Lønsamtalerne venter forude, og med stigende priser, den højeste inflation, vi har oplevet i mange år og enorme reallønsfald sidder mange lønmodtagere i øjeblikket med et håb og en forventning om en markant lønstigning i det nye år.

Men virksomhedene er også pressede, og sat på spidsen har du faktisk slet ikke krav på en lønstigning. 

“Mange er af den opfattelse, at de som minimum har krav på en index-reguleret lønstigning, men det er faktisk ikke tilfældet. Du har som udgangspunkt krav på en lønsamtale, men du har ikke nødvendigvis krav på en lønstigning. Det er derfor en rigtig god ide at være godt forberedt, inden en lønsamtale,” fortæller vores administrerende direktør, Nima Astanehdost.

Han forklarer videre, at den nuværende situation, hvor mange virksomheder ser ind i en mulig recession ledsaget af høj inflation og dermed store ekstra omkostninger og risiko for nedgang i omsætning betyder, at det er helt afgørende, at du har realistiske forventninger. 

“Hvis du regner med at få en lønstigning, der svarer til inflationen, bliver du nok skuffet. Jeg tror ikke, at særligt mange virksomheder kan levere det. Det er urealistisk, for virksomhederne er også pressede,” fortæller han.

Han opfordrer dig derfor til at se situationen fra såvel din egen som din arbejdsgivers vinkel, når du forbereder dig til din lønsamtale.

“Tro på dig selv og dine egne evner og gå efter det, som du synes er rimeligt, men vær realistisk og tag afsæt i den situation, som I begge står i. Hav en pragmatisk tilgang til din lønsamtale, så du ikke løber panden mod muren”, råder han.

For at forhandlingen ikke skal strande, opfordrer han samtidig til at tænke i alternative muligheder, så I kan finde en fair og god løsning for begge parter. 

“En lønforhandling handler ikke kun om din løn. Du kan forhandle om bonusmuligheder, ligesom du kan bede om mere hjemmearbejde eller uddannelsesmuligheder”, fortæller Nima Astanehdost.

Han råder dig således til at se på lønpakken og lønforhandlingen i forhold til din samlede arbejdssituation og derudfra liste de ting, som er vigtige for dig.

“For at finde ud af, hvad det kan give mening for dig at bede om, er det en god ide at se på din samlede arbejdssituation. Kig på, hvad der giver dig værdi, og hvad der kan hjælpe dig i hverdagen ud over en højere løn. Lav en liste. Det kan f.eks. være flere fridage til den samme løn eller mere fleksible arbejdstider,” forklarer Nima Astanehdost.

Derudover kan det være fordelagtigt at tænke i kollektive goder, som din arbejdsplads kan tilbyde til hele medarbejderstaben. Det kan være ordninger og tilbud, som din arbejdsgiver med fordel kan indføre til gavn for alle, som dermed kommer både dig, dine kolleger og din arbejdsplads til gode. 

“Lønforhandling handler jo som udgangspunkt om dig og din præstation, men du vil komme langt ved også at se tingene fra din virksomheds perspektiv. Hvis du kan komme med gode input og forslag til, hvordan din virksomhed kan tiltrække og fastholde medarbejdere, som samtidig gør en forskel for dig og dine kolleger, vil mange arbejdsgivere være åbne og lyttende,” forklarer Nima Astanehdost.

Vi har opsummeret ovenstående i 4 gode råd til din lønforhandling i inflationstider:

1 - brug din lønsamtale optimalt

Nogle ansættelseskontrakter indeholder vilkår om, at lønnen forhandles eller reguleres én gang årligt, men det er langt fra altid tilfældet. Du har dog som udgangspunkt krav på en lønsamtale, og det bør du udnytte til din fordel.

Lønsamtalen er din mulighed for at argumentere for din værdi. Hvis din arbejdsgiver ikke kan imødekomme dine ønsker til en lønstigning, er samtalen stadig en god anledning til at tale om alternative løsninger.

2 - sæt realistiske forventninger

En reallønsstigning på størrelse med den nuværende inflation er for de flestes vedkommende urealistisk.

Virksomhederne er også pressede, og det er derfor afgørende, at du går ind i lønforhandlingen med realistiske forventninger. Sæt niveauet ud fra din indsats og det, som du mener, du har fortjent, men sæt dig samtidig ind i din virksomheds situation.

På den måde vil du bedre kunne argumentere for, hvorfor det, du beder om, er rimeligt - og dermed nå i mål med dine krav.

3 - tænk lønforhandling i et større perspektiv

Se på din samlede arbejsituation. Hvad vil skabe værdi for dig ud over kroner og ører på lønsedlen? Har du for eksempel langt til arbejde, kan det være, at flere hjemmearbejdsdage kan være en god løsning, så du kan spare transportomkostningerne og have større fleksibilitet i hverdagen.

Måske er en ekstra fridag eller mulighed for en firedages arbejdsuge det, som du skal gå efter. Eller du kan bede om efteruddannelse og kurser.

Jo flere forskellige ting du har tænkt på, jo nemmere er det at få nogle af dem i hus.

4 - kom med forslag til generelle medarbejdergoder

Omdrejningspunktet for en lønsamtale er dig, din løn og den arbejdsindsats, du har ydet, men du vil komme langt ved også at se tingene i et større perspektiv.

Hvilke medarbejdergoder kunne du forestille dig ville være en god investering for din arbejdsgiver generelt?

Hvis du kan komme med konkrete forslag til den generelle medarbejderpakke, som vil komme såvel dig, dine kolleger og din arbejdsgiver til gavn, og som kan være med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, er det et stærkt signal at sende til din arbejdsgiver.

Det kunne f.eks. være medarbejderaktier, outplacement som en del af ansættelseskontrakten, betalt internet, madordninger, tandforsikring, fitness-muligheder eller fælles bonusordninger.

Disse tiltag vil ikke nødvendigvis kunne implementeres fra den ene dag til den anden, men ved at italesætte dem i lønsammenhæng anerkender du, at det er ting, som du vil værdsætte og påskønne, og din arbejdsgiver har noget konkret at arbejde videre med - også på den længere bane.

Og husk så at gå ind i lønforhandlingen med troen på dig selv og dine egne evner. Forbered dig og gå efter det, som du synes, er rimeligt. Men husk også, at du ikke har krav på en lønstigning, så sørg for at få mest muligt ud af din lønsamtale!

faktaboks:

Tal fra Danmarks Arbejdsgiverforening viser, at inflationen ligger langt over danskernes lønudvikling. Inflationen har ramt det højeste niveau i 40 år, og priserne er løbet så meget fra lønstigningerne, at reallønsfaldet er det største i mange årtier.

Reallønnen handler kort og godt om, hvad din løn er værd i forhold til, hvad du kan få for dine penge. Når reallønnen falder, betyder det altså ganske enkelt, at du kan købe færre varer for din løn end tidligere. Udviklingen i reallønnen svarer til differencen mellem lønudviklingen og inflationen, og efter en årrække med positiv reallønsudvikling i Danmark, er der i øjeblikket tale om et et reallønsfald på mere end 5 pct.