En afskedigelse er forbundet med en del uvished. Når vi ikke selv kan styre vores liv, pludselig bliver sat af holdet og ikke længere er en del af fællesskabet, kan vi opleve kontroltab. At tabe kontrollen kan i værste tilfælde udløse en krisesituation, hvor vi kan blive ramt af følelser som eksempelvis chok, uro og uvirkelighedsfornemmelse. 

Afskedigelser er samtidig en naturlig del af en organisations løbende aktiviteter. Det er en central opgave for ledelsen at sikre, at bemandingen i organisationen til enhver tid er den rette, både i antal og i faglighed, og dermed også at sikre, at medarbejdere, der ikke har den optimale placering og som ikke kan omplaceres, bliver opsagt på en værdig og professionel måde. 

illustration af forstørrelsesglas med rettetegn

resiliensopbygning og krisehåndtering i afskedigelsessammenhænge

download

Det siges, at mere end hver anden dansker oplever at blive opsagt i løbet af deres arbejdsliv. Det betyder, at afskedigelser er en almindelig del af livet i en virksomhed, og som HR-afdeling skal du kunne rådgive og supportere organisationen i forbindelse med afskedigelser. Men ofte befinder HR sig også i et krydspres i opgaven med at varetage medarbejdernes tarv på den ene side, støtte organisationen på den anden, og samtidig er HR også selv medarbejdere, med alt, hvad der hører sig til af individuelle reaktioner på forandringer og krise. 

Det pres er det vigtigt at indtænke og tage hånd om, når der er afskedigelser på vej i organisationen. Det er nemlig muligt at imødekomme og opbygge resiliens for både gruppe og individ på forhånd. Og denne investering kommer både organisationen og HR til gode. 

hvad er resiliens?

Resiliens er et andet ord for robusthed: evnen til at udvise modstandskraft, når vi møder udfordringer eller kriser, og hvordan vi formår at komme igen og fortsætte fremad på trods af vanskelighederne. Det er den psykologiske færdighed, der hjælper os til at håndtere f.eks. stress, følelsesmæssigt høje krav eller svære hændelser, men også evnen til at ‘bounce back’ - altså evnen til at komme sig, efter vi har oplevet noget svært.

Modstandskraft gør det muligt for os at udvikle beskyttelse mod oplevelser, der kan være overvældende. Den kan også hjælpe os med at opretholde balancen i stressede perioder og beskytte os mod udviklingen af visse mentale sundhedsproblemer.

Mand og kvinde som sidder sammen på en cafe
Mand og kvinde som sidder sammen på en cafe

Der er både en biologisk og en personlighedsmæssig komponent i resiliens; nogle har mere modstandskraft end andre. Nogle har et naturligt modstandsdygtigt DNA, andre har udviklet det igennem livet og den miljøpåvirkning, den enkelte har fået i opvæksten spiller naturligvis også ind. Men du kan også træne dig mere robust.  

Forsvaret træner f.eks. soldater der skal udsendes og disses familier i resiliens, og arbejder blandt andet med forståelse for omstændighederne og meningsfuldhed som vigtige komponenter i opbygningen af resiliens forud for udsendelse.

hvordan træner man sig mere robust?

Tilstandene i en virksomhed i forbindelse med organisationsforandringer og afskedigelser kan naturligvis ikke sammenlignes direkte med at befinde sig i en brandzone, men vi kan alligevel overføre flere aspekter af viden fra feltet til dagligdagen i organisationen. 

Som nævnt, er der både interne og eksterne faktorer i spil, når man taler robusthed eller resiliens. Vi ved f.eks. at interne elementer hos den enkelte som selvtillid, optimisme, udholdenhed og proaktivitet er vigtige for oplevelsen af modstandskraft. At du tror på sig selv og føler, at du er i kontrol. 

illustration af forstørrelsesglas med rettetegn

resiliensopbygning og krisehåndtering i afskedigelsessammenhænge

download

Vi ved også, at eksterne forhold som f.eks. at det omkringliggende miljø opleves som ressourcestærkt og stabilt, at der er opmærksomme og støttende ledere, og at der er en støttende og anerkendende kultur, er med til at opbygge følelsen af mod og sammenhængskraft. At du ikke er alene, og at du er del af noget større. 

Alt dette kan trænes. 

Med nogle simple værktøjer og fokuspunkter, kan du altså træne og opbygge resiliens. Vi har samlet 5 punkter, som med det rette fokus og opmærksomhed kan gøre en afgørende forskel i forbindelse med afskedigelser:

1) hold fokus på det positive

Vores hjerner er kodet til at have mere fokus på negative følelser end på positive. Den såkaldte negativitetsbias. Det betyder, at hjernen konkret er længere om at lagre følelser som glæde og taknemmelighed end negative følelser som vrede og sorg. I afskedigelsessammenhænge, som jo typisk rummer mange svære følelser også for dig i HR, kan du f.eks. træne dig selv i at lægge vægt på de muligheder, som åbner sig for jer som organisation og for den enkelte, der berøres af forandringerne. 

At tilbyde et outplacement-forløb til den opsagte medarbejder kan være med til at hjælpe den opsagte til at se mulighederne i det, der sker. 

Såvel HR som ledelse kan ligeledes have gavn af at tilknytte en ekstern coach, som kan hjælpe med at holde fokus på de positive vinkler i forbindelse med afskedigelsen.

Hvis du vil sikre den fremtidige vækst i virksomheden, bør du i det hele taget prioritere karrieretilfredshed hos dine medarbejdere. Sørg for at engagere og udvikle dine medarbejdere. På den måde vil du skabe et positivt fokus og både dine medarbejdere og virksomheden vil trives bedre. 

2) vær bevidst om krisens faser

En opsigelse medfører ofte en form for psykisk krisetilstand. Når vi befinder os i en vanskelig situation, der føles umulig at overskue og tackle - hvilket en afskedigelse ofte gør -  kan det føre til en krisetilstand. Tidligere erfaringer og strategier, metoder og mønstre for reaktioner og problemløsning slår pludselig ikke til. I stedet kræver situationen udvikling, omstilling og hårdt arbejde. Og det kræver forståelse og opbakning fra HR og ledelsen.

Uanset årsagen, er en afskedigelse nemlig en voldsom oplevelse for selv den mest hårdføre. Vi fyldes med tvivl og spørgsmål, og det tager tid at bearbejde det, der sker. Uagtet de reaktioner, som opsigelser måtte fremtvinge, er det afgørende, at du i en HR-funktion og som leder kan rumme og håndtere de forskellige reaktioner. En forståelse for de forskellige faser i en krisesituation kan hjælpe dig til at forberede dig på det, du kan blive mødt med. Det kan også  hjælpe dig til at opbygge viden og faglighed, som kan understøtte den situation, som du skal håndtere og være i. Både til gavn for dig selv og dine omgivelser.

image
image

3) brug dine faglige og personlige styrker aktivt

For at opbygge resiliens er det væsentligt at kende dine faglige og personlige styrker og bruge dem aktivt. Du har langt flere styrker, end du tror. Begynd for eksempel at notere dem ned og sæt dem i perspektiv, så du retter fokus på det, du kan, og det, der virker. Jo mere du er bevidst om dine styrker, og aktivt bruger og italesætter dem, jo bedre kommer de i spil og jo stærkere fremstår du - både overfor dig selv og dine omgivelser. 

Styrker og kompetencer er individuelle og kommer til udtryk på sin egen unikke måde. Det kan være, at du er rolig og indlevende, optimistisk og løsningsorienteret eller rummelig og tålmodig. Eller noget helt andet. Så snart du er bevidst om dine kompetencer og styrker, kan du bruge dem aktivt. 

Lær dine ledere og medarbejdere at gøre det samme.

Du vil opleve, at det har en selvforstærkende effekt.

4) vær åben om dine bekymringer og frustrationer, og sæt udfordringerne i perspektiv

Sæt ord på dine bekymringer og frustrationer, og opfordr dine medarbejdere til at være åbne og ærlige om deres bekymringer. Worst case scenario bliver sjældent til virkelighed - de fleste bekymringer foregår i vores hoved. Bare det at sige det højt, kan gøre en kæmpe forskel. 

I afskedigelsessammenhænge vil der være ting, reaktioner og situationer, som du ikke kan styre eller ændre, men jo bedre forberedt du er, jo nemmere bliver det at håndtere.

Tænk scenarierne igennem i dit hoved. Spørg f.eks. dig selv, hvad er det værste, der kan ske? På den måde kan tilsyneladende store udfordringer blive nemmere at overskue og håndtere.

5) giv dig selv pauser og mulighed for at slappe af

En måde at opbygge robusthed på er at værne om din energi, og give dig selv og din hjerne mulighed for at holde pause. Restitution er generelt vigtig for trivsel, og dermed også for din præstation under pres.

Derfor skal du også løbende tillade dig selv at fjerne dig fra opgaven for en stund og gøre noget helt andet. Noget der genopbygger dig. Det vil være godt givet ud for både dig og dine omgivelser.

illustration af forstørrelsesglas med rettetegn

resiliensopbygning og krisehåndtering i afskedigelsessammenhænge

download
om eksperten
Malene Gude
Malene Gude

Malene Gude

Head of Outplacement and Transition, Randstad Danmark

Malene er uddannet Cand.Psych./MSc. Occupational Psychology og har mange års erfaring med såvel rekruttering, ledelsesrådgivning, career transition og outplacement.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld