Det bliver aldrig hverdag eller behageligt at skulle opsige en medarbejder. Uanset om det er første gang, eller om du jævnligt håndterer afskedigelser og er uddannet til at håndtere disse, vil en opsigelse alt andet lige påvirke selv den mest rutinerede HR-afdeling.

Samtidig er opsigelser og afskedigelser en helt naturlig del af arbejdslivet, og det siges at langt de fleste af os kommer til at opleve at blive afskediget mindst én gang i løbet af vores karriere. Dertil kommer de gange, hvor du vil opleve at skulle sige farvel din gode kollega eller støtte din ægtefælle, familiemedlem eller gode ven, som har mistet jobbet.

Som leder vil du også før eller siden stå overfor at skulle afskedige en eller flere medarbejdere, og i en HR-funktion er rådgivning og vejledning i forbindelse med en afskedigelse en helt naturlig og vigtig del af dine arbejdsopgaver. Alligevel taler vi sjældent åbent om afskedigelser. At miste sit job eller afskedige en medarbejder er i mange tilfælde et tabu, som hverken arbejdsgivere eller de opsagte medarbejdere særlig ofte ønsker at fokusere ret meget på.

illustration af forstørrelsesglas med rettetegn

5 tips til den gode opsigelse - for alle parter

download

Afskedigelser er noget af det mest gennemgribende, der kan ske i vores arbejdsliv, og det er uomtvisteligt, at de sætter gang i en række psykologiske mekanismer hos både medarbejderen, kollegerne og lederen. Og netop derfor bør vi tale om det, forberede os på det og bearbejde det.

Uanset årsagen, er en afskedigelse nemlig en voldsom oplevelse for selv den mest hårdføre. Vi fyldes med tvivl og spørgsmål, og det tager tid at bearbejde oplevelsen. 

At tilbyde et outplacement-forløb kan være en god hjælp for alle parter. Outplacement handler om forandringer – både for den opsagte og jer som virksomhed, og forandringer giver muligheder.

forbered dig på en opsigelse

Uagtet de reaktioner, som opsigelser og afskedigelser måtte fremtvinge er det afgørende, at du i en HR-funktion og som leder kan rumme og håndtere de forskellige reaktioner. Der er ingen tvivl om, at i langt de fleste tilfælde vil det være medarbejderen, som er mest berørt af en afskedigelse. Men netop ved at have en forståelse for også dine egne reaktioner og have et godt kendskab til, hvordan en krise generelt forløber, vil du langt bedre kunne håndtere, forstå og rådgive om de mekanismer, som sætter ind - og samtidig tage vare på dig selv i situationen.

quote icon

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.”

K.E Løgstrup
Den Etiske Fordring

psykisk krisetilstand i forbindelse med en afskedigelse

En afskedigelse medfører ofte en form for psykisk krisetilstand. Iflg. den svenske professor og forsker Johan Cullbergs kriseteori gennemgår vi typisk fire faser i forbindelse med en krise. Og faktisk kan både den afskedigede medarbejder, lederen, kollegerne og HR opleve en form for krisetilstand i forbindelse med en afskedigelse.

Det er naturligvis meget forskelligt, hvordan man reagerer på en opsigelse. Mennesker er forskellige, og hvorvidt den enkelte oplever en decideret krisetilstand og gennemgår alle de fire faser vil variere fra person til person. Men det er almindeligt, at man oplever tristhed, skyld og skamfølelse, og samtidig vrede og en følelse af uretfærdighed. Vi har alle et behov for at skabe mening, og en afskedigelse føles ofte meningsløs og nogle gange også uretfærdig.

kvinde, der arbejder hjemmefra
kvinde, der arbejder hjemmefra

De fire faser indebærer:

1. chokfasen

Den første reaktion vil ofte være en form for chok. Det udløser tomhed, rastløshed og måske en følelse af uvirkelighed. For den afskedigede medarbejder kan det handle om ikke at føle sig god nok og at opleve magtesløshed, mens virksomheden og den afskedigende leder på den anden side kan være ramt af nedskæringer, som der SKAL eksekveres på. Måske har der ikke været tid til at bearbejde og forberede dette godt nok, hvilket kan sætte sig som en følelse af utilstrækkelighed. For HR kan en afskedigelse af en medarbejder, som du måske selv har udvalgt og ansat, på samme måde sætte gang i en følelse af afmagt eller tomhed. Ofte har du en relation til den opsagte medarbejder, og det er helt naturligt og menneskeligt at tage den opsagtes følelser på sig.

2. den reaktive fase

I anden fase vil kaos og forvirring være hovedelementerne. Virkeligheden trænger sig på med et krav om erkendelse af det, der er sket. Større mentale udsving med benægtelse på den ene side og erkendelse af det, som er sket på den anden, er normale i denne fase.

For den afskedigede vil denne fase typisk være karakteriseret af en følelse af nederlag, vrede og urimelighed. Nogle af de samme elementer vil kunne ses hos såvel kolleger, lederen og dig i HR, men de forskellige grupper vil typisk gå igennem de enkelte faser på forskellige tidspunkter. Dem, der har været involveret i planlægningen af afskedigelsen, har typisk haft tid til at bearbejde oplevelsen på forhånd og har dermed haft tid og overskud til at forholde sig rationelt til det, der sker. Dem der ikke har været orienteret på forhånd, reagerer mere umiddelbart og formentlig mere følelsesbetonet til det, der sker. Vi kan altså siges at reagere ud fra to forskellige systemer: system 1 og og system 2 - noget som kan forstås via den såkaldte Dual Processing teori. 

illustration af forstørrelsesglas med rettetegn

5 tips til den gode opsigelse - for alle parter

download

3. bearbejdelsesfasen 

I denne fase sker der en tilpasning ift. de nye vilkår. Den ramte bearbejder sine følelser af tab og skuffelse, og der begynder at opstå en form for accept. Den afskedigede medarbejder forsøger i denne fase at forstå, hvorfor det skete og begynder mere og mere at acceptere opsigelsen. Medarbejderen vil i højere grad forholde sig nøgternt til situationen og være knap så følelsesladet som i de to første faser. Dette vil også være tilfældet for de personer, som er blevet indirekte berørt af afskedigelsen. Fra at have været følelsesbetonede går personerne til at blive mere rationelle. Det er derfor en god ide, hvis lederen og HR har god tid til at forberede sig på og bearbejde de følelsesmæssige aspekter forbundet med en afskedigelse på forhånd, og på den måde være et skridt foran ift. den opsagte. Så har I bedre overskud til at rumme den afskedigedes reaktioner og følelser i de enkelte faser.

4. nyorienteringsfasen

Sidste fase handler om næste skridt. Her begynder de berørte typisk at interessere sig for og have fokus på fremtiden. Den opsagte medarbejder vil nu begynde at afklare sine kompetencer, orientere sig og søge mod nye jobmuligheder. Ledelsen vil i denne fase have fokus på f.eks. udvikling, ændringer og forbedringer ift. den post, som de opsagte medarbejdere varetog. Kollegerne finder sig til rette i den nye situation med nye opgaver og måske nye kolleger. I HR har I måske fokus på læring og udvikling i forbindelse med fremtidige afskedigelsesforløb.

Mand i bus, som kigger på sin telefon
Mand i bus, som kigger på sin telefon

træn din hjerne og kom bedre igennem krisen

Vores hjerner er kodet til at have mere fokus på negative følelser end på positive. Den såkaldte negativitetsbias. Det betyder, at hjernen konkret er længere om at lagre følelser som glæde og taknemmelighed end negative følelser som vrede og sorg. 

Negativitetsbias forklarer årsagerne til, at traumatiske begivenheder og negative oplevelser forbliver længere hos os og ser ud til at påvirke os mere end de positive. 

Denne negativitetsbias gør, at vi automatisk:

  • ærgrer os mere over ting, vi har mistet, end vi glæder os over det, vi har.
  • grubler mere over det, der kan eller er gået galt, end vi glæder os over det gode i livet.
  • fokuserer mere på fejl og mangler, end på det, der fungerer godt. 

Dette kommer i særdeleshed til udtryk i forbindelse med en opsigelse eller afskedigelse. Både hos den der bliver afskediget, kollegerne, lederen og dig i HR. Alle kan nemt komme til at lade det svære og uoverskuelige i situationen overskygge alt.

Du kan dog træne din hjerne til at lægge mere mærke til alt det positive og alt det, der virker frem for det modsatte. I en afskedigelsessammenhæng, som jo typisk rummer mange svære følelser, er det f.eks. afgørende at have fokus på de muligheder, en opsigelse eller afskedigelse medfører for dem, som bliver berørt. De gode ting, som er opnået, de døre, som åbner sig, de ting der er lært og den vej, som nu kan følges i stedet. Det er lettere sagt end gjort, men jo mere fokus, vi har på vores negativitetsbias, og jo mere vi aktivt forsøger at modvirke den, jo lettere bliver det.

Hos Randstad rådgiver vi såvel ledere, HR og opsagte medarbejdere i forbindelse med afskedigelser. Vi har samlet 5 konkrete ting, som kan hjælpe dig med at bekæmpe negativitetsbias og sikre en god afskedigelsesproces.

illustration af forstørrelsesglas med rettetegn

Download vores bedste råd til, hvordan du skaber rammerne for den bedst mulige afskedigelse - både for medarbejderen, kollegerne, chefen og dig selv i HR.

download - 5 tips til den gode afskedigelse - for alle parter
om eksperten
Malene Gude
Malene Gude

malene gude

Head of Outplacement and Transition, Randstad Danmark

Malene er uddannet Cand.Psych./MSc. Occupational Psychology og har mange års erfaring med såvel rekruttering, ledelsesrådgivning, career transition og outplacement.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld