hvad er de bedste strategier til fastholdelse af medarbejdere?

24-10-2022

Når de dygtigste medarbejdere stopper, går det ud over hele teamet. Moralen falder, lederne må omfordele arbejdet, og produktiviteten kan falde - i hvert fald i et stykke tid.

Ifølge Deloitte står arbejdsgivere i mange sektorer - herunder logistik, bilindustrien og fremstillingsindustrien - i øjeblikket over for et "talentparadoks". Arbejdsløsheden er fortsat høj i mange dele af verden, og på trods af dette har virksomhederne meget svært ved at besætte kvalificerede og tekniske stillinger. 

I en situation, hvor det er vanskeligt at erstatte kvalificerede medarbejdere, er det klogt at forsøge at finde måder at fastholde kompetencerne på. Den gode nyhed er, at undersøgelsen også viste, at mere end 8 ud af 10 respondenterne planlagde at blive hos deres arbejdsgiver i mindst 12 måneder. Du kan udnytte dette til din fordel - men det kommer vi ind på senere.

I dette indlæg vil vi se nærmere på personaleomsætning og undersøge, hvorfor nøglen til HR-succes er at fastholde medarbejdere i stedet for at udskifte dem. Endelig vil vi gennemgå tre metoder til at reducere personaleudskiftningen og fastholde højt kvalificerede medarbejdere.

personaleomsætning

Du kan ikke forhindre alle medarbejdere i at forlade din organisation. Visse former for personaleudskiftning er uundgåelige: Folk går f.eks. på pension, flytter eller skifter til andre stillinger i din virksomhed. Andre beslutter sig for at skifte karriere eller forlade fuldtidsjobbet af familiemæssige årsager.

Ifølge en nylig Gallup-undersøgelse kan over halvdelen af de frivillige fratrædelser imidlertid undgås. Med andre ord kunne mere end 50 % af de medarbejdere, der forlader en given organisation, have været overtalt til at blive. Desværre havde deres ledere ingen anelse om, at de var utilfredse - eller endnu værre, de tog dem for givet. 

Ifølge Society for Human Resource Management (SHRM) er den ideelle personaleomsætning 10 %, men i mange brancher er medarbejderomsætningen højere end dette. Et eksempel herpå er fremstillingsindustrien, som står over for udfordringer med at fastholde personale på verdensplan. I Storbritanien har fremstillingsvirksomhederne en personaleomsætning på 17,6 %. I USA mister fremstillingsvirksomhederne 2 ud af 10 medarbejdere hvert år, og i Kina er situationen endnu værre, idet omsætningen i nogle produktionsanlæg overstiger 300 %.

medarbejderfastholdelse, snarere end udskiftning, er nøglen til HR-succes

hvorfor har en høj personaleomsætning betydning?

Kvalificerede medarbejdere er vanskelige at erstatte, når de forlader virksomheden. Når omkostningerne til rekruttering, onboarding og træning tages i betragtning, er det også dyrt. Inden for mange erhverv kan det være svært at finde kandidater med de rette kvalifikationer, så det giver mening at forsøge at fastholde eksisterende medarbejdere i stedet for at søge nye.

Det er også vigtigt at forstå, at personaleomsætning handler om mere end blot finansielle omkostninger. Når højt specialiserede medarbejdere forlader virksomheden, påvirker det dynamikken i hele teamet. Dygtige medarbejdere motiverer deres kolleger, og når disse medarbejdere forlader virksomheden, falder produktiviteten. Hvis du er midt i en større produktionsomlægning eller en logistisk vækstfase og skal holde produktiviteten oppe, ønsker du at have stabilitet i dine teams.

fastholdelse i stedet for udskiftning

For at reducere personaleudskiftningen er det vigtigt at fokusere på fastholdelsesinitiativer, før medarbejderne begynder at forlade virksomheden i massevis. Hvis du kan forhindre, at kvalificerede medarbejdere forlader din virksomhed, kan dine rekrutteringsomkostninger falde. Det er imidlertid vanskeligt at fastlægge de rigtige fastholdelsesstrategier, hvis du ikke ved, hvorfor dine medarbejdere forlader dig i første omgang. 

De rigtige data kan hjælpe dig med at udvikle en dybere forståelse af din virksomhedskultur. Her er ti måder, hvorpå du kan indsamle nyttige oplysninger:

 1. Opret en anonym undersøgelse. Medarbejderne føler sig ikke altid trygge ved at tale om arbejdsrelaterede spørgsmål. En anonym spørgeundersøgelse kan fremme dialogen, og du kan bruge incitamenter til at øge deltagelsen.
 2. Gennemfør exit-samtaler. Overvej at tilknytte en uafhængig konsulent til at gennemføre exit-samtaler. Mange finder det lettere at tale åbent med en interviewer, som ikke direkte repræsenterer den virksomhed, de har arbejdet for.
 3. Tal med populære medarbejdere. Nogle medarbejdere bliver uformelle ledere på arbejdspladsen og har evnen til at påvirke andre. Tal med dem enkeltvis og se, om de kan give et indblik i stemningen og humøret blandt personalet.
 4. Indfør rutinemæssige samtaler om medarbejdernes engagement. Når disse samtaler gennemføres regelmæssigt, har medarbejderne en tendens til at være mere åbne. Overvej at gøre dem til en del af din HR-rutine, og ros medarbejderne, når de giver nyttige oplysning.
 5. Bekæmp dårlige chefer. Hold øje med teamledere og ledere i din organisation, og tag eventuelle klager alvorligt. Tilbyd lederuddannelse og hold dem ansvarlige på alle niveauer.
 6. Analysér mønstre. Er personaleomsætningen højere i en bestemt afdeling? Forlader en bestemt type medarbejdere oftere virksomheden i forhold til andre? Er nogle stillinger mere stressende end andre.
 7. Analysér din virksomhedskultur. En ekstern konsulent kan give dig et perspektiv udefra og hjælpe dig med at analysere din virksomhedskultur. Føler medarbejderne, at deres arbejde har mening og formål, eller føler de sig uinspirerede?
 8. Evaluér engagementet. Når folk føler sig engagerede og interesserede i det arbejde, de udfører, bliver de hængende. Prøv at finde ud af, om de bedst præsterende medarbejdere føler sig tilfredse, og om de nyder de opgaver, de får tildelt.
 9. Læs mellem linjerne. Når medarbejdere, der normalt yder en god indsats, begynder at trække sig tilbage eller underpræsterer kan du roligt antage, at de ikke er tilfredse. Tal med dem om, hvorfor det er sådan - og tag dem alvorligt, hvis de føler sig udbrændte eller utilfredse.
 10. Vurdér processer. Nogle gange forlader medarbejderne virksomheden, fordi de bliver mikrostyret, eller fordi de ikke er enige med virksomhedens procedurer. Revurder regelmæssigt politikker og procedurer for at sikre, at de fungerer efter hensigten.

tre effektive strategier til fastholdelse af medarbejdere

Det første skridt i kampen mod personaleudskiftning er at foretage en grundig vurdering af din virksomhed. Når du ved, hvorfor folk forlader virksomheden, kan du udarbejde en skræddersyet strategi for at gøre din virksomhed til et sted, hvor folk har lyst til at arbejde. Her er tre måder at ændre din virksomhedskultur til det bedre på.

1. tilbyd fleksibel planlægning

Under coron-pandemien begyndte mange virksomheder at arbejde på remote. De ansatte begyndte at bruge digitale værktøjer som Zoom og Google Meet, og de arbejdede hjemmefra. Fabrikkerne ændrede sig også som følge af COVID-19. Arbejdsstationerne blev flyttet, medarbejderne sad længere fra hinanden, og robotter overtog en del af det menneskelige arbejde. I nogle virksomheder blev der tilføjet ekstra skift for at imødekomme kravene om social distance. Nogle fabrikker lukkede helt ned i en periode, mens nogle få flyttede over til en fjernproduktionsstrategi, om end med en mindre arbejdsstyrke.

Mange økonomiske eksperter mener, at i betragtning af de mange cloud-baserede løsninger, der findes i dag, er remote arbejde kommet for at blive. Undersøgelser viser, at medarbejdere med fleksible arbejdsmuligheder føler sig mere produktive, mindre stressede og mere tilfredse med deres job. Kort sagt er de mere tilbøjelige til at blive hos deres arbejdsgiver. At tilbyde denne fleksibilitet er derfor en vigtig brik i puslespillet for at fastholde medarbejderne.  

For de arbejdspladser, hvor remote arbejde ikke er muligt, f.eks. i et produktionsmiljø, er der andre fleksible løsninger at tilbyde medarbejderne, f.eks. fleksibel planlægning og mulighed for at skifte vagt. Komprimerede skemaer - hvor medarbejderne arbejder længere skift og derefter holder fri i flere dage - kan være et alternativ til de traditionelle femdagesuger. Ifølge en undersøgelse fra 2018 foretaget af The Workforce Institute ville 35 % af alle medarbejdere acceptere en lønnedgang på 20 %, hvis de fik lov til at arbejde fire dage om ugen i stedet for fem.

Med det rette tilsyn og optimale platforme på plads fungerer fleksibel planlægning overraskende godt. Og frem for alt er det værdsat af medarbejderne. Medarbejdere med fleksible arbejdsmuligheder føler sig mere produktive, mindre stressede og mere tilfredse med deres job. Kort sagt er de mere tilbøjelige til at blive hos deres arbejdsgiver.

2. tilbyd bedre uddannelse 

Folk elsker at lære. Faktisk er muligheden for at tilegne sig nye færdigheder en af de mest attraktive faktorer ved et nyt job - især hvis læringen også kan føre til forfremmelse. Veluddannede medarbejdere bliver gradvist bedre og bedre til at håndtere udfordringer, hvilket styrker deres selvtillid og får dem til at føle sig mere tilfredse.

Hvilken type uddannelse du skal tilbyde, afhænger af, hvad din virksomhed beskæftiger sig med i det daglige. For at få størst mulig effekt bør kurser være relevante for medarbejderens job eller for det job, de gerne vil have i fremtiden. Hvis du gennemfører regelmæssige ansættelsessamtaler, har du mulighed for at spørge dine medarbejdere, hvilken slags uddannelsesinitiativer de gerne vil deltage i.

Ideelt set bør uddannelse begynde kort tid efter ansættelsen og fortsætte i hele den periode, medarbejderen arbejder hos dig. Der findes seks forskellige typer af uddannelse: 

 1. Orientering.I denne del introducerer du din virksomhedskultur, din mission og dine værdier samt din organisationsstruktur. Nye medarbejdere får en bedre forståelse af virksomhedens landskab og finder sig til rette i deres job. 
 2. Onboarding.Et velafbalaneret onboarding-program er en direkte investering i fastholdelse af dine medarbejdere. Onboarding bør dække afdelingens mål, tekniske aspekter af den nye medarbejders rolle og meget mere. 
 3. Tekniske færdigheder.Her uddannes nye teammedlemmer i mere komplekse områder, der er relevante for deres arbejde. De lærer at udføre opgaverne selvstændigt, efterhånden som deres kompetencesæt udvides.
 4. Bløde færdigheder. Nye medarbejdere lærer teamrelaterede færdigheder som kommunikation, lederskab, konfliktløsning og virksomhedsetik. Du kan bruge denne type træning til at opbygge samhørighed og identificere potentielle fremtidige ledere.
 5. Kvalitetskontrol.Inden for fremstilling, logistik og bilindustrien er det vigtigt at have uddannelse i de kvalitetskontrolprogrammer, der sikrer, at produkterne lever op til de gældende standarder.
 6. Sikkerhed.Sikkerhedsuddannelse er lovpligtigt i mange arbejdsmiljøer. Medarbejderne lærer sikkerhedspolitikker og -procedurer, hvordan man bruger sikkerhedsudstyr korrekt, og hvordan man yder førstehjælp. Branchespecifikke sikkerhedsuddannelsesemner som asbest, byggeri og fødevaresikkerhed kan også være relevante.

3. samarbejd med en HR-partner

Fleksibel planlægning og uddannelsesprogrammer er uden tvivl med til at forbedre fastholdelsen af medarbejdere. En anden meget effektiv måde at reducere personaleomsætningen på er at samarbejde med et rekrutteringsbureau. Når alt kommer til alt, er det er trods alt kun, hvis du ansætter de rigtige fra starten, at fleksible skemaer og kommunikationstræning bidrager til fastholdelse af medarbejderne.

Professionelle rekrutteringsbureauer finder og rekrutterer de rigtige medarbejdere til din organisation. Mange kandidater ser godt ud på papiret, men de præsterer ikke godt nok, når de først er ansat. Rekrutteringsbureauer har mange års erfaring med ansættelse - de lever jo af at rekruttere - og de ved, hvad der skal til for at sikre det helt rigtige match

De bedste vikar- og rekrutteringsbureauer har hundredvis eller endda tusindvis af kvalitetssikrede kandidater i deres netværk. Når du indgår en kontrakt med dem om at hjælpe dig med at ansætte folk, kontakter de forhåndsscreenede kandidater med det samme. Det kan spare en masse tid – og mange penge

Nogle rekrutteringsbureauer samarbejder med dig om understøttende uddannelsesindsatser efter ansættelsen, hvilket kan være med til at forbedre chancerne for fastholdelse af medarbejderne på lang sigt. 

sådan kan Randstad hjælpe

Randstad kan hjælpe dig med at opbygge din arbejdsstyrke – og fastholde de medarbejdere, du allerede har. Med 60 års erfaring inden for rekruttering og et stort globalt netværk af kvalitetssikrede kandidater er vi en pålidelig partner for virksomheder i alle brancher verden over.

Gennem en solid og kvalitetssikret rekrutteringsproces hjælper vi dig med at finde de rigtige medarbejdere, hvilket er det første – og nok det vigtigste – skridt i opbygningen af ​​en langsigtet og pålidelig arbejdsstyrke. Samtidig kan du og din virksomhedsledelse fokusere på din kerneforretning samt vækst og innovation.

Hvis du gerne vil læse mere om personaleomsætning og lære syv af de bedste tips til at øge fastholdelsen af medarbejdere, kan du downloade vores guide nedenfor.