Der var engang, hvor feedback primært var noget, som lederen i en virksomhed gav til sine medarbejdere i forbindelse med den årlige MUS-samtale. Og ofte var der nok mere tale om en form for diktering, fordi medarbejderens ord faktisk ikke blev vægtet specielt højt.I dag er arbejdsmarkedet forandret. MUS-samtalen er mange steder skiftet ud med månedlige performancesamtaler, og feedback er blevet alles ansvar. Feedback er noget, man både giver og modtager, og det er ikke kun noget, der finder sted mellem leder og medarbejder – for medarbejderne skal også kunne finde ud af at give feedback til hinanden.I det hele taget er feedback blevet et vigtigt element på arbejdspladserne i dag, og det bliver tillagt større og større værdi, at medarbejderne er dygtige både til at modtage og give konstruktiv kritik. Mange virksomheder arbejder bevidst på at opbygge eller styrke feedback-kulturen i virksomheden, og det er der flere forklaringer på, siger Marie Deleuran, der er seniorkonsulent i Randstad.»Feedback er sundt, og det er der flere grunde til. Vi lever i dag i en verden med sociale medier, hvor vi hele tiden bliver målt og vejet, og det smitter af på arbejdsdagen. Og så går tingene bare lynhurtigt i dag, og meget forandres på kort tid - også måden vi arbejder på. Med en god og konstruktiv kritik, bliver man bedre i stand til hele tiden at udvikle sig,« forklarer Marie Deleuran og kommer med et eksempel fra egne rækker:»Jeg sidder selv i et team, hvor vi hele tiden giver hinanden feedback, for eksempel hver eneste gang vi har løst en opgave - og det er både negativ og positiv feedback. Det er en medvirkende årsag til, at vi udvikler os og hele tiden kan optimere vores processer,« fortæller hun.Marie Deleuran peger også på, at de nye generationer i den grad forventer løbende feedback.»Når man ser på de nye generationer, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, så er det velkendt, at de lægger utrolig meget vægt på at få feedback på de opgaver, de løser, ligesom de også gerne vil have mulighed for at give feedback den anden vej. Hvis ikke man tager det med i sine beregninger, så vil man ende som en uattraktiv arbejdsplads, og dermed bliver det sværere at tiltrække de dygtige medarbejdere,« fastslår hun.

Feedback i 34 lande

I Randstads seneste Workmonitor-undersøgelse er begrebet feedback blevet behandlet, og her kan man se og sammenligne tendenserne i 34 lande.Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at de danske lønmodtagere ligger helt i top, når det handler om at have en åben dialog med chefen, og hele 76 procent af de adspurgte mener selv, at de har en åben dialog med ledelsen på deres arbejdsplads. På samme måde ligger danskerne i top, når det gælder feedback medarbejderne imellem, og 71 procent fortæller, at deres leder opfordrer dem til både at give og modtage feedback medarbejderne imellem.Når det derimod handler om træning, så ligger danskerne i bunden af statistikken. Kun 33 procent af de adspurgte danske lønmodtagere har modtaget formel træning i at give feedback, og det er væsentligt under gennemsnittet i de 34 lande, som ligger på 45 procent. Men det er der også en god forklaring på, mener Marie Deleuran:»På det danske arbejdsmarked har vi et generelt et meget fladt hierarki, hvor der er tradition for at man godt kan snakke sammen og give feedback, så det er vi faktisk også ganske gode til. Jeg tror langt hen ad vejen heller ikke, at man kan træne sig til feedback, for det er noget, som ligger i virksomheden og ikke mindst medarbejdernes DNA,« vurderer Marie Deleuran.

Tre gode råd når du skal give feedback

  • Lyt til din modpart og sørg for at medtænke alle facetter.
  • Sørg for at den feedback, du giver, er konstruktiv, og at modtageren kan bruge den fremadrettet.
  • Hvis der er flere parter involveret, så sørg for at høre dem alle, for det giver et bedre samlet billede.

Tre gode råd når du modtager feedback

  • Lyt til hvad afsenderen siger uden med det samme at gå i forsvarsposition .
  • Undlad at tage kritikken personligt. Se det i stedet som en hjælp til at udvikling og forbedring.
  • Bed om mere feedback, hvis der er noget, du mener mangler.