For at imødekomme fremtidige udfordringer og forblive konkurrencedygtige er det afgørende, at virksomheder forbereder deres arbejdsstyrke på et hurtigt skiftende erhvervs- og arbejdsmarked. Opkvalificering og omskoling kan hjælpe de nuværende medarbejdere med at tilpasse sig til nye teknologier eller skiftende jobmarkeder og kan føre til øget produktivitet og fastholdelse af medarbejdere.

people in a row illustration

download vores guide for at få mere at vide om, hvordan disse vigtige processer kan hjælpe din organisation med at få succes

download vores guide om omkvalificering og omskoling

Som følge af den fjerde industrielle revolution forventer World Economic Forum, at ca. 1 milliard job sandsynligvis vil blive ændret af teknologien i løbet af det næste årti. Samtidig lægger økonomiske og demografiske ændringer yderligere pres på at fremtidssikre arbejdsstyrken til fremtidens job.

Så hvad kan din virksomhed gøre for at holde sig oven vande i en tid som denne med hurtige forandringer? En mulig tilgang er at fokusere på upskilling og reskilling. Det giver dig mulighed for at ændre din arbejdsstyrke uden at skulle ansætte nye medarbejdere, hvilket giver dig en bedre mulighed for at imødegå de udfordringer, erhvervslivet står overfor.

hvad er opkvalificering?

En forholdsvis enkel definition på opkvalificering er forbedring af den enkelte medarbejders kompetence, så de kan udføre nye aspekter af deres nuværende job. Dette indebærer træning og videreuddannelse af medarbejdere, mens de stadig bevarer deres nuværende rolle.

Selv om dette kan lyde som en simpel beskrivelse, skal opkvalificering skræddersyes til virksomhedens fremtidige behov, og det kræver typisk ekstra tid og penge. For at være vellykket skal et opkvalificeringsprogram tage hensyn til følgende dynamikker:

 • højt prioriterede områder i virksomheden
 • identifikation af kompetencekløfter inden for ovennævnte områder
 • opstilling af konkrete og målbare mål for programmet 
 • budgetmæssig bevilling
 • metoder til at styrke og engagere medarbejderne og sikre ledelsens samarbejde

Husk, at din forretningsmodel skal understøtte de nye færdigheder. Derfor skal ledere og administrerende direktører være i stand til at forudsige, hvor virksomheden befinder sig om 5 år, og hvilke fremskridt der vil kræve opkvalificering. Når det gøres korrekt, giver upskilling af dine medarbejdere flere fordele for både arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder.

fordele ved opkvalificering for medarbejderen

 • korrekt uddannede medarbejdere vil have større selvtillid og være mere tilfredse med deres arbejde.
 • medarbejdere, der føler, at virksomheden engagerer sig i dem, så de kan forblive attraktive for virksomheden, vil opleve mindre stress og have færre grunde til at søge en anden stilling.
 • der vil være flere muligheder for at avancere inden for virksomheden, hvilket er et mål for 40 % af de ansatte, der blev spurgt i Randstad Workmonitor 2023-rapporten.

fordele ved opkvalificering for arbejdsgiveren

 • investering i medarbejdere fremmer en virksomhedskultur, der tilskynder til fastholdelse af medarbejderne og tiltrækker dygtige ansøgere.
 • opkvalificering gør det muligt for virksomheder at bevæge sig i nye retninger og påtage sig nye projekter, samtidig med at de reducerer rekrutteringsomkostningerne.
 • produktiviteten stiger takket være medarbejdernes forbedrede færdigheder og nyfundne selvtillid.
oprethold et sikkert og effektivt arbejdsmiljø
oprethold et sikkert og effektivt arbejdsmiljø

hvad er reskilling?

Et godt eksempel på reskilling eller omskoling på dansk er at undervise nuværende medarbejdere, hvis job er blevet forældet, i nye færdigheder. Efterhånden som teknologien og det digitale landskab ændrer sig, bliver nogle job mindre relevante, mens andre pludselig bliver afgørende. Ifølge de amerikanske beskæftigelsestendenser, som World Economic Forum har fulgt, er efterspørgslen efter medarbejdere i følgende stillinger f.eks. faldet i løbet af det seneste årti: 

 • computeroperatører
 • administrationsassistenter
 • sagsbehandlere
 • dataregistreringsmedarbejdere
 • telefonister
 • telemarketingfolk

Omvendt kommer de teknologier, der får størst udbredelse i erhvervslivet og størst behov for kvalificeret arbejdskraft i 2025, til at omfatte følgende:

 • cloud computing
 • big data-analyse
 • ioT og tilsluttede enheder
 • kryptering og cybersikkerhed
 • kunstig intelligens (AI)

Det vil være en udfordring for nogle virksomheder at ansætte tilstrækkeligt kvalificerede og dygtige medarbejdere til at arbejde på områder, der er blevet mere og mere fremtrædende i de senere år, fordi der er mangel på kvalificerede medarbejdere og mangel på de nødvendige færdigheder.

En måde at omgå dette på er at indføre en politik for reskilling. Hvis du har dygtige medarbejdere, der arbejder for dig, men deres ekspertiseområde er ved at blive mindre relevante, behøver du ikke vente, indtil deres ekspertise er forældet, så du er nødt til at afskedige dem og ansætte nye. I stedet kan du omskole de eksisterende medarbejdere og bruge deres kompetence andre steder.

Hvis du f.eks. har IT-medarbejdere, der arbejder med gamle systemer, som snart vil blive udfaset, kan du ved at omskole dem til at specialisere sig inden for områder som cloud computing og cybersikkerhed forberede din virksomhed på fremtiden og samtidig støtte dine medarbejdere i deres personlige vækst og udvikling.

En solid omskolingspolitik sikrer også, at en medarbejder med en god arbejdsmoral eller enestående samarbejdsevner bliver i virksomheden. Ansvaret for at identificere mulige kandidater til omskoling for at sikre det bedste resultat for din virksomhed er en fælles opgave for HR og ledelsen.

reskilling set ud fra et medarbejdersynspunkt

 • Der er mindre psykisk stress, når medarbejdere ikke er bange for fyringer, fordi de er blevet overflødige.
 • Jobbet skaber nyt engagement og mindre kedsomhed, hvilket især er relevant for medarbejdere, der har været ansat længe.
 • Tilbuddet om nye muligheder i virksomheden skaber større selvtillid og til tider højere løn.

reskilling set ud fra et arbejdsgiversynspunkt

 • Du får en bedre medarbejderledelse ved at fastholde gode medarbejdere og tiltrække nye kvalificerede ansøgere.
 • Dit ansøgerfelt får et større potentiale takket være et dynamisk HR-miljø.
 • I de fleste tilfælde sparer du penge ved at omskole en ansat i stedet for at udskifte en etableret medarbejder.

opkvalificering vs. omskoling

Hvis du læser definitionerne af upskilling og reskilling eller på dansk opkvalificering og omskoling ovenfor, vil du bemærke, at forskellen mellem de to udtryk ligger i, om det nuværende job ændrer sig eller bliver forældet. Så en medarbejder, der f.eks. har brug for at opgradere sine digitale færdigheder for at kunne bruge software mere effektivt i sit daglige arbejde, er ikke det samme som en medarbejder, der skal lære et helt nyt job og de færdigheder, der skal bruges til at udføre det.

Derfor er det i de fleste tilfælde en fordel for ledelsen at skabe separate løsninger for medarbejdernes udvikling. Der er dog nogle gange, hvor opbygning af færdigheder overlapper hinanden. Overvej følgende scenarier:

 • Virksomhed A er ved at gå over til en helt digital håndtering af dokumenter. Dermed skal alle medarbejdere opkvalificeres i brugen af systemet.
 • Virksomhed B tilføjer en ny afdeling til sit produktionsanlæg. Flere langtidsansatte medarbejdere vil blive overflyttet til den nye afdeling og omskolet til det nye produkt og det tilhørende udstyr.
 • Virksomhed C åbner et nyt anlæg i et andet område. Ved at opkvalificere personalet i virtuelle måder at skabe kommunikere på og ved at flytte og omskole medarbejdere med ledelsespotentiale kan virksomheden starte projektet med en grundbemanding af pålidelige medarbejdere.

Udviklingsprogrammer for upskilling og reskilling giver arbejdsgiverne mulighed for at fremtidssikre deres arbejdsstyrke i årtier fremover. Find ud af, hvordan du kan investere i dine medarbejdere med vores miniguide.

succesrige programmer: eksempler på upskilling og reskilling

Du kan finde masser af eksempler på virksomheder i den virkelige verden, der har taget fænomenet opkvalificering og omskoling til sig. Og selv om hver enkelt forretningsmodel er forskellig, har de alle nogle fælles træk.

 • Medarbejderne skal have de rette værktøjer til at lykkes med det nye arbejde, uanset om det er en opkvalificering eller omskoling. Du kan ikke lægge hele byrden på medarbejderen – det skal være en fælles indsats.
 • Der skal være en åben kommunikation mellem ledelse og medarbejdere for at undgå den bekymring og det tab af kontrol, som medarbejdere ofte føler, når de påtvinges forandringer.
 • I sidste ende skal medarbejderne føle sig trygge ved at udføre deres nye opgaver og ikke føle, at hele processen har medført mere arbejde, hvis reskilling eller upskilling skal være en succes.

Volkswagen-koncernen

Den tyske virksomhed deltog i en 18 måneder lang undersøgelse for at finde ud af, hvordan kommende ændringer i bilindustrien kommer til at påvirke beskæftigelsen. Selv om bevægelsen mod elektromobilitet inden 2030 forventes at reducere antallet af arbejdspladser i visse sektorer, forventer virksomheden, at andre produktionsområder kommer til at vokse.

Volkswagen bruger ressourcer på upskilling og reskilling af medarbejdere for at reducere tabet af arbejdspladser og skabe en omkostningseffektiv produktionsmetode for nye teknologier. Et af disse områder er fremstilling af battericeller, som kan erstatte visse tidligere produktionselementer og give nye muligheder (omskoling) for arbejdstagere inden for forskning og udvikling samt montage. Desuden vil det være nødvendigt med digital opkvalificering, når virksomheden bevæger sig i retning af en computercentreret lagringsproces.

BP PLC

Da BP påbegyndte en omfattende virksomhedsomlægning til integreret energi og udvikling af nye energiløsninger, indså virksomheden, at det også var nødvendigt med en digital omlægning, hvilket skabte et enormt behov for opkvalificerede og omskolede medarbejdere på tværs af forskellige sektorer. I stedet for at ansætte nye softwareingeniører blev de nuværende medarbejdere f.eks. uddannet i cloudbaseret datalagring for at opnå AWS-certificering.

Heldigvis var virksomhedens ledelse parat til at støtte indsatsen og kunne sikre, at der var processer og midler på plads til at holde medarbejderne engageret under uddannelsesprocessen. 

Nestlé

En af årsagerne til, at Nestlé kan bevare sin plads som en Fortune Global 500-virksomhed, er virksomhedens enorme respekt for og støtte til medarbejderne. Virksomheden tilbyder uddannelse og mentorordninger til sine medarbejdere gennem interne og eksterne kurser, og som følge af COVID-19 blev uddannelseskataloget digitaliseret med henblik på virtuel adgang.

Nestlé samarbejder med flere organisationer for at hjælpe med at sikre, at behovene hos unge arbejdstagere og dem, der risikerer at blive arbejdsløse, opfyldes, og at den enkelte medarbejders potentiale kan udnyttes fuldt ud.

 • Reskilling 4 Employment er en tænketank bestående af administrerende direktører fra et udsnit af Europas teknologi- og industrivirksomheder, der har til formål at fremme reskilling og upskilling for at imødekomme efterspørgslen fra nutidens arbejdsgivere.
 • Nestlé Needs YOUth-programmet hjælper unge mennesker med uddannelse, lærlinge- og praktikpladser samt adgang til viden. 

Derudover er den fremsynede virksomhed gået videre med VR-træning for at sikre, at værdifulde sikkerhedskompetencer og scenarietræning er tilgængelig for alle medarbejdere, uanset hvor de befinder sig, eller om de har læse- og skrivevanskeligheder.

AXA

AXA, en førende forsikrings- og kapitalforvaltningskoncern, er fortaler for miljøansvar, og for at fremme denne mission har AXA bedt om fuld støtte fra medarbejderne. AXA's udfordring er at opkvalificere sine medarbejdere til at forstå, fremme og leve en klimabevidst livsstil. Virksomhedens ESG- og klimaakademi uddanner medarbejderne i at træffe investeringsbeslutninger, der har en positiv indvirkning på miljømæssige, sociale og styringsmæssige principper.

Efterhånden som AXA’s medarbejdere bliver uddannet, giver de deres viden videre til kunderne, hvilket yderligere styrker virksomhedens mål om ansvarlige investeringer for fremtiden. Ved at opkvalificere medarbejderne i klimabevidsthed sikrer virksomheden desuden den fortsatte succes med sit mål om at udvide grønne investeringer.

Campari-koncernen

Den italienske spiritusvirksomhed Campari tilbyder sine medarbejdere flere muligheder for reskilling og upskilling. Dets akademier tilbyder uddannelse, der er rettet mod specifikke roller i virksomheden, eller de kan omskole en nuværende medarbejder til en ny rolle. Derudover er Campari-koncernens udviklingscenter et uddannelsesprogram for opkvalificering, hvor medarbejdere kan få ledelses- og forvaltningsansvar.

Virksomheder skal i dag være klar til uforudsete udfordringer, da verden lader til at ændre sig hurtigere end nogensinde før. At bevare vores arbejdsstyrke gennem opkvalificering og omskoling kan være en del af løsningen på den globale mangel på arbejdskraft og kompetencekløften. Som ovenstående eksempler viser, gælder grundsætningen, at vi skal tage det, vi har, og gøre det bedre, også i dag.

Dette er en opdateret version af en artikel, der oprindeligt blev offentliggjort den 8. september 2022.

om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld