Når du sender en ansøgning til et job, kan der ofte opstå tvivl om brugen af referencer. Hvem skal man bruge, og vil vedkommende fremhæve mine fordele i forhold til jobbet? Nogle vælger at tage skridtet videre og skrive referencer ind i ansøgning/CV. Men hvad er egentlig det 'rigtige' at gøre?

Der skal arbejdes lige så målrettet med en reference, som der skal med jobansøgning og CV. Man skal ikke bare klaske ens gode ven ned på et papir, og så ellers forvente at vedkommende ’sejler’ jobbet i havn for en.

»Jeg mærker nogle gange, at referencer ikke bliver taget særlig alvorligt, og at man bare finder en, der synes godt om en, men det er ikke den optimale måde at gøre det på. Det optimale er, at du ved hver jobansøgning gør dig nøje overvejelser om, hvilke personer, der har bedst kendskab til, om dine kompetencer matcher de krav som fremgår af stillingsopslaget,« siger Rasmus Risvig Hansen, National Director hos Randstad.

 

Woman looking away while sitting at table working on a tablet.
Woman looking away while sitting at table working on a tablet.

udlever på foranledning

En god måde er ifølge Rasmus at angive i sin jobansøgning, at referencer gives på foranledning. Og ikke skrive personen på sit CV og på den måde opfordre til, at man bare kan ringe til vedkommende .

»Skriver man, at det er på foranledning, så forstyrrer man ikke sin reference unødigt – husk på, at du skal værne om personen/referencen, og denne skal ikke virke irriteret over endnu engang at skulle fortælle om dine færdigheder – for det kan være, at tredje eller fjerde eller femte gang ikke bliver lige så god som første gang«.

flere forskellige

En reference er - ifølge Rasmus Risvig Hansen - ikke tilstrækkeligt. Rekrutteringseksperten fortæller, at der normalt spørges efter flere, og det kan det være godt at have nogle forskellige, der kan fortælle om såvel de faglige som de personlige færdigheder.

»Det optimale er at man har 2-3 referencer klar, når man bliver spurgt, og det er en god idé, at de forskellige personer kan give hver deres vinkel på dine færdigheder.  Det kan være en, der kender til dine faglige kompetencer, dine samarbejdsevner eller din personlighed, så modtager får et nuanceret billede af dig som person«.

Rasmus Risvig Hansens fem råd i forbindelse med referencer:

  • Skriv i din ansøgning at referencer udleveres på foranledning
  • Pas på med at overudnytte dine referencer – de kan være guld værd
  • Tilpas dine referencer i forhold til stillingsopslaget
  • Hav gerne flere referencer – En der kan fortælle om din personlighed, og en der kan fortælle om dine færdigheder
  • Anmod gerne relevante personer om korte LinkedIn referencer.