høre mere, så læs med i artiklen, hvor vi belyser, hvad der skal til for at blive tekniker, og hvad du kan forvente at skulle lave. Vi kigger også på forskellige job- og karrieremuligheder og ser på de forventede lønninger som tekniker.

ledige stillinger
1

hvad er en tekniker?

Som tekniker sørger du blandt andet for at udstyr og maskiner fungerer, som de skal. Du udfører rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer for at identificere eventuelle problemer i maskinerne. Disse regelmæssige tjek sikrer, at eventuelle fejl opdages prompte og kan udbedres med det samme. 

Teknikere løser dog ikke kun mekaniske problemer; de tager sig også af elektriske fejl og ethvert andet problem i produktionssystemerne. Du sikrer, at fremstillingsprocessen kører som planlagt for at undgå produktionstab, tidstab eller nedsat produktkvalitet. Vedligeholdelsesrutinerne er med til at bibeholde de høje produktionsstandarder.

hvad laver en tekniker?

En teknikers vedligeholdelsesarbejde kan ofte deles op i præventiv, generel og prædiktiv vedligeholdelse. En tekniker, der udfører præventiv vedligeholdelse, monitorerer udstyr eller maskiner og foretager enhver form for nødvendig reparation for at undgå funktionsfejl og for at forlænge udstyrets levetid. Maskinproducenterne fastsætter de periodiske vedligeholdelsesplaner, som er afgørende efter forudbestemte driftscyklusser. Under forebyggende vedligeholdelse samarbejder du med ingeniører om at udvikle overvågnings- og reparationsskemaer for at opretholde maskinernes ydeevne og undgå fejl.

Teknikere der foretager prædiktiv vedligeholdelse arbejder ud fra den forventning, at en maskine før eller siden vil bryde sammen. Deres opgave består således i at forlænge udstyrets levetid så meget så muligt. Som tekniker er det din opgave at installere værktøjer, der kan monitorere ydeevnen og derved bidrage til at opspore eventuelle fejl. Du udfører også tests og regelmæssige kontroller for at bestemme arbejdskapaciteten og omkostningseffektive vedligeholdelsesmetoder. Som almindelig vedligeholdelsestekniker håndterer du nødreparationer og generelle problemer, der opstår, herunder eksempelvis elektriske fejl.

Lyder et arbejde som tekniker interessant for dig? Så læs videre i artiklen og få svar på hvad det kræver at blive tekniker og hvor du kan få arbejde.

087.jpg
087.jpg
2

gennemsnitslønnen for en tekniker

Eftersom teknikere opererer i vidt forskellige brancher og industrier og kan have vidt forskellige arbejdsopgaver og ansvar, så vil lønnen også variere en del. Det er svært at sætte en gennemsnitsløn for en tekniker, da stillingsbetegnelsen er ekstremt omfattende. Det er dog muligt at fremhæve forskellige lønninger for forskellige teknikere.

Ifølge Danmarks Statistik vil en nyansat elektrotekniker eller automatiktekniker kunne forvente en startløn på cirka 34.000 kroner om måneden inklusiv pension og tillæg. Tilsvarende vil en procestekniker i industrien kunne forvente en startløn på cirka 33.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension og tillæg, mens en elektronikteknolog vil kunne tjene cirka 31.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension.

Faktorer der kan påvirke en teknikers løn

Din løn som tekniker påvirkes blandt andet af dine kompetencer. Har du ekspertviden indenfor et særligt felt, så vil du ofte kunne forvente mere i løn. Derudover vil ekstra erfaring også blive vægtet højt i forbindelse med ansættelse og lønforhandling. Derudover tjener man ofte mere, hvis ens arbejde består af mere komplekse opgaver.

find ledige job
3

typer af teknikere

Teknikere kommer i mange afskygninger og indenfor vidt forskellige brancher. En tekniker kan blandt andet være en af følgende typer:

081.jpg
081.jpg

vikar eller fastansat?

Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige job
4

arbejdet som tekniker

Som tekniker får du mulighed for at udfolde mange af dine tekniske færdigheder og know how. I det følgende afsnit kigger vi på en teknikers mange forskellige arbejdsopgaver, forventede kolleger, mulige arbejdsmiljøer og potentielle karrieremuligheder.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En tekniker kan have mange forskelligartede arbejdsopgaver afhængigt af den branche han eller hun er ansat i. Der er dog også visse opgaver, der går igen på tværs af brancher. Disse omfatter blandt andet:

  • Gennemgang af arbejdet og prioritering af vedligeholdelsesprojekter

I begyndelsen af dagen skal du gennemgå det planlagte vedligeholdelsesarbejde og prioritere opgaverne. Du skal planlægge reparationerne effektivt og samle det nødvendige værktøj, dele og instruktioner til vedligeholdelse.

  • Dokumentation for udført vedligeholdelsesarbejde

Du skal dokumentere processen, når du udfører vedligeholdelsesprocedurer. Hvis du bemærker problemer med maskinerne, skal du tage billeder og skrive de nødvendige punkter ned. Før du afslutter arbejdet, er det vigtigt at dokumentere årsagerne, fejlkoder og tiden for at kunne gennemføre reparationerne eller vedligeholdelsesprocedurerne.

  • Udførelse af rutine- og nødreparationer

Det er din opgave at udarbejde vedligeholdelsesprocedurer for forebyggende og rutinemæssige inspektioner af udstyret. I den planlagte vedligeholdelsesperiode kontrollerer du og foretager fejlfinding på defekte maskiner. I tilfælde af en nødsituation med systemfejl er det din opgave at vurdere årsagen og udvikle løsninger for at genoprette funktionaliteten.

  • Opfyldelse af sikkerhedsstandarderne

Formålet med regelmæssige inspektioner er at sikre, at maskinerne opfylder de krævede standarder for medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Det betyder, at du skal dokumentere brand- og sikkerhedsplaner, farlige materialer og protokoller til forebyggelse af personskader.

  • Oplæring af nye teknikere

Som erfaren tekniker vejleder du nyansatte og gør dem fortrolige med driftsprocedurer, politikker og reparationsteknikker.

brug for hjælp til dit CV?

Vi har samlet vores bedste råd til udarbejdelse af et power resumé til dit CV.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Som tekniker arbejder du oftest på en fabrik eller i en produktionsafdeling, medmindre du er IT-tekniker. Arbejdet som tekniker kræver direkte fysisk tilstedeværelse, da du naturligvis skal være ved maskinerne, når du kontrollerer og tester dem. Eller når der skal foretages reparationer eller opdateringer. Grundet de potentielle sikkerhedsrisici, som kan forekomme på fabrikker og i produktionsafdelinger, skal du til tider bære sikkerhedsudstyr, når du foretager reparationer. Før du starter en eventuel reparation, skal du udarbejde en vedligeholdelsesplan for hvert et stykke udstyr i virksomheden. Det kan kræve arbejdstimer på et kontor, hvor du læser manualer og skriver rapporter.

hvem er dine kolleger?

Afhængig af virksomheden og branchen vil dine kolleger kunne omfatte vedligeholdelsesteknikere, elektroingeniører, serviceteknikere, mekaniske teknikere og bygningsingeniører. Du kan også hænde at arbejde sammen med projektledere og byggepladsledere såvel som montører, byggeledere, kurere og lagermedarbejdere og truckførere.

arbejdstider

Teknikere arbejder i forskellige brancher og har derfor varierende arbejdstider. Man anslår dog, at teknikere arbejder mellem alt fra en almindelig 37 timers arbejdsuge og op til cirka 42 timer om ugen. Der er dog ikke altid tale om vagter indenfor normale arbejdstider fra morgen til eftermiddag. I produktionindustrien kører maskinerne døgnet rundt, og der er derfor altid behov for en tekniker. Det betyder, at teknikere indenfor især fremstillingssektoren kan arbejde i skiftehold, og dermed have alt lige fra aften- og nattevagter såvel som arbejde i weekenden. Teknikere kan også arbejde deltid. Her er der ofte tale om konsulenter, som kaldes ind i tilfælde af akutte problemer.

hvem er dine kolleger?

Som tekniker arbejder du ikke kun sammen med andre tekniske kollegaer. Du har også en tæt kontakt til mange andre faggrupper, f.eks. projektledere, kontormedarbejdere, tømrere og elektrikere.

find dine næste kollegaer her
069.jpg
069.jpg
6

uddannelse og karrieremuligheder

Teknikere forekommer i en bred vifte af brancher og industrier og har derfor ofte vidt forskellige specialer. Af samme grund vil de uddannelsesmæssige krav også være særligt afhængigt af branchen, hvori man søger arbejde som tekniker. Et arbejde som IT-tekniker eller IT-teknolog vil således ofte kræve 2 års erhvervsuddannelse på IT-teknolog studiet. Er det i stedet en stilling som elektrotekniker man søger, så kræver at du har gennemført Automatik- og procesuddannelsen. Det kan tage mellem lidt under 3 år og op til 5 år. Således er der varierende uddannelsesmæssige krav til de forskellige teknikertyper i de forskellige brancher.

færdigheder og kompetencer

Udover de uddannelsesmægge kvalifikationer er det også vigtigt at besidde følgende færdigheder og kompetencer for at kunne begå sig i arbejdet som tekniker:

  • god problemknuser

En teknikers primære opgave er at løse mekaniske problemer, der forhindrer et udstyr i at fungere korrekt. Det betyder, at du har brug for kreative problemløsningsevner til at udvikle løsninger og reparationer, der kan genoprette et anlægs eller en maskines ydeevne. Deduktiv ræsonnering (top down logik) styrker dine problemløsningsevner og hjælper dig med at isolere den grundlæggende årsag til fejlen ud fra produktionsholdets rapporter eller observationer.

  • fingerfærdighed

Uanset om du skal finde årsagen til et problem eller udbedre skaderne på en maskine eller udstyr, skal du bruge specifikke værktøjer. Det kræver, at du er god med hænderne og at du kan håndtere de forskellige manuelle værktøjer. Nogle gange skal du udskifte maskindele under reparationer, hvilket kan være fysisk krævende.

  • detaljeorienteret

Som tekniker er det din opgave at finde fejl i et system eller i en maskines funktioner ved at observere eller lytte til de lyde, det producerer under drift. Hvis du forstår udstyrets rutinemæssige funktioner, vil du opgså bedre kunne spotte de små afvigende detaljer, derved finde frem til fejlene i systemet.

  • god til at kommunikere

Dine kommunikationsevner vil hjælpe dig med at kunne videregive klare instruktioner til andre teknikere eller at forklare en løsning på en maskinfejl. Gode skriftlige færdigheder vil være til gavn når du skal udarbejde vedligeholdelsesprocedurer og skabe den nødvendige dokumentation for at kunne overholde retningslinjerne for produktionen.

  • tidsstyring

Du skal sørge for at planlægge de rutinemæssige vedligeholdelser for at sikre at de udføres til tiden. Det er også vigtigt at have plads i kalenderen til eventuelt uventede problemer på maskiner og udstyr, som nu engang kan opstå.

karrieremuligheder

Som tekniker har du en bred vifte af karrieremuligheder. Der er gode jobmuligheder eftersom rigtigt mange brancher har brug for en tekniker til deres drift eller produktion. Nogle vælger at videreuddanne sig fra deres pågældende teknikerstilling for at blive ingeniør. Nogle vælger at blive ingeniør indenfor byggeteknik mens andre vælger mekanik eller elektronik. 

Du kan også blive konsulent eller underviser på en uddannelsesinstitution, når du har oparbejdet tilstrækkelig erfaring. Selvstændig virksomhed og freelancearbejde er også en mulighed, for der dem har modet og de rette kvalifikationer.

klik her
7

fordele ved at finde et job som tekniker via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer tekniker til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

vikariater

Hos Randstad er vi mange kunder, som har behov for hjælp i kortere eller længere perioder. Ved at arbejde som vikar opbygger du erfaring, og du får indblik i flere forskellige virksomheder. Hvis du ønsker det og gør et godt stykke arbejde, kan et vikariat også føre til en fastansættelse.

projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer teknikere til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

089.jpg
089.jpg
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som tekniker

thank you for subscribing to your personalised job alerts.