Opsigelser er svære! De sætter spor, og de kræver omsorg og forståelse! Hvordan man reagerer på en opsigelse varierer fra person til person, men mange oplever en form for choktilstand, og selvom de fleste mennesker i løbet af deres arbejdsliv får en opsigelse ind på livet på den ene eller anden måde, er opsigelser ofte forbundet med usikkerhed og tvivlende tro på egne evner.

Som virksomhed kan der være mange forskellige grunde til, at man vælger at opsige en medarbejder, men uanset de bagvedlæggende årsager, er det vigtigt – både for medarbejderen og virksomheden – at man hjælper den opsagte medarbejder godt videre og sikrer en ordentlig afsked.

Professionel rådgivning kan være givet godt ud og er med til at sikre, at de negative tanker og følelsen af utilstrækkelighed, som oftest følger i kølvandet på en opsigelse, omsættes til fremadskuende og målrettede handlinger for den opsagte.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_348.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_348.jpg

Et outplacement-forløb hjælper mennesker med at lykkedes med forandring. Den opsagte medarbejder er hovedperson og omdrejningspunktet for de tiltag, som igangsættes for at mobilisere deltagerens egen kraft og styrke. Via coaching og personlig markedsføring guides den opsagte medarbejder til at se mulighederne og komme godt videre.

Når du som virksomhed investerer i outplacement til dine opsagte medarbejdere, investerer du samtidig i din virksomhed. En opsigelse efterlader sjældent et godt sidste indtryk hos den opsagte medarbejder – eller de tilbageværende kolleger, men ved at tilbyde et professionelt outplacement-forløb, viser du velvilje, engagement og forståelse i en ellers svær tid. Det kommer som oftest godt igen i form af hurtig genopretning af engagement, tryghed og tro på fremtiden.

illustration af forstørrelsesglas med rettetegn

tilbyd outplacement via randstad risesmart

download brochure

5 gode grunde til at tilbyde dine opsagte medarbejdere et outplacement-forløb:

1 – En ordentligt og respektfuld afsked

Ved at tilbyde et outplacement-forløb både signalerer og praktiserer I ansvarlighed. At hjælpe en medarbejder igennem en svær periode og sende dem godt videre viser, at I bekymrer jer og ønsker det bedste for den opsagte. Det er vigtigt for både jer som virksomhed og den opsagte medarbejder at tiden omkring og efter afskedigelsen bliver så værdig og god som muligt, og at I får sagt ordentligt farvel til hinanden.

2 – Motivation og god overlevering

Ufrivilligt at blive bedt om at forlade sit job, rammer de fleste, og det påvirker alt andet lige motivationen. Når I tilbyder den opsagte medarbejder et outplacement-forløb vil vedkommende som udgangspunkt ændre indstilling og blive motiveret til at gøre et godt sidste stykke arbejde og samtidig sikre en god overlevering af arbejdsopgaver. Et outplacement-forløb kan ligeledes være med til at minimere risikoen for en sygemelding i opsigelsesperioden.

3 – Employer Branding og positive ambassadører

Dine medarbejdere – også de opsagte – er ambassadører for din virksomhed, og de er en vigtig brik for din virksomheds Employer Brand. Positive ambassadører er guld værd, og hvis en opsigelse ender på en god og konstruktiv måde, vil medarbejderen være mere tilbøjelig til at huske og fremhæve de positive og gode ting ved ansættelsen fremfor at fokusere på opsigelsen og de negative følger – Og det vil de også tage med sig i den måde de omtaler din virksomhed fremadrettet.

4 – Tryghed og tillid

Opsigelser skaber ofte utryghed – også blandt de tilbageværende medarbejdere – og ved at udvise ansvar og tage hånd om de opsagte med det samme, viser I som virksomhed etisk og moralsk handlekraft, som vil give både den opsagte og de tilbageværende medarbejdere en tryghed og tillid, som kan være afgørende. Ligesom I siger pænt goddag til nye medarbejdere, viser I på denne måde, at I også bekymrer jer og har en personale- og CSR-politik, som tager hensyn ved fratrædelse, så der siges pænt farvel.

5 – Det er en god investering

Omkostningerne til outplacement tjener ofte sig selv ind i form af afkast i ovenstående punkter. Et outplacement-forløb koster typisk ikke mere, end hvad der svarer til en månedsløn, og hvis din medarbejder har et opsigelsesvarsel, vil du ovenikøbet kunne spare lønomkostninger i opsigelsesperioden, såfremt vedkommende kommer i job, og det er aftalt at modregne i lønnen ved nyansættelse. For medarbejdere med et længere opsigelsesvarsel, vil dette ofte kunne gøre sig gældende.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker mere information om outplacement-forløb gennem Randstad eller download vores outplacement-brochure, hvis du vil vide mere om, hvad Randstad tilbyder, og hvordan vi kan hjælpe din virksomhedsend.

illustration af forstørrelsesglas med rettetegn

tilbyd outplacement via randstad risesmart

download brochure
om eksperten
Malene Gude
Malene Gude

Malene Gude

Head of Outplacement and Transition, Randstad Danmark

Malene er uddannet Cand.Psych./MSc. Occupational Psychology og har mange års erfaring med såvel rekruttering, ledelsesrådgivning, career transition og outplacement.