Langt de fleste medarbejdere ønsker at vende fysisk tilbage til deres arbejdsplads, efter en lang periode med hjemsendelse eller hjemmearbejde, men iflg. vores seneste Workmonitor-undersøgelse ønsker flertallet samtidig et mere sikkert arbejdsmiljø ift. Covid-19, og faktisk siger 53% af lønmodtagerne på globalt plan, at de ikke vil føle sig sikre på arbejdspladsen, før andre omkring dem er vaccineret, og 51% foretrækker at arbejde hjemmefra, indtil vaccinen er bredt distribueret.I Danmark er tallene dog noget lavere. Her svarer 41%, at de ikke vil føle sig sikre, før andre omkring dem er vaccineret, mens 37% ønsker at blive hjemme, indtil flertallet er vaccineret.Som udgangspunkt kan du imidlertid ikke nægte at møde fysisk op på arbejde, hvis din arbejdsgiver beder dig om at møde ind. Arbejdsgiveren har dog ifølge arbejdsmiljølovgivningen ansvar for at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø.

Vaccine som adgangsbillet til jobbet?

Iflg. vores workmonitor siger et overvældende flertal - 75% på globalt plan og hele 86% af de adspurgte i Danmark, at de vil være villige til at blive vaccineret, hvis det var et krav ift. deres job, og mere end halvdelen (56%) mener, at de vil have flere jobmuligheder, når de først er vaccineret. I Danmark gælder det 48%.Men kan din arbejdsgiver overhovedet kræve, at du bliver vaccineret mod Covid-19? Det korte svar er nej! Folketinget vedtog i november 2020, at arbejdsgivere kan pålægge medarbejdere at blive testet for corona, hvis det er sagligt begrundet. En saglig begrundelse betyder i denne sammenhæng, at testen skal ske for at begrænse smittespredning, herunder hensynet til de øvrige ansatte, eller på grund af driftsmæssige hensyn. Samme adgangsbillet til jobbet i form af en corona-vaccination, kan din arbejdsgiver imidlertid ikke kræve.Mange arbejdspladser tilbyder i dag influenzavaccine, men der er ikke lovgivning, der giver arbejdsgivere ret til at kræve vaccination af deres medarbejdere, og det er dermed ikke en forudsætning for at kunne få lov at gå på arbejde. Det samme gælder vaccination mod Covid-19, med mindre manglende vaccination betyder, at du vil være forhindret i at opfylde dine forpligtelser over for din arbejdsgiver.Hvis du f.eks. nægter at blive vaccineret, og dit arbejde indebærer udlandsrejser, er der er en risiko for, at du kan anses for selvforskyldt fraværende, hvis du ikke kan rejse på baggrund af vaccine-krav fra danske eller udenlandske myndigheder. Det kan indebære ansættelsesmæssige konsekvenser for dig, hvilket i sidste ende kan medføre en saglig opsigelse. Din arbejdsgiver må til gengæld gerne opfordre til vaccination, og iflg. vores undersøgelse er det også tilfældet hos de fleste danske virksomheder, hvor hele 61% af de adspurgte lønmodtagere svarer, at deres arbejdsgiver opfordrer dem til at tage imod vaccinen.

----

om randstads workmonitor:

Undersøgelsen er udført blandt lønmodtagere i 34 lande i perioden 15. februar 2021 - 8. marts 2021