Så meget som 30 % af befolkningen i den arbejdsdygtige alder i Europa og USA udfører en eller anden form for selvstændigt arbejde, rapporterer McKinsey. Blandt disse arbejdstagere er midlertidig arbejdskraft blevet en strategisk grundpille i fremstillings-, logistik- og bilindustrien samt i mange andre brancher verden over.

Denne tendens er voksende, efterhånden som førende virksomheder i højere grad benytter sig af denne gruppe af arbejdstagere i en tid med økonomisk usikkerhed. Virksomhederne ønsker en mere fleksibel investering i kompetencer, men kæmper samtidig med en mangel på specialiserede færdigheder. Dermed bliver konkurrencen om at finde midlertidig arbejdskraft med de rette kompetencer stadig vanskeligere.

Virksomheder på alle trin i forsyningskæden kan anvende midlertidig arbejdskraft som en strategisk fordel, men de skal differentiere sig, så deres employer brand er unikt og attraktivt for midlertidigt ansatte. Ellers mister de denne vigtige ressource til konkurrenter både inden for og uden for deres egen branche. HR- og driftsledere bør tage sig tid til at forstå denne gruppe af arbejdstageres præferencer, investere i organisatoriske ændringer og opbygge en bæredygtig pipeline af midlertidig arbejdskraft, så deres virksomheder kan komme videre.

image

10 trin til, hvordan du kan tiltrække midlertidig arbejdskraft

download

Virksomheder på alle trin i forsyningskæden kan anvende midlertidig arbejdskraft som en strategisk fordel, men de skal differentiere sig, så deres employer brand er unikt og attraktivt for midlertidigt ansatte. Ellers mister de denne vigtige ressource til konkurrenter både inden for og uden for deres egen branche. HR- og driftsledere bør tage sig tid til at forstå denne gruppe af arbejdstageres præferencer, investere i organisatoriske ændringer og opbygge en bæredygtig pipeline af midlertidig arbejdskraft, så deres virksomheder kan komme videre.

hvordan vil du tilpasse din rekrutteringsstrategi?

Det er tid til at omskrive din Employee Value Proposition (EVP), så du kan inkorporere præferencerne for midlertidige medarbejdere. Denne artikel viser, hvordan HR- og driftsledere i brancher som f.eks. produktion og logistik kan skille sig ud over for denne gruppe af kompetente personer, der hver især søger en midlertidig stilling.

ny udvikling på markedet for midlertidig arbejdskraft

Som følge af pandemien har det været nødvendigt med en omlægning af den globale arbejdsstyrke, idet arbejdstagerne er blevet tvunget fra virksomheder, der er ved at gå fallit, og fra skrumpende brancher til nye roller og andre typer arbejde. I mellemtiden optimerer virksomheder i vækstsektorer de måder, hvorpå de tiltrækker og erhverver nye og kompetente medarbejdere.

Virksomheder af alle størrelser øger derfor i høj grad deres brug af midlertidig arbejdskraft. I vores 2021 talent trends report fandt Randstad Sourceright, at konverteringer til midlertidige stillinger steg til 22 % i 2021. Den gennemsnitlige andel af midlertidig arbejdskraft kommer til at fortsætte med at stige og nå 24 % i 2022 og 29 % i 2030, rapporterer Staffing Industry Analysts

Alligevel er det stadig en af de største udfordringer for fremstillingsindustrien og lignende brancher at finde og tiltrække de rette kompetencer, hvilket ofte skyldes arbejdstagernes negative opfattelser. I den henseende er det din HR-afdeling og dine rekrutteringsteams, der er drivkraften bag din virksomheds succes, baseret på deres lederes evne til at tilpasse sig til en mere flydende global arbejdsstyrke og økonomi.

Dette er især vigtigt for større fremstillings-, logistik- og bilvirksomheder, som har brug for midlertidig arbejdskraft til at håndtere produktionsudsving. Midlertidig arbejdskraft er en yderst effektiv måde at afhjælpe voksende kvalifikationsmangler på, forbedre omkostningerne og hurtigt få adgang til specialister i disse og andre relaterede brancher.

På trods af mangel på arbejdskraft og stigende konkurrence om fleksibel arbejdskraft kan du også drage fordel af denne voksende tendens blandt arbejdstagere – så længe du har deres unikke mål i tankerne, når du udarbejder dit værditilbud for at rekruttere dem.

Kvinde der holder møde
Kvinde der holder møde

hvad ønsker de midlertidigt ansatte?

Generelt søger midlertidigt ansatte de samme personlige fordele, som fastansatte medarbejdere søger i et job. En tilgang baseret på sund fornuft, der prioriterer de midlertidigt ansattes velfærd, er dermed afgørende.

Men for disse arbejdstagere er midlertidigt arbejde ofte mere end blot et middel til at nå et mål. Der er snesevis af karriereorienterede årsager, der kan få arbejdstagere til at vælge en midlertidig stilling. Du skal afgøre, hvordan deres motiver stemmer overens med din virksomheds egne mål.

F.eks. giver midlertidigt arbejde mulighed for jobkontinuitet, når en person er blevet afskediget. Arbejdstagere kan få praktisk erfaring med nye digitale værktøjer i takt med, at producenter og lignende virksomheder transformeres digitalt. Man kan i stigende grad sammenligne de midlertidige stillinger med grundlag for erfaringsdannelse.

Du bør starte med at vurdere den indvirkning, som din EVP kan have på de vikarer og projektansatte, der overvejer at arbejde i din virksomhed. Som alle andre arbejdstagere ønsker midlertidigt ansatte at føle sig værdsat – at føle, at de er en del af teamet, selv om deres roller på papiret er anderledes end de fastansattes. SAP beskriver det således:

quote icon

Jo vigtigere brugen af fleksibel arbejdskraft bliver, jo mere skal arbejdsgiverne tage hensyn til denne gruppe af arbejdstagere, når de skal tage stilling til engagement og kulturelle spørgsmål for resten af deres arbejdsstyrke. Selv om det kan være nemmere at tro, at alle medarbejdere vil forlade virksomheden for tidlift til at høste fordelene af udviklingsarbejdet, er virksomhederne nødt til at justere deres perpektiv.

SAP news, "det, der betyder mest for dine midlertidigt ansatte".

Inden for fremstillingsindustrien skifter midlertidigt ansatte ofte job, når de kun får tilbudt en lille lønforhøjelse. Men nogle gange er en højere timeløn ikke den mest attraktive "fordel" for midlertidigt ansatte. Uddannelsesmuligheder, work-life balance og selv et behageligt arbejdsmiljø er attraktivt, men dette er ikke altid tilgængeligt for arbejdstagere med en midlertidig stilling. Dermed kan disse ting have en særlig stærk tiltrækningskraft på disse kandidater.

Styrk din EVP med det, der betyder mest for midlertidigt ansatte

Du bør derfor identificere, hvad der er mest værdifuldt for de midlertidigt ansatte i de stillinger, som du har brug for. Start med at stille vigtige spørgsmål om disse medarbejdere, f.eks.:

  • Er de "fordele", som vi tilbyder, attraktive for midlertidigt ansatte i vores branche?
  • Hvad er ønskværdigt: konkurrencedygtig løn, karriereudvikling eller mulighed for fast arbejde?
  • Når vi rekrutterer, hvilken indvirkning har vores virksomhedsmission på vores "brand" for midlertidigt ansatte?
  • Hvordan kan vi forbedre vores "brand" og udvikle vores egen gruppe af midlertidig arbejdskraft?

Det vigtigste er: Hvis vikarer og projektansatte er en vigtig del af din virksomhed, bør du ikke kun betragte dem som midlertidig arbejdskraft. Det kan være en hjælp at vedtage et stærkere EVP for midlertidigt ansatte og udvikle en mere nuanceret tilgang til rekruttering.

image

10 trin til, hvordan du kan tiltrække midlertidig arbejdskraft

download

5 ting, du kan gøre for at tiltrække midlertidig arbejdskraft

Lad os se nærmere på de vigtigste faktorer for at tiltrække midlertidig arbejdskraft. Vi vil undersøge, hvordan disse faktorer påvirker din EVP, og hvad du kan gøre for at gøre noget ved det. Med tiden kan du opbygge en mere modstandsdygtig model til rekruttering af midlertidig arbejdskraft – også når individuelle vikarer og projektansatte kommer til og forlader din arbejdsstyrke.

1. giv mulighed for karriereudvikling

Konkurrencedygtige lønninger er den mest direkte karrierefordel, du kan tilbyde midlertidigt ansatte. Men lønnen er ikke den eneste konkurrencefaktor på dette område. Muligheder for udvikling af færdigheder og avancement inden for vedkommendes område, kan få kompetente medarbejdere til at vælge din virksomhed fremfor for dine konkurrenters.

F.eks. giver populære uddannelsesprogrammer som udgangspunkt ikke branchekompetencer. Dette gælder især inden for fremstillings-, logistik- og bilindustrien, hvor der kræves specialiserede færdigheder. Din virksomhed kan både forberede medarbejderne på de roller, som du ansætter dem til, og give dem praktisk erfaring, som vil hjælpe dem med at opbygge deres karriere på lang sigt.

I takt med at disse og andre brancher transformeres – f.eks. med digitalisering – er det afgørende at opkvalificere og omkvalificere dine faste medarbejdere. Relevant træning og uddannelse kan blive mere end en investering i dine interne teams. Ved at tilbyde midlertidigt ansatte disse muligheder opfylder du dine interne krav og opbygger samtidig et mere attraktivt brand for din virksomheds midlertidige arbejdskraft.

2. tilbyd fleksible arbejdstider

Allerede nu ønsker en fjerdedel af verdens arbejdstagere fleksible arbejdstider for at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv, og mere end en tredjedel foretrækker en hybrid arbejdsplads, viser vores 2021 talent trend undersøgelse. Arbejdstagere, som har små børn eller tager sig af andre familimedlemmer, som er i gang med en videregående uddannelse eller har flere forskellige job, kan alle drage fordel af dette. Som et resultat af dette mener 54 % af HR-lederne, at fleksible arbejdsordninger er vigtige for at tiltrække arbejdskraft.

3. prioritér sundhed og velvære

Det er almindeligt, at virksomheder tilbyder sundhedsordninger til fastansatte medarbejdere, men ikke til midlertidigt ansatte. Alligevel hævder 62 % af voksne i den arbejdsdygtige alder over hele verden, at sundhedsordnigner er ekstremt vigtigt for dem, uanset hvilken type ansættelse de har.

I 2019 begyndte Google at kræve af sine HR-partnere, at de skal tilbyde sundhedsordninger og andre fordele til deres midlertidigt ansatte som svar på disse medarbejderes krav. Google havde bemærket, at gig-arbejdere generelt "bliver utilfredse ... og ofte er deres største bekymring, at de ikke har adgang til de fordele, som fuldtidsansatte nyder godt af", skriver SHRM. Hvis du tilbyder en form for sundhedsfremmende tiltag for alle, kan du derfor adskille dig fra konkurrenterne.

4.iImødekom familiens behov

Ligesom fastansatte er midlertidigt ansatte ægtefæller, forældre og omsorgspersoner i deres privatliv med unikke familiemæssige krav. Vores analyse fra 2021 viste, at de fleste HR-ledere (59 %) dermed mener, at en "familievenlig kultur" er et stærkt værditilbud til medarbejderne.

Det kan være en hjælp at give større fleksibilitet på arbejdspladsen – f.eks. ved at justere arbejdstiden eller give arbejdstagerne mulighed for at besvare deres mobiltelefoner på arbejdspladsen. Når du har opbygget en bredere forståelseskultur i din virksomhed, kan du promovere disse fordele over for midlertidigt ansatte.

5. skab et behageligt arbejdsmiljø

Ifølge Randstads egen undersøgelse er et behageligt arbejdsmiljø en vigtig motivationsfaktor for midlertidigt ansatte. Det er en særlig attraktiv egenskab for yngre arbejdstagere, som i højere grad lægger vægt på et behageligt arbejdsmiljø end jobsikkerhed, når de søger et midlertidigt arbejde, viser vores undersøgelser. Arbejdsgiverne med fordel vise dette sammen med de andre fordele, som de tilbyder midlertidigt ansatte. 

kom godt i gang: foretag ændringer for at tiltrække fleksibel arbejdskraft

Det er på tide at løfte HR-funktionen i din virksomhed for at imødekomme forventningerne fra de midlertidigt ansatte. Ved at udarbejde en langsigtet plan får du adgang til en global pulje af kompetente medarbejdere. 

Randstad er verdens førende inden for HR-ydelser. Med mere end 60 års erfaring spænder vores ekspertise og professionelle netværk over flere kontinenter og brancher. Kontakt os i dag, eller download vores tjekliste til rekruttering af midlertidig arbejdskraft for at opbygge og vedligeholde et fremtidssikkert netværk af vikarer, freelancere og projektansatte, som kan supplere din faste medarbejderstab.

om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld