find info om jobbet som truckfører.

Er arbejdet som truckfører noget for dig?

Stort set alle brancher, der løfter tunge genstande, har brug for gaffeltruckførere. Mange gaffeltruckførere arbejder på lagre og lagerpladser for at håndtere og flytte tunge ting. Nogle truckførere arbejder på byggepladser for at hjælpe med at flytte materialer, mens andre arbejder på industriområder som f.eks. fabrikker. Andre arbejder i butikker, hvor de hjælper med at læsse produkter af fra lastbiler eller skibscontainere.

Vi har samlet en masse info om arbejdet som truckfører. Du kan blandt andet blive klogere på følgende:

opret profil
1

hvad laver en truckfører?

Jobbet som gaffeltruckfører indebærer at betjene en gaffeltruck, men du skal ikke blot køre varer fra punkt A til B. Det er  mere komplekst end som så.

En truckfører skal være i stand til at arbejde nogenlunde selvstændigt. Du skal holde styr på lagerbeholdningen og følge en tidsplan for, hvornår varer skal transporteres. Ofte vil du også skulle opfylde produktionsmål. 

En gaffeltruckfører skal være fuldt uddannet i at betjene tungt udstyr. Du skal vide, hvordan man kører flere forskellige gaffeltrucktyper gennem forskellige rum. Nogle gaffeltruckførere skal køre langt for at flytte materialer, mens andre bruger deres tid på at manøvre varer fra en hylde til en anden - både højt oppe og langt nede.

Som truckfører skal du være forsigtig og præcis, når de flytter varer rundt på et lager.

Billede af mand som kører varevogn
Billede af mand som kører varevogn
ledige jobs
2

arbejdstiden for en truckfører

Som truckfører er der rigtig gode jobmuligheder, og da transportsektoren er en døgnbemandet industri, er der som truckfører mulighed for at arbejde på stort set alle tidspunkter alle ugens dage.

De fleste lagerhuse er døgnåbne, og en truckførers vagter er således fordelt over hele dagen. Mange truckførere arbejder om natten eller i weekenden for at forberede forsendelser, der sendes ud tidligt om morgenen. Det er dog også muligt at arbejde på traditionelle arbejdstider i dagtimerne på hverdage.

De fleste truckførere er fuldtidsansatte, men der er også mulighed for deltidsarbejde.

Typisk er der gode muligheder for overarbejde, især når holdet har travlt med at udføre større ordrer.

ledige jobs
3

gennemsnitsløn for en truckfører

Som truckfører tjener du i gennemsnit kr. 33.192 kr. om måneden inklusiv personalegoder, tillæg, pension mv. (Danmarks Statistik 2019)

Lønnen som truckfører afhænger af det specifikke job og opgavernes karakter, ligesom erfaring og arbejdstider har indflydelse på lønniveauet. Truckførere, der arbejder med mere specialiserede opgaver som f.eks. transport af farlige eller skrøbelige materialer, får som udgangspunkt en højere løn, da det kræver en større erfaring end for opgaver som f.eks. at flytte materialer rundt i en lille butik. På samme måde får truckførere, der betjener større eller mere kompliceret udstyr en højere løn sammenlignet med truckførere, der lige er startet deres karriere, men når det er sagt, er arbejdet som truckfører i Danmark oftest omfattet af en overenskomst, og lønniveauet på den enkelte arbejdsplads vil som udgangspunkt være ens for alle, dog med mulighed for f.eks. anciennitetstillæg og tillæg for at arbejde om natten eller i weekenden. 

Nogle steder vil det også være muligt at forhandle en individuel løn baseret på din erfaring, uddannelse, certifikater m.m. 

Lønnen er typisk sammensat af en timeløn og tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde. Hertil kommer pension, fritvalg og SH- opsparing. Derudover kan der være bonustillæg, produktionstillæg og anciennitetstillæg.

Grundlønnen kan variere meget og afhænger af den virksomhed og overenskomst, du er ansat under, men mindstelønnen i f.eks. Industriens Overenskomst er pt. kr. 124,65 pr. time, hvilket betyder, at lønnen her ikke vil være lavere end dette.

Arbejder du under en overenskomst, hvilket altid vil være tilfældet, når du arbejder som truckfører via Randstad, vil du desuden modtage fritvalgsopsparing, som er en ekstra procentdel på omkring 10% af din løn. Hertil kommer arbejdsmarkedpension på typisk 12 % af din løn, hvoraf 8% er arbejdsgiverbetalt, og 4% er egenbetaling.

Du modtager selvfølgelig også feriepenge på 12,50% og i de fleste overenskomster, vil du også optjene retten til afholdelse af feriefridage.

hvordan kan du tjene ekstra som truckfører?

Som truckfører afhænger din løn af dine arbejdstider. Arbejder du ofte om aftenen, natten eller i weekenden, vil din løn være højere, end hvis du kun har dagvagter, da du vil modtage ekstra tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde. Herudover afhænger din løn også af hvilke maskiner, du er certificeret til at bruge, og hvor meget erfaring du har. Har du f.eks. mange års erfaring med reach truck med kamera vil du ofte få en højere løn, end hvis du kun kan betjene en almindelig gaffeltruck.

Alt efter, om du har taget et A eller B gaffeltruck certifikat, gaffelstabler certifikat eller et teleskoplæssercertifikat vil din løn kunne variere ift. de opgaver, du kan varetage med dine tilegnede kompetencer, erfaring og certificeringer.

Derudover vil du naturligvis tjene mere, hvis du påtager dig overarbejde, hvilket du vil modtage ekstra betaling for jf. de gældende satser for overarbejde i den virksomhed, du er ansat hos.

Din løn vil således variere i forhold til din erfaring, uddannelse, certificeringer, det tidspunkt, du arbejder på, hvor mange timer du arbejder, og de vilkår og betingelser, som er gældende i den virksomhed, hvor du er ansat.

To mænd taler på et lager. Den ene sidder i en truck.
To mænd taler på et lager. Den ene sidder i en truck.

hvem er dine kolleger?

Som truckfører arbejder du ikke kun sammen med andre truckførere. Du vil også have et tæt samarbejde med f.eks. lagermedarbejdere og produktionsmedarbejdere.

find dine næste kolleger her
4

arbejdet som truckfører

Hvis du er interesseret i et job som truckfører, kan det være nyttigt at have en idé om, hvad du kan forvente. Læs videre for at få mere at vide om, hvilke opgaver du kan møde og hvordan din arbejdsplads kan se ud.

opgaver og ansvarsområder:

Nogle af opgaverne for en truckfører omfatter bl.a:

  • sikker kørsel med gaffeltruck

Som truckfører betjener du f.eks. gaffeltrucks i travle industrimiljøer. Du manøvrerer sikkert gaffeltrucks på et lager eller en byggeplads og sørger for, at du ikke støder på ting, der ligger rundt omkring på byggepladsen.

  • flytning og stabling af varer

En truckfører flytter og stabler varer fra hylder på et lager under lastning og losning. Det er din opgave at aflæse leverancer fra lastbiler og sikkert flytte dem til de udpegede lagerområder. Du fjerner også varer fra hylder og lægger dem på leveringsvogne.

  • sikre gode kørselsområder for gaffeltrucks

Før du betjener en gaffeltruck, skal du rydde vejene for at undgå at beskadige varer eller forårsage ulykker. Hvis dit udsyn er hindret, når du betjener gaffeltrucken, skal du bede andre medarbejdere om at hjælpe dig med at manøvrere sikkert rundt i omgivelserne.

  • vedligeholdelse af udstyr og gaffeltruck

Som truckfører skal du regelmæssigt kontrollere gaffeltruckudstyret for fejl eller skader. Du rengør også gaffeltrucken og smører bevægelige dele for at sikre, at de fungerer korrekt. Regelmæssig vedligeholdelse sikrer god driftstilstand.

brug for hjælp til dit cv eller ansøgning?

Vi har samlet vores bedste råd til udarbejdelse af dit CV og ansøgning her. Ofte vil et godt CV være nok, når du søger et job som truckfører hos os.

få gode råd her
5

typer af truckførere

Der er findes flere forskellige typer trucks, som kræver forskellige kompetencer og certificeringer hos truckføreren.

kollegaer taler i en pause på en byggeplads
kollegaer taler i en pause på en byggeplads

vil du gerne arbejde som truckfører?

Dygtige truckfører er efterspurgte, og jobmulighederne er mange.

Har du ikke erfaring som truckfører, kan arbejdet som lagermedarbejder ofte være et godt skridt på vejen.

find dit næste job
6

kurser, certifikater og færdigheder

Mange af de færdigheder, der kræves for at køre en gaffeltruck, svarer til dem, der kræves for at køre bil. For at blive truckfører skal du have et truckcertifikat. Et truckcertifikat kan tages på et ugekursus hos forskellige udbydere.

For at tage et truckcertifikat skal du være fyldt 18 år, og du skal kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest.

For at blive en god truckfører er besiddelse af følgende færdigheder og kompetencer desuden en fordel.

  • fysiske færdigheder

Du skal have en god rumfornemmelse og kunne vurdere afstande og hastigheder præcist. En god hånd-øje-koordination kan gøre det lettere at betjene en gaffeltruck. Til de fleste jobs skal truckførere være i fysisk god form. Selv om maskinerne klarer mange tunge løft, vil du nemlig også skulle bevæge dig rundt på gåben og flytte genstande med håndkraft. En truckfører skal også være komfortabel med at arbejde i både kølige og varme områder og på anden måde fysisk intenst klima.

  • psykiske færdigheder

Som truckfører er det også vigtigt, at du har en grundlæggende analytisk tilgang for at kunne holde styr på lagerbeholdninger og registreringer. Du skal også have evnen til at huske og følge alle former for sikkerhedsretningslinjer. Som truckfører er det vigtigt, at du trives med at udføre gentagne og fysisk krævende opgaver, samtidig med at du er opmærksom på detaljer.

  • IT-færdigheder

På de fleste arbejdspladser kan det være nyttigt at lære og bruge standardprogrammer til lageropgørelse og ordreopfyldelse.

vikariat eller fast stilling?

Start din karriere hos Randstad. Et vikariat fører ofte til en fast stilling, og mulighederne er mange

ledige stillinger
7

fordele ved at arbejde som truckfører gennem randstad

At arbejde via Randstad giver en række fordele.

For eksempel:

  • er dit vikariat altid omfattet af en kollektiv overenskomst. Det vil sige, at ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Dette gælder for alle rettigheder såsom pension, feriefridage, opsigelse osv.
  • har du altid én kontaktperson, som du kan vende tilbage til og bede om hjælp, hvis du har spørgsmål
  • får du mulighed for at afprøve jobbet som truckfører i et vikariat hos flere forskellige virksomheder. Hvis jobbet som truckfører er noget for dig, er der ofte gode muligheder for en fastansættelse hos en af vores kunder. Alternativt kan vi hjælpe dig med andre spændende jobmuligheder efter endt vikariat.

Find dit næste job via Randstad

Upload dit CV i vores database og lad os hjælpe dig med at finde dit næste job.

Smiling man sitting in driver's seat of a logistics truck
Smiling man sitting in driver's seat of a logistics truck
8

ofte stillede spørgsmål

ofte stillede spørgsmål om jobbet som truckfører

thank you for subscribing to your personalised job alerts.