Kunstig intelligens eller AI (Artificial Intelligence) er på alles læber disse dage. Udviklingen og tilgængeligheden indenfor AI er i de seneste år eksploderet, og udfordringer som datasikkerhed, etik og ansvarlig brug af AI er dermed også blevet yderst aktuelt.

Hvordan anvender vi som privatpersoner bedst AI uden at gå på kompromis med os selv? Hvad er snyd, og hvad er smart? 

På mange uddannelsesinstitutioner er det f.eks. snyd at anvende ChatGPT til opgaveløsning og eksamen, men er det så også snyd at bruge ChatGPT, når du skal udarbejde en jobansøgning?

Det vender vi tilbage til, men lad os lige starte med at få termerne på plads. For hvad er kunstig intelligens (AI) og ChatGPT egentlig?

hvad er kunstig intelligens (AI)?

Kort fortalt er kunstig intelligens (AI) maskiner, der kan tænke og udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. 

Det vil altså sige, at udviklingen har gjort det muligt at programmere maskiner, der er i stand til at kopiere og i nogle tilfælde overgå flere aspekter af den menneskelige intelligens. Det drejer sig f.eks. om abstrakt tænkning, problemløsning og analyse.

Systemerne er bygget til at analysere data, identificere mønstre, træffe beslutninger og løse problemer ved hjælp af algoritmer og beregningsmæssige metoder, og AI udvikler og forbedrer sig konstant ved at analysere nye, store mængder data.

Man carrying a bike up the stairs in a train station. Other man walking up the stairs in the background.
Man carrying a bike up the stairs in a train station. Other man walking up the stairs in the background.

hvad er ChatGPT?

ChatGPT er et eksempel på et produkt, hvor AI-teknologi er integreret i selve værktøjet. ChatGPT tager afsæt i en bred vifte af tekster fra internettet og har lært at forstå sprogstrukturer, kontekst og sammenhæng i tekst. Baseret på det input - det såkaldte “prompt” - som ChatGPT modtager fra brugeren, er den designet til at forstå og udarbejde tekster, som fremstår som menneskeskabte. 

Hvordan kan du så som jobsøgende med fordel gøre brug af ChatGPT? Hvad er en god ide, og hvad er snyd?

er det snyd at anvende ChatGPT til at skrive en ansøgning?

Hvis vi vender tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt det er snyd at bruge ChatGPT, når du skal udarbejde en jobansøgning, så er vores svar som udgangspunkt nej! Men hvis spørgsmålet er, skal jeg få ChatGPT til at skrive hele min ansøgning, så er svaret også nej.

Tænk på ChatGPT som din hjælper. Som dit opslagsværk, som din sparringspartner, din inspirationskilde og dit digitale idekatalog. Der er mange måder at finde hjælp til at skrive sin ansøgning, og ChatGPT er ligesom mange andre hjælpemidler et helt legitimt værktøj, som du med fordel kan anvende.

vores råd

Vi anbefaler, at du bruger ChatGPT til at

 1. omformulere dele af din tekst i din ansøgning
 2. komme med inspiration til formuleringer ud fra f.eks. en liste over dine færdigheder, erfaringer og interesser
 3. uddybe eller forkorte afsnit i din ansøgning
 4. ændre formatet i din ansøgning f.eks. afsnit til punktopstilling eller omvendt
 5. læse korrektur

Men husk, at det output du får, afhænger af det input, du giver, så gør dig umage - også - eller måske i særdeleshed - når du anvender ChatGPT. Hvis du gør det, kan du nå rigtig langt, for uanset om du er en formidabal formidler, eller om du ikke er den store tekstforfatter, så kan ChatGPT hjælpe dig til at blive skarpere, mere præcis og overbevisende, når du udarbejder din jobansøgning. 

Og husk også, at det output, du får, når du anvender AI, aldrig er en facitliste. AI-generede værktøjer som f.eks. ChatGPT er behæftet med en vis fejlmargin, som det er vigtigt, at du er opmærksom på. Ligesom med andre kilder, bør du derfor altid forholde dig kritisk til indholdet og faktatjekke, når du anvender AI, så du sikrer pålidelighed og troværdighed i de oplysninger og resultater, som systemet leverer til dig. 

har du styr på dit CV?

Få tips og tricks til at udarbejde et power CV resume.

læs mere her

hvordan prompter man?

At promte handler i høj grad om at give informationer, udfordre og være kritisk. Det afgørende er, om du formår at fodre maskinen med de rigtige, relevante og brugbare informationer i forhold til det, du har brug for. Tænk på det at prompte som at give vejledning og input, så ChatGPT kan finde det rigtige svar til dig.

Gør du det rigtigt, kan ChatGPT være en uvurderlig hjælp i din jobansøgningsproces, men vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler - del aldrig personlige data som CPR-numre, bankoplysninger o.lign og brug ChatGPT som et værktøj, ikke som en facitliste. 

Når du prompter til ChatGPT er det vigtigt, at du giver input til

 • Tonen: Angiv den ønskede tone f.eks. formel, afslappet, informativ, overbevisende. Sørg for, at det afspejler den virksomhed og det job, du søger, men også dig selv som person.
 • Formatet: Definer formatet eller strukturen f.eks. “indledning til jobansøgning” eller “beskrivelse af kompetencer i jobansøgning”. Jo mere præcist, du definerer, hvad det er, du ønsker, jo mere præcist rammer ChatGPT.
 • Nøgleord: Angiv vigtige nøgleord eller sætninger, der skal inkluderes. Det kan være alt fra kompetencer til beskrivelser af erfaringer eller interesser. Det, der er vigtigt, er, at du gør dig nogle overvejelser over, hvad der er vigtigt for dig at få med og hvorfor.
 • Begrænsninger: Angiv begrænsninger, f.eks. antal ord eller tegn. Har du f.eks. brug for en skarp indledning på 4-5 linjer, så angiv det i din prompt, så ChatGPT udarbejder teksten i forhold til dine ønsker og behov.
 • Målgruppe: Angiv målgruppen. Hvem skal teksten henvende sig til? Hvilken type virksomhed er der tale om, og hvad er vigtigt for at ramme målgruppen med din tekst?
 • Humor: Humor kan i nogle tilfælde være en fordel at inkorpoere i sin ansøgning, men det afhænger både af jobbet, dig som person og målgruppen, så fortæl ChatGPT, hvad der er vigtigt ift. humor.
 • Story-telling: Bed om at inddrage story-telling eller fortælleteknikker og kom med input, som ChatGPT kan arbejde videre med. Generelt er storytelling en stærk og effektiv kommunikationsform. Mennesker er naturligt tiltrukket af fortællinger. Det skaber billeder og gør ansøgningen mere levende, og det kan ChatGPT hjælpe dig med.
 • Eksempler: Giv eksempler. Har du et afsnit, som du synes fungerer godt, så sæt det ind som en del af din prompt og henvis til stil, struktur og indhold i dette afsnit. Det samme gælder eksempler på erfaring eller kompetencer, der er relevante for den ønskede stilling.
 • Stillingsopslaget: Henvis til stillingsopslag. Ved at indsætte stillingsopslaget i din prompt, kan ChatGPT indsamle relevant viden om stilingen, virksomheden og indholdet af jobbet, som kan bruges aktivt i formuleringerne.

Ved at fodre ChatGPT med disse oplysninger, får du et mere personligt og nærværende output, men det er stadig vigtigt at redigere, omskrive og tilpasse, så teksten bliver autentisk og afspejler dig, din personlighed og dine kompetencer.

For husk, at en jobansøgning handler om at vise, hvem du er, og hvordan dine kompetencer passer til jobbet. Det kan ChatGPT ikke gøre for dig. Her skal du selv på banen. Og det er vigtigt. Rigtig vigtigt.

Så selvom ChatGPT kan skrive overbevisende tekster, så kan en ansøgning skrevet udelukkende ved brug af ChatGPT også meget nemt blive fluffy, ukonkret og ramme helt skævt, hvis du ikke gør det til din egen tekst.

Vores klare anbefaling er derfor: Brug ChatGPT. Udforsk ChatGPT. Lad dig inspirere af ChatGPT. Men husk at det er dig, som søger jobbet. Det er dig, som skal til samtale. Det er dig, som skal trives i jobbet. - Ikke ChatGPT.

den gode ansøgning

Læs mere om den gode ansøgning, og hvad den bør indeholde her.

læs mere her