Når du skal til lønforhandling, er det ikke nok, at du gør dig et par tanker aftenen før. Du skal forberede dig løbende hen over året, så du bliver godt rustet til forhandlingen. Det mener i hvert fald Tine Ryg Cebrian, HR Direktør i Randstad. Derfor får du her en række argumenter, tips og gode råd til din lønforhandling.

forberedelse er altafgørende i en lønforhandling

Forberedelse er afgørende, når du går ind i en lønforhandlingssituation, og det er vigtigt at præsentere dine argumenter overbevisende for at opnå de ønskede resultater. 

”Meget ofte er resultatet af en lønforhandling afhængig af forberedelsen. Der findes fag og områder, hvor der ikke er så meget at rafle om – her følger lønnen en given overenskomst – men dér, hvor det er muligt at indgå i en reel forhandling, hjælper det at være godt forberedt,” fortæller Tine Ryg Cebrian.

Undgå at gøre det personligt, og fokuser i stedet på fakta og din konkrete værdi for virksomheden. Hvis en lønstigning ikke umiddelbart er mulig, så overvej alternative kompensationsformer som bonusser, fleksible arbejdstider eller uddannelsesstøtte. Vær helt afklaret med, hvad der er vigtigst for dig.

"Definér på forhånd det beløb eller de fordele, du gerne vil opnå, og tænk over, hvad du evt. vil gå på kompromis med og sørg så for at have argumentation og begrundelse klar for, hvorfor du mener, at det du beder om er berettiget. Under selve forhandlingen er det afgørende at være lydhør og fleksibel. Lyt nøje til den respons du får og vær forberedt på at reagere konstruktivt. Forhandlinger er en dynamisk proces, og evnen til at tilpasse sig er nøglen til at opnå en gensidigt tilfredsstillende aftale," uddyber hun.

Glas mand som laver sejrsgestus med armen
Glas mand som laver sejrsgestus med armen

10 gode råd til lønforhandling

synliggør, hvor du har gjort en forskel.

Til en lønsamtale er det vigtigt, at du kan vise, hvor du har gjort en forskel. Et godt tip er derfor hen over året at skrive ned, hvornår og på hvilken måde du har gjort dig fortjent til mere i løn.

forsøg at få modparten til at komme med første udspil.

Hold lidt på dine kort, og forsøg at få modparten til at komme med et udspil. Det er ærgerligt, hvis du kommer med et oplæg til en fremtidig løn, der ligger under det beløb, som din arbejdsgiver ellers ville være parat til at give dig.

sørg for at bringe alle elementer i spil.

Når du taler løn, er det vigtigt, at du får alle elementer i spil. Det kan jo godt være, at du og virksomheden er bedre tjent med, at du får mere fleksible arbejdstider, hvis det kan lade sig gøre. Det kan også være, at en eventuel bonusordning vil kunne give dig mere. Sørg for at have vendt alle argumenter, inden du går ind til samtalen.

gennemfør et rollespil.

Har du en god ven, kan du måske gennemføre et rollespil eller diskutere dine forslag med ham eller hende. Sørg for, at personen er hudløst ærlig, nøgtern og saglig i sine betragtninger.

tjek lønstatistikken.

På internettet kan du finde en masse statistikker. Brug dem som pejlemærke, men husk samtidig at ingen personer eller jobs er ens. Og husk at indtænke den fulde lønpakke, herunder pension, fritvalg, fleksibilitet osv.

opstil et mål for, hvad du vil opnå med dine argumenter.

Før du går ind til samtalen, bør du sætte dig nogle mål for, hvad du gerne vil opnå – på den måde vil du virke mere målrettet. Målene skal være sat op i forhold til de elementer, som du bringer i spil.

vær konkret.

Når du fortæller om, hvordan du har gjort en forskel i løbet af året, så vær konkret. Det gælder også dine fremtidige forventninger. Sig for eksempel, at du gerne vil kunne gå tidligere en dag om ugen, og måske også hvilken dag.

undlad at sammenligne løn med andre.

Mange sammenligner løn med kollegerne, men lige meget hvor godt du kender dem, er det ikke sikkert, du kender deres aftaler ordentligt. Hvis du nævner en kollega, kan det måske udtrykke en snert af misundelse, og det giver ikke et godt indtryk hos modtageren.

undlad at virke truende.

Du er måske blevet kontaktet af en konkurrent, eller også har du bare overvejet at søge derover. Men det kort skal du ikke spille til en lønsamtale. Det kan signalere, at du alligevel er på vej væk og ikke er værd at satse på fremover.

spil spillet – også til slut.

Du skal helst sende et afsluttende signal om, at det er jobbet, der er det interessante, men at belønningen for udførelsen skal være på plads. Har du ikke opnået det, du gerne ville til din lønforhandling, så undlad at forlade lokalet fornærmet. Forsøg hellere at spørge, hvad der skal til, før virksomheden vil indfri dine forventninger til en fremtidig løn.

få flere gode råd til lønsamtalen

Husk at tænke hele lønpakken med og få det bedste ud af din lønsamtale.

Det handler om at etablere en konstruktiv dialog og være godt forberedt.

læs mere
om eksperten
Tine Cebrian
Tine Cebrian

Tine Ryg Cebrian

HR direktør

Tine har mange års erfaring med HR, løn og ansættelsesforhold.