Har du gjort dig overvejelser om, hvad der betyder allermest for dig i dit nuværende job, og hvad der er afgørende for et potentielt jobskifte? - Hvis fleksibilitet og work life balance står højt på listen, er du ikke alene.

Randstads seneste workmonitor undersøgelse blandt 27.000 lønmodtagere i 34 lande viser, at work-life balance generelt prioriteres meget, meget højt. Globalt set rangerer lønmodtagerne således work-life balance lige så højt som løn, og i Danmark giver de adspurgte lønmodtagere faktisk udtryk for, at work-life balance er det allervigtigste - også vigtigere end lønnen.

Pandemien har haft en betydelig indvirkning på arbejdslivet og work-life balance over hele verden, også i Danmark, og den fleksibilitet og frihed som følger med, vægter vi virkelig højt.

quote icon

Hele 50% af de adspurgte danskere ville gå så vidt, at de ville takke nej til et job, som ikke tilbød fleksibilitet ift. arbejdstider, hvilket er et godt stykke over det ellers høje globale gennemsnit på 41%.

Ønsket om større grad af fleksibilitet i arbejdslivet er et udtryk for en ændring i måden, mange anser arbejdet på i dag. Fleksible arbejdstider afspejler en moderne arbejdskultur, hvor fokus i stigende grad er på resultater og opgaver frem for faste arbejdstider, og hvor grænserne mellem arbejde og privatliv er blevet mere flydende. Mulighederne for at varetage arbejdet hjemmefra/remote har også haft enorm betydning for, hvilken form for fleksibilitet som er mulig og dermed efterspørges.

Men hvad kan du så gøre, hvis du ønsker højere grad af fleksibilitet i dit arbejdsliv?

Ifølge Randstads HR-direktør, Tine Ryg Cebrian, er der faktisk flere ting, som du med fordel kan fokusere på, hvis du gerne vil øge graden af fleksibilitet på din arbejdsplads. En af de første ting er at gøre sig nogle overvejelser over, hvorfor fleksibilitet er vigtig, og hvilken form for fleksibilitet, du vægter højest.

“Vi lever jo vores liv på mange forskellige måder, og vi går igennem mange forskellige livsfaser, hvilket medfører forskellige behov og ønsker, og det betyder også, at behovet og ønsket om fleksibilitet ikke er det samme for alle”, uddyber Tine Ryg Cebrian.

Man sitting on couch, working on laptop. Kid holding a notebook and pen.
Man sitting on couch, working on laptop. Kid holding a notebook and pen.

hvordan sikrer du mere fleksibilitet og work life balance i dit arbejdsliv

At opnå mere fleksibilitet i arbejdslivet kan være en udfordring, men der er flere strategier og skridt, du kan overveje for at forbedre din work-life balance og skabe mere fleksibilitet. 

“Ligesom med en lønforhandling handler det om forberedelse og om at gøre sig nogle helt konkrete overvejelser og prioriteringer, når vi taler om at få mere fleksibilitet ind i vores arbejdsliv”, siger Tine Ryg Cebrian.

Det handler i høj grad om at være bevidst om, hvad det er du har brug for og så tænke over, hvilken værdi og muligheder det skaber for dig og din arbejdsplads. Og så handler det om dialog og et fælles afsæt

“I stedet for bare at tage sig friheden og selv indføre fleksibilitet på arbejdspladsen, er det altid en god ide at afstemme forventninger med din arbejdsgiver. Det handler om at nå til en fælles forståelse, som er gavnlig for både den enkelte, gruppen og arbejdspladsen,” uddyber Tine Ryg Cebrian.

gode råd til at få (mere) fleksibilitet i dit arbejdsliv

Fleksibilitet kan være mange ting, og det kan have forskellig betydning. I Danmark har vi en generel tilgang til arbejdslivet, hvor medarbejderne i høj grad selv er med til at organisere og prioritere deres arbejde.

Flere og flere arbejdspladser har i det senere år åbnet op for hjemmearbejdsplader, givet den enkelte mulighed for selv at definere mødetider samt tilladt fleksibilitet ift. private aftaler i den normale arbejdstid som f.eks tandlægebesøg eller arrangementer i børneinstutioner, men det er langt fra alle arbejdspladser, hvor dette er en selvfølge, og generelt er der tale om et forhandlingsparameter på lige fod med løn og andre medarbejdergoder.

Vi giver dig her 5 gode råd til at forberede dig, hvis du ønsker mere fleksibilitet i dit arbejdsliv.

1 - afstem dine prioriteter med dig selv

Er fleksibilitet vigtigere end en lønstigning? Er uddannelse og karriereudvikling vigtigere end fleksibilitet og worklife balance? Eller er det noget helt andet, som er det allervigtigste for dig. Lav en liste, hvor du rangerer dine prioriteter. Nogle gange er du nødt til at gå på kompromis med dine ønsker og behov, og så er det vigtigt at være afstemt ift., hvad der betyder mest og mindst.

2 - konkretiser dine ønsker

Ønsker du fleksible mødetider? Hvor fleksible? - Er et frit mødetidsrum tidsrum ml. 7-9 og 15-17 fleksibilitet for dig, eller er det noget andet, du er på udkig efter? Ønsker du at have mulighed for at gå et par timer midt på dagen, når der er behov? Vil du gerne kunne arbejde hjemmefra? Måske have mulighed for at arbejde en halv dag på kontoret og en halv dag hjemmefra. Er aftenarbejde bedst for dig? Jo mere konkret du er, jo større er sandsynligheden for at kunne indgå en aftale med din arbejdsgiver.

3 - vær åben og ærlig om dine ønsker og behov

Åben kommunikation kan hjælpe med at skabe forståelse og finde løsninger. Når du har dine prioriteter og ønsker på plads, er det nemmere at udtrykke dem og finde en god løsning med din arbejdsgiver. Din leder har måske en ide, om at fleksibilitet er vigtigt for dig, men hvis du ikke er åben og ærlig om dine specifikke ønsker, er det svært at imødekomme dem. Tag fat i din leder og giver udtryk for, hvad DU gerne vil og hvorfor. Kun via dialog og åbenhed kan I i fællesskab finde den bedste løsning.

4 - giv noget igen

Hvornår er du til rådighed for din arbejdsgiver? Hvad kan de forvente til gengæld for den ønskede fleksibilitet? En arbejdsrelation er en gensidig kontrakt, hvor begge parter forventer at få noget igen. Gør det klart, hvad fleksibiliteten betyder og medfører i forhold til dig og dine arbejdsopgaver, og hav øje for virksomhedens interesser. Fleksibilitet må ikke være synonymt med en dårligere arbejdsindsats.

5 - lav en skriftlig aftale med din arbejdsgiver

Fleksible betingelser indgår flere og flere steder som en fast del af ansættelsseskontrakten mellem medarbejder og virksomhed. Uanset om du starter et nyt sted eller ønsker at ændre dine nuværende muligheder, er det en god ide at de aftalte vilkår fremgår som en skriftlig aftale, hvor begge parter har nogle holdepunkter i forhold til fleksibiliteten. Det sikrer både din arbejdsplads og dig som lønmodtager.

på udkig efter gode tips til job og karriere?

Vi har samlet vores bedste tips og tricks om alt fra CV-skrivning og jobsamtale til lønforhandling og karriereudvikling. 

find inspiration
om eksperten
Tine Cebrian
Tine Cebrian

Tine Ryg Cebrian

HR direktør, Randstad Danmark

Tine har adskillige års erfaring indenfor HR, rekruttering og medarbejderudvikling.
Med sin dedikation og afsæt som HR-direktør hos Randstad Danmark er Tine med til at sætte dagsordenen på det danske vikar- og rekrutteringsmarked.