De fleste kan nok blive enige om, at ferien er et af årets helt store højdepunkter, og det betyder, at man virkelig skal være forsigtig, hvis man går ind og piller ved den. Ikke desto mindre er det netop, hvad der er sket, for ferieloven har fået et ansigtsløft, der får betydning for både medarbejdere og virksomheder.

Denne gang har vi stillet de tre skarpe til advokat Katja Holbech Mårtensen fra Dansk Erhverv. Spørgsmålene handler om, hvad hun synes om den nye ferielov, og hvilke elementer i den nye lov, hun finder mest bemærkelsesværdige.

Hvorfor er der overhovedet behov for en ny ferielov?

Den nye ferielov er sat i søen på baggrund af et EU-direktiv. Helt basalt handler det om, at alle lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Som nyansat i en virksomhed i dag kan der gå helt op til 16 måneder, før du får ret til betalt ferie. Ifølge EU går der for lang tid mellem optjening og afholdelse af ferie i den danske ferielov.

Hvilke ændringer er de væsentligste i den nye ferielov?

Hvis jeg skal fremhæve nogle elementer i den nye ferielov, så må det være følgende:

  • Samtidighedsferie

Helt overordnet er den største ændring, at vi går fra forskudt optjening og afholdelse af ferie til samtidighedsferie i den nye ferielov. Det betyder, at du som lønmodtager optjener og afholder din ferie i samme periode. Det er stadig tilfældet, at du som lønmodtager optjener 2,08 feriedage på en måned, og som noget nyt vil du kunne afholde de optjente feriedage allerede måneden efter.

  • Fem ugers ferie

Ferieloven omfatter stadig fem ugers ferie i løbet af et år og afregnes enten som løn under ferie og ferietillæg eller feriegodtgørelse. 

  • Øget fleksibilitet

Ferie optjener du fremadrettet i perioden fra d. 1. september til d. 31. august, og ferien afholdes løbende i takt med at den optjenes. Men ud over de 12 måneder har du mulighed for at afholde ferien frem til den 31. december. Der indføres med andre ord et nyt begreb – ”ferieafholdelsesperiode”, som er ferieåret tillagt 4 ekstra måneder. Det betyder at du har 16 måneder til at afholde din ferie, hvilket giver dig som lønmodtager væsentligt mere fleksibilitet i forhold til din ferieplanlægning.

  • Tre ugers sammenhængende ferie

Du har stadig ret til tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30. september, og ferie skal som i dag aftales mellem parterne. Hovedferien skal varsles tre måneder i forvejen og restferie med en måneds varsel, hvis ikke der opnås enighed ved aftale. Det er i sidste ende arbejdsgiveren, der har det afgørende ord i forhold til, hvornår ferien skal afholdes.

  • Udbetaling af ferie

Den femte ferieuge skal som udgangspunkt afholdes, og i den nye ferielov får vi fire måneder ekstra til at afholde ugen. Hvis den femte ferieuge ikke er afholdt vil der som noget nyt ske automatisk udbetaling til lønmodtageren, hvis ikke den aftales overført til næste ferieafholdelsesperiode.

  • Ferietillæg

I den nye ferielov er der stadig ret til 1 procent ferietillæg af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Men i dag forudbetales ferietillægget, hvilket er muligt fordi optjeningsår og ferieår er forskudt. Når vi overgår til samtidighedsferie vil det ikke længere være muligt, og ferietillægget bliver derfor bagudbetalt, enten forholdsmæssigt i takt med ferieafholdelsen eller på to faste udbetalingstidspunkter i maj og august.

Hvilke datoer skal vi være særligt opmærksomme på med den nye ferielov?

Når man vælger, at ferieperioden skal ændres, vil der naturligvis opstå en overgangsperiode, som der skal tages højde for og nogle datoer, som man skal have in mente.

Jeg vil mene, særligt to datoer er vigtige at skrive sig bag øret som lønmodtager:

1. maj 2020

I perioden d. 1. januar 2019 og til d. 31. august 2019 optjener du 16,64 feriedage, som du kan afholde i et særligt ”miniferieår”, der løber fra den 1. maj til den 30. september 2020.

1. september 2020

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Restferie, der ikke er afholdt i miniferieåret, overføres automatisk til den nye ferielov. Vær opmærksom på at du vil mangle 2,92 feriedage til at afholde efterårsferie i det første ferieår i oktober 2020. Du bør derfor allerede nu overveje om du skal overføre dage fra tidligere ferieår, eller gemme dage fra miniferieåret. Dette bør kun være et problem i det første år.