Vågner du op om morgenen og tænker, at du ikke orker at møde på arbejde? Eller synes du, at dit arbejde er begyndt at virke kedeligt eller intetsigende?

Så er du ikke den eneste. Rigtig mange mennesker oplever en eller flere gange i deres arbejdsliv at miste glæden til deres arbejde. Men der er hjælp at hente. I denne artikel giver vi dig indblik i, hvilke faktorer der har indflydelse på din arbejdsglæde, samt tips til hvad du kan gøre for at få din arbejdsglæde tilbage.

hvorfor er det vigtigt at have arbejdsglæde?

Vi bruger en stor del af vores liv på at arbejde. Det er derfor vigtigt, at det, vi arbejder med, giver os glæde. Det har også betydning for vores motivation. Uden nogen form for glæde, er det svært at holde sig motiveret. Såvel arbejdsglæde som motivation påvirker vores produktivitet og er samtidig medvirkende årsag til, at risikoen for mistrivsel, sygdom og stress mindskes markant.

Læs også vores artikel “otte gode råd til en bedre arbejdsdag”

People from diverse races meeting in office conference room
People from diverse races meeting in office conference room

faktorer der påvirker arbejdsglæden

selvbestemmelse

Selv at kunne bestemme, hvordan man udfører sit arbejde, har stor betydning for rigtig mange mennesker. Det giver en følelse af frihed. Det kan virke mindre stressende, og medvirke til at du får brugt dine evner fuldt ud, samtidig med at du med stor sandsynlighed vil opleve, at du bliver mere produktiv, når du udfører dine opgaver.

socialt samvær

Som mennesker og flokdyr har vi af natur behov for at være i kontakt med andre mennesker. Vi vil gerne være en del af et fælleskab. Det er især vigtigt for vores personlige udvikling og forståelse af, hvem og hvordan vi er i samspil med andre. Når du er glad for dine omgivelser, og der er støtte fra kolleger, bliver du mere motiveret til at udføre dit arbejde.

Læs også vores artikel “sådan får du de bedste relationer på jobbet”

feedback

At få feedback på det arbejde du udfører, kan være med til at øge din arbejdsglæde. Konstruktiv feedback gør dig klogere på, hvad du gør godt, og hvad du kan forbedre. Hvis du har begået fejl, vil konstruktiv feedback kunne være med til at give dig en forståelse for, hvilke fejl der er tale om, så du kan rette op på dem fremadrettet. På samme måde kan postiv feedback give dig mod og lyst til at arbejde videre med opgaverne og yde en ekstra indsats. Konstruktiv feedback kan på den måde være med til, at give dit arbejde mere værdi for dig, da du mærker, at der er fremgang i din udvikling, og du bliver klogere på både dine svagheder og styrker.

at gøre en forskel for andre

At kunne gøre en forskel for andre spiller også meget ind på den glæde, du kan få i dit arbejde. Det kan være at hjælpe en af dine kolleger med en opgave, de har siddet længe med eller løse et problem for en kunde. For mange er det også essentielt, at man oplever, at det man laver i sit arbejde har en positiv effekt eller resultat for et andet menneske. Dette medvirker ofte til, at du føler at dine opgaver har værdi både på kort og langt sigt.

Læs også artiklen “ros din kollega - også selvom i er langt fra hinanden”

variation i jobbet

En anden faktor, der påvirker din arbejdsglæde, er hvorvidt du har variation i dine arbejdsopgaver. Hvis du ofte sidder med den samme type opgave, kan du få følelsen af, at dit arbejde er kedeligt, stillestående og uden fremgang. Hvis du derimod får mulighed for at arbejde med forskellige typer opgaver, kan det skabe mere plads til at udfolde dig og give dig mulighed for at blive klogere på, hvad dine talenter er.

Udover at blive mere bevidst om, hvilke faktorer der påvirker din arbejdsglæde og tage højde for, om de er til stede i dit arbejde, er der også små konkrete råd, som du kan følge i dagligdagen for at genvinde din arbejdsglæde.

Black woman smiling
Black woman smiling

hvad kan du selv gøre for at få mere arbejdsglæde?

det skal siges ...

Din arbejdsglæde er ikke noget andre kan hjælpe dig med. I hvert fald ikke til at begynde med. Til at starte med er det dig selv, der aktivt skal gøre noget for at kunne ændre på din mistrivsel. Der sker ingen ændringer, uden du tager initiativet.

for og imod liste

Hvis du er i tvivl om, hvad der er skyld i din manglende arbejdsglæde, kan du med fordel gå i gang med at lave en liste over de positive og negative sider af dit arbejde. På den måde bliver det mere synligt for dig, hvad du allerede er glad for ved dit arbejde, og hvad du eventuelt skal have ændret. Brug listen til at se, om du kan finde løsninger på de negative sider af dit arbejde, som vil gøre dig gladere og dermed få dem vendt til noget positivt. På den måde bliver lysten til at præstere i dit arbejde højere, fordi du ser værdi i at gøre det.

Læs også vores artikel “få mere indflydelse på din dagligdag”

tal med din leder

Hvis du er ked af dit arbejde og har svært ved at finde arbejdsglæden, kan det være en god ide at få en snak med din leder. Ved at sætte ord på, hvad hvilke opgaver, du brænder for, hvad der motiverer dig, og de ønsker du har til dit arbejdet, kan I sammen lægge en plan for, hvordan du bedst kan arbejde dig hen imod dette. Måske kan nogle af de opgaver, som frustrerer dig varetages af en anden, eller måske kan din leder hjælpe dig med at finde andre måder at varetage opgaverne på, så de bliver mere meningsfulde for dig.

Læs også vores artikel “udvid dine jobmuligheder via opkvalificering”

brug tid på det sociale samvær

Hvis din arbejdsglæde har været påvirket af det sociale på arbejdspladsen, kan det muligvis være, at du ikke har opsøgt det nok selv. Det kan du eksempelvis gøre, ved at sige godmorgen til kolleger om morgenen eller spørge ind til deres weekend eller fritidsinteresser ved frokostbordet. Det kan også være, at du skal tage initiativ til at lave noget uden for arbejdet. Det kan f.eks. være at tage ud og spise eller se en fodboldkamp sammen. På den måde giver du noget af dig selv til de andre og viser interesse i at lære dem bedre at kende. Dette leder ofte til, at andre også begynder at opsøge dig for at få en snak. Brug generelt flere kræfter på at skabe arbejdsglæde for dine kolleger. Hvis dine kolleger er glade på arbejdet, vil det øge dine chancer for at opleve det samme. Glæde smitter nemlig, og det inkluderer også dig.

hvis alt andet fejler …

Hvis du føler, at du har gjort alt for at ændre på det, der mindsker din arbejdsglæde, og der er intet, der virker, er det måske tid til at sige op og se i retning mod nye veje. Det kan være, at værdierne i virksomheden ikke passer overens med dine, eller at arbejdet i sig selv ikke giver dig den glæde det engang gjorde, og det kan være svært at lave om på.

Hvis du søger videre er det en god ide, at du fra starten sikrer, at du får sat flueben ud for de faktorer, du i din proces er nået frem til betyder mest for dig og skaber arbejdsglæde.

Find vores ledige stillinger her - måske er dit drømmejob imellem.

Og husk så, at langt de fleste mennesker fra tid til anden - og særligt når det er mørkt og koldt - oplever, at de hellere vil blive liggende lidt længere i sengen om morgenen, eller har lyst til at lave noget helt andet, end at stå op og gå på arbejde. Det er helt normalt. Det skal bare ikke være den følelse, du står med hver dag. Så skal du gøre noget ved det!