find info om jobbet som elektriker.

Kunne du se dig selv i rollen som elektriker med ansvaret for el i en virksomhed indenfor det private eller det offentlige, så læs med i denne artikel. Her kigger vi på de mange forskellige jobmuligheder indenfor elektrikerarbejde, og hvad det kræver at blive elektriker. Derudover ser vi også på en elektrikers forskellige arbejds- og ansvarsområder og kaster et blik på de forventede lønninger.

ledige stillinger
1

hvad er en elektriker?

En elektriker er en dygtig håndværker, der arbejder med elektriske ledninger i bygninger og andre konstruktioner. Som elektriker arbejdet du med at installere, vedligeholde og reparere elledninger og elinstallationer i erhvervs-, industri- og boligbygninger. Som elektriker kan du også vælge at specialisere dig indenfor et område og f.eks arbejde på subspecialiserede elektriske systemer på f.eks. skibe, fly og andre mobile konstruktioner.

Af sikkerhedshensyn er det vigtigt at forebygge risici med elektriske ledninger og komponenter. Et dårligt ledningsnet kan være farligt og i sidste ende føre til skade eller brand. Som elektriker har du styr på sikkerhedsforanstaltningerne, solide matematiske og mekaniske færdigheder og  forståelse for elektrisk værktøj og materialer.

Data og databehandling er teknologier i vækst, og også her er behovet for elektrikere stort, da det er elektrikerens opgave at installere data- og kabellinjer. Den store vækst på området bevirker, at der ofte er ledige stillinger at finde som elektriker.

Ville et arbejde som elektriker matche dine evner indenfor mekanik og dit kendskab til elektriske komponenter? Så læs videre for at finde ud af, hvilke kompetencer og kvalifikationer, du skal have for at kunne begå dig i et elektrikerjob, find info om løn, arbejdsopgaver og ledige stillinger.

smilende mand sidder på en bænk udendørs
smilende mand sidder på en bænk udendørs

find dit næste job via os.

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for fleksible elektrikere. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en elektriker

Som nyuddannet elektriker vil din startløn jf. tal fra Danmarks Statistik spænde fra alt mellem 33.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension, tillæg og værdi af personalegode m.m. til cirka 43.000 kroner om måneden før skat. Lønnen afhænger hovedsageligt af, hvilken type elektriker du er, og hvilken branche du er ansat i. Således er der forskellige lønninger alt efter om du er alarmmontør, alarmtekniker, elektriker eller eksempelvis elektrikermester.

faktorer der kan påvirke en elektrikers løn

Din løn som elektriker afhænger normalt af dit erfaringsniveau. F.eks. er lærlingelønnen betydeligt lavere end en elektrikermester, men det samme kan så også siges om mængden af ansvar og risiko i arbejdet. Elektrikermesteren fastsætter den løn, som lærlingen får, når kontrakten indgås.

Elektrikerarbejde er farligt af natur. Specifikke opgaver kræver forskellige niveauer af præcision i forhold til andre, og der er ikke plads til fejl. En højere sværhedsgrad i arbejdsopgaverne resulterer normalt i en højere betaling på grund af større risici.

Nogle industrisektorer betaler også elektrikere mere på grund af kompleksiteten af deres arbejde. F.eks. vil elektrikere, der arbejder i fremstillingsindustrien med reparation af motorer og transformatorer, ofte tjene mere end elektrikere, der arbejder med installationer.

3

typer af elektrikere

En elektriker tager først et grundforløb med lærlingeplads, men specialiserer sig derefter i en særlig retning indenfor elektriker-faget på uddannelsens hovedforløb. Derudover kan en elektriker specialisere sig yderligere i forskellige retninger, som spænder vidt på tværs af brancher og industrier. Følgende typer af job som elektriker er nogle af de væsentligste (omend ikke de eneste) indenfor faget:

smilende kvinde stående bag maskineri
smilende kvinde stående bag maskineri

selvstændig eller lønmodtager?

Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige job
4

arbejdet som elektriker

Langt de fleste mennesker har en god forståelse af, hvad en elektriker laver. De færreste er dog klar over, at det eksempelvis er et fysisk krævende arbejde. Du skal derfor være indstillet på, at god fysik kan være en kærkommen egenskab som elektriker. Derudover omfatter arbejdet flere forskellige arbejdsopgaver og ansvarsområder, som vi skal se nærmere på her.

jobbeskrivelse for en elektriker

Nogle af de daglige opgaver for en elektriker omfatter: 

 • installation af ledninger, belysnings- og betjeningssystemer

Stort set alle bygninger udstyres med diverse el-installationer, når de bygges. Der er naturligvis tale om el-installationer som kræver regelmæssig vedligeholdelse. Som elektriker kan din opgave bestå i at installere ledningssystemer til belysning, kommunikation eller strømforsyning.

 • vedligeholdelse af ledninger og el-installationer 

Som elektriker vedligeholder du el-installationer og ledninger i diverse bygninger. Det betyder, at du skal kunne identificere problemer eller defekter i installationerne og reparere dem, hvis nødvendigt.

 • læsning af tegninger og tekniske diagrammer

Dit arbejde omfatter læsning af tegninger og tekniske diagrammer for at finde frem til placeringen af kredsløb og stikkontakter. Det er vigtigt at kunne forstå tekniske tegninger, når du reparerer industrimaskiner eller vedligeholder ledningsanlæg i bygninger.

 • planlægning og forberedelse af arbejdsopgaver eller instruktioner

Når du arbejder i et team skal du have en optegning over arbejdsopgaven for at sikre at alle aspekter af opgaven bliver udført. Du forbereder arbejdsopgaver ud fra tegninger og tekniske tegninger i forbindelse med installationen eller vedligeholdelsen af disse.

 • gennemførsel af alle sikkerhedsprocedurer

Elektriker arbejde er farligt og kan forårsage alvorlige ulykker. Før du påbegynder arbejdet, skal du have styr på alle sikkerhedsforanstaltninger. Det kan omfatte eksempelvis test af udstyr til arbejde i højderne, eller at sørge for at arbejderne er iført og benytter det passende sikkerhedsudstyr til den specifikke arbejdsopgave.

brug for hjælp til dit udarbejdelse af dit cv?

Vi har samlet vores bedste råd til udarbejdelse af et prower resumé til dit CV. Ofte vil et godt CV være nok, når du søger et job som elektriker via os.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Dit arbejdsmiljø afhænger af det specifikke job, som du udfører. Det pågældende specialområde, om det så er elmekaniker-arbejde, kabelarbejde eller alarmmontør, bestemmer langt hen af vejen, hvilket miljø du kommer til at arbejde i. Derfor kan arbejdet både bestå af opgaver indendørs såvel som udendørsarbejde. Nogle gange kræver det, at du skal op og klatre på stiger, i andre henseender bærer du tungt udstyr rundt på en byggeplads. Grundet arbejdets til tider risikofyldte opgaver er det vigtigt, at du bærer det rette beskyttelsesudstyr, som for eksempel specialhandsker, hjelm eller sikkerhedssko.

hvem er dine kolleger?

Som elektriker kan du både arbejde i boligbyggerier, virksomheder eller industriområder. Dine kolleger kan bestå af elektroingeniører, teknologer indenfor arkitektur, særlige VVS-teknikere og installatører af sikkerhedssystemer. Du kan også arbejde side om side med elevatorteknikere og andre specialister som for eksempel produktionsledere, elmekanikere, fabriksledere og almindelige arbejdere.

arbejdstid

En elektriker er normalt ansat til en 37 timers arbejdsuge. Der kan dog forekomme overarbejde i visse perioder. For eksempel hvis der skal arbejdes indenfor en normeret tid eller deadline. Det er også muligt at arbejde deltid eller have projektbaseret arbejde. Som elektriker er der stort set altid tale om fremmøde, hvilket betyder, at fjernarbejde nærmest er ikke-eksisterende.

Som elektriker vil dine mødetider som oftest være om dagen, og som for mange andre håndværkergrupper, som f.eks. tømrere vil arbejdsdagen ofte starte tidligt som elektriker. En arbejdstid mellem kl. 7-15 man-fre er meget normalt som elektriker, men det vil naturligvis afhænge af den virksomhed, du er ansat hos og de opgaver, som du skal udføre.

køre diagnostiske tests på maskiner ved hjælp af en tablet
køre diagnostiske tests på maskiner ved hjælp af en tablet

hvem er dine kolleger?

Som  elektriker arbejder du ikke kun sammen med andre elektrikere. Du har også en tæt kontakt til mange andre faggrupper, f.eks. tømrere og VVS´ere.

find dine næste kollegaer her
6

uddannelse og karrieremuligheder

Elektriker-uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der tager mellem 4 år og 6 måneder eller 5 år afhængigt af, om man vælger specialerne elektriker 1 eller elektriker 2 på uddannelsen. 

En del af uddannelsen foregår via en læreplads i en fungerende elektrikervirksomhed eller lignende. Her arbejder du som elektrikerlærling under opsyn af en erfaren elektriker som har lærlingelicens til at arbejde med elektriske komponenter. 

På både elektriker 1 og elektriker 2 specialerne får du grundlæggende viden og erfaring med alt lige fra bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik. Elektriker 2 specialet adskiller sig dog ved at omfatte en særlig specialisering indenfor udviklingsopgaver. 

Den omfattende uddannelse skyldes de sikkerhedsrisici, der er forbundet med el-arbejde. Da elektrikerens og andres sikkerhed er på spil, er uddannelsen derfor både omfattende og omhyggelig. 

færdigheder og kompetencer

Du skal besidde følgende kvaliteter for at kunne begå dig i arbejdet som elektriker:

 • tekniske elektriker færdigheder

Som elektriker skal du naturligvis besidde de rette tekniske evner for at kunne udføre dit arbejde. Udover kendskab til sikkerhed, skal en elektriker også kunne lægge, reparere og vedligeholde ledninger og el-installationer såvel som at kunne bruge de rette elværktøjer.

 • gode samarbejdsevner

Som elektriker skal du også være god til at samarbejde. Du skal have en god portion tålmodighed og en god samarbejdsvillighed. Det vil hjælpe dig på projekter, hvor flere faggrupper er involveret. Du skal kunne give klare instrukser og på samme tid være både lydhør og forstående overfor feedback fra de pågældende medarbejdere i teamet.

 • en god problemløser

Som elektriker kan du stå overfor for flere forskellige problemstillinger, som skal løses hurtigt og effektivt. Derfor skal du være en god problemløser for at kunne imødekomme de mange forskellige problemstillinger og sikre, at det ikke udvikler sig til yderligere komplikationer.

 • god fysik

Du skal være i nogenlunde god form som elektriker. Arbejdet omfatter nemlig til tider løft af tungt udstyr, klatring på stiger og stilladser samt masser af stående arbejdsudførelse. En god fysik vil sænke risikoen for overbelastninger og skader. Et godt syn er også vigtigt især på grund af de mange farvekoder i arbejdet med ledningsinstallationer.

karrieremuligheder

Som elektriker er det fremfor alt vigtigt at oparbejde erfaring og ekspertise, hvis du vil udvide dine karrieremæssige horisonter. Som lærling handler det fremfor alt om at tilegne sig basisviden og erfaring, men efter endt uddannelse kan du fortsætte din videreudvikling indenfor faget. 

Du kan f.eks. videreuddanne dig til elinstallatør. Som elinstallatør vil du under uddannelsen tage en autorisation, som blandt andet betyder, at du kan starte egen elvirksomhed. Det er et lovkrav, at en elvirksomhed har en uddannet elinstallatør ansat, der kan sørge for, at lovgivningen på området overholdes. 

Med en 1 ½  årig efteruddannelse kan du opnå en professionsbachelor i f.eks. energimanagement eller produktudvikling og teknisk integration. Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

Som elektriker eller elinstallatør har du også mulighed for at blive selvstændig og drive sin egen elektrikervirksomhed, eller du kan blive konsulent. Du kan også videreudvikle dig og specialisere dig i specifikke områder som for eksempel elmekaniker-arbejde, elektrikerarbejde på værfter og skibe eller specialisere dig i elarbejde indenfor grøn teknologi som for eksempel vind- eller solenergi.

find job
7

fordele ved at finde et job som tømrer via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer elektrikere til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

 • fastansættelse

Randstad rekrutterer elektrikere til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

 • vikaransættelse

Vi ansætter også elektrikere i midlertidige vikarstillinger, så ønsker du et vikariat som elektriker, kan vi sætte dig i forbindelse med den rette virksomhed.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

arbejder ser på mobiltelefon
arbejder ser på mobiltelefon
klik her
8

ofte stillede spørgsmål

ofte stillede spørgsmål om arbejdet som elektriker

thank you for subscribing to your personalised job alerts.