Manglen på arbejdskraft er fortsat stor, og det er en global udfordring, som trods krise og recession ikke vil løse sig over night. I lyset af dette voksende problem prioriterer mange virksomheder nu fastholdelsesindsatsen i erkendelse af, at lavere personaleudskiftning reducerer efterspørgslen efter nye talenter. 

Pandemien har uden tvivl være medvirkende årsag til den globale mangel på arbejdskraft, men motiverne bag udskiftning og opsigelser er stadig de samme: utilfredshed med jobbet, manglende engagement og økonomiske overvejelser. 

Virksomhederne har i højere grad end nogensinde før brug for at udvikle og finjustere strategier til workforce management, som kan være en hjælp i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Heldigvis er vi hos Randstad ikke kun specialiseret i rekrutteringsstrategier; vi kan også tilbyde skræddersyede personaleløsninger, der kan hjælpe din virksomhed med at reducere personaleudskiftningen, herunder onboarding, uddannelse og fleksibel vagtplanlægning.

I det følgende ser vi nærmere på nogle af de måder, hvorpå Randstad Inhouse Services kan hjælpe dig med at forbedre din fastholdelse af medarbejdere og din håndtering af midlertidigt ansatte. 

kuvert

få mere at vide om, hvordan du kan forbedre din medarbejderfastholdelse

download vores case study

tilbyd konkurrencedygtige lønninger

I den nuværende usikre økonomi forsøger flere og flere virksomheder at finde måder at stramme deres budgetter og skære ned på omkostningerne. Du tænker måske, at det sidste, din virksomhed kan tilbyde, er højere lønninger. Men hvis dit nuværende lønniveau ikke er konkurrencedygtigt nok til at tiltrække og fastholde de bedste kandidater, kan det i sig selv koste mere end en lønforhøjelse.

Faktisk koster en høj personaleomsætning ofte en virksomhed mere, end den er klar over. Udover den reelle omkostning forbundet med rekrutteringsprocessen, vil der også være omkostninger forbundet med mindre produktivitet, overarbejde blandt tilbageværende medarbejder,e nedsat medarbejdertrivsel eller sundheds- og sikkerhedsudfordringer.

Hvis du kan undgå alle disse omkostninger, kan besparelserne være større end omkostningerne ved en lønforhøjelse. Den rigtige løn kan give din virksomhed en konkurrencemæssig fordel ved rekruttering af nye talenter, men det kan også være med til at fastholde dine eksisterende medarbejdere. En nylig medarbejderundersøgelse viste, at en højere løn ville motivere over 40 % af medarbejderne til at blive hos deres nuværende arbejdsgiver.

Nye data fra Society for Human Resource Management viser en gennemsnitlig omkostning pr. ansat på hvad der svarer til mere end 31,000 danske kroner. Men dette tal tager ikke højde for bløde omkostninger, som f.eks. den tid lederne bruger på at tale med HR-medarbejdere om, hvad de har brug for og den tid, der bruges til at gennemgå nye kandidater. Eller hvad med nedgangen i produktivitet, når du står og mangler en medarbejder, eller når du skal sætte den nye medarbejder ind i arbejdet? SHRM antager, at du kan ende med at bekoste op mod tre til fire gange så meget som lønudgiften på den nye medarbejder.

I sidste ende kan en lønforhøjelse give din virksomhed langt større besparelser i forhold til rekrutterings- og onboardingomkostningerne ved at udskifte medarbejdere, der er utilfredse med lønnen. Hos Randstad vi kan vise dig, hvordan du kan kompensere for lønforhøjelser med andre personaleløsninger for at sikre den mest omkostningseffektive brug af dine lønkroner.

Den rigtige løn kan helt sikkert give din virksomhed en konkurrencemæssig fordel ved rekruttering af nye medarbejdere, men er den nok til at forhindre dine medarbejdere i at forlade virksomheden? Undersøgelser tyder på, at det er den.

Selv om motivationsfaktorer som fleksible arbejdstider, meningsfuldt arbejde og tilsvarende sociale værdier er attraktive for medarbejderne, er penge stadig en vigtig motivationsfaktor. Ifølge PwC's Global Workforce Hope and Fears Survey 2022 hævder 71 % af arbejdstagerne, at lønnen er den vigtigste faktor, når de skifter job. Desuden har 35 % af arbejdstagerne planer om at bede om lønforhøjelse inden for det næste år. 

Den stigende inflation, som skyldes supply chain disruptions, pandemien og konflikten mellem Ukraine og Rusland, gør det vanskeligt for folk at opretholde deres nuværende levestandard. Derfor har ansatte, som måske er tilfredse med deres job, intet andet valg end at søge efter et bedre betalt job, så de kan forsørge sig selv og deres familier.

Det er nu, du skal se på din virksomheds lønninger og se, om du opfylder dine medarbejderes behov. Ved proaktivt at håndtere medarbejdernes forventninger og have en aktiv dialog om lønpolitikker kan du måske forhindre tabet af en værdifuld medarbejder.

304.jpg
304.jpg

styrk dit employer brand og dit omdømme

Gallups State of the Global Workplace 2022 har undersøgt arbejdstagere i 96 lande for at finde ud af, hvordan de vurderer deres mentale sundhed, og hvordan det står til i forhold til deres jobtilfredshed. Desværre føler kun lidt over en femtedel af arbejdsstyrken sig engageret på arbejdet, og tilsvarende føler kun en tredjedel af de adspurgte personer, at de er tilfredse med deres liv.

Mens mange virksomheder har gjort store fremskridt med at forbedre medarbejderengagementet, har andre haft det svært. I nogle tilfælde er grunden til, at virksomhedernes indsats ikke øger medarbejdernes engagement, at arbejdsgiverne har problemer med at forstå deres medarbejderes behov fuldt ud.

Hos Randstad gennemfører vi hvert år Randstad Employer Brand Research, som er verdens største uafhængige undersøgelse af employer branding, hvilket giver os værdifuld indsigt i, hvad forskellige medarbejdere lægger mest vægt på, når de vælger arbejdsgiver. Gennem omfattende branche- og virksomhedsspecifikke undersøgelser kan vi give dig værdifulde indsigter, så du bedre kan forstå behovene hos nye kandidater og din nuværende arbejdsstyrke.

Denne omfattende indsigt kan bl.a. bruges som grundlag for udformning af en attraktiv medarbejderpakke. Det vil ikke kun hjælpe dig med at tiltrække nye kvalificerede kandidater, men også med at fastholde dine eksisterende medarbejdere. Attraktive løn-og medarbederfordele kan være med til at øge medarbejdernes engagement og hjælpe din virksomhed med at opbygge et employer brand, der skaber resultater og forbedrer din virksomheds omdømme blandt tidligere, nuværende og potentielle fremtidige medarbejdere.

Ud over at reducere personaleomsætningen kan øget medarbejderengagement også øge produktiviteten og reducere fravær. Ifølge resultater fra undersøgelser udført af Gallup er virksomheder med et højt engagement mere produktive med 14 % i produktionen, 18 % i salget og 23 % i rentabiliteten, hvilket giver dig mere end nok grund til at afsætte ressourcer til medarbejderengagement og fastholdelse af arbejdsstyrken.

quote icon

Forbedret medarbejderengagement er også kendt for at øge produktiviteten og mindske fravær og sikkerhedsproblemer.

sørg for optimal onboarding af nye medarbejdere.

I en separat rapport har Gallup undersøgt onboarding-processen. Undersøgelsen viser, at medarbejderoplevelsen kan sammenlignes med en rejse, der består af flere faser: tiltrækning, jobtilbud, onboarding, engagement, præstation, udvikling og endelig en positiv fratrædelse.

Hvorfor er onboarding så afgørende? Under onboarding-processen bekræfter medarbejderen sin beslutning om at takke ja til jobbet. Derefter går vedkommende videre til næste stop på rejsen: engagement.

Men hvis der er et udfordringer i forbindelse med onboardingsprocessen, kan medarbejderen "for hurtigt" beslutte, at jobbet ikke er noget for ham eller hende. Resultatet er, at du mister medarbejderen, før vedkommende overhovedet har fået en chance for at engagere sig.

Hvis dette sker gentagne gange, kan det i sidste ende koste din virksomhed tusindvis eller titusindvis af dollars årligt. Og for at gøre tingene endnu mere komplicerede, vil du ikke kunne opfylde produktionskvoterne, hvis din pulje af vikarer er utilstrækkelig.

Den gode nyhed er, at der er en direkte forbindelse mellem onboarding og jobtilfredshed. Gallups undersøgelse konkluderede, at medarbejdere, der fik en god onboarding-oplevelse, var mere tilbøjelige til at være yderst tilfredse på arbejdet – over 2,6 gange.  

For at opnå de bedste resultater bør onboardingen starte allerede på den første dag, dvs. den dag, hvor medarbejderen takker ja til jobbet. Dette første skridt kan være et simpelt velkomstbrev med flere oplysninger om virksomheden og dens kultur eller en opfordring til medarbejderen om at udfylde papirer i forbindelse med ansættelsen. Når medarbejderen er startet i jobbet, bør der være en omfattende onboarding-proces, der fremhæver virksomhedens værdier og hjælper medarbejderen med at finde sig til rette så hurtigt som muligt. 

Randstad kan hjælpe dig med hele onboardingprocessen. Vi forstår dog, at alle virksomheder har unikke ønsker og krav. Derfor tilbyder vi skræddersyede løsninger, der giver dig frihed til at bestemme, hvilke dele af onboarding-processen du ønsker, at vores team skal håndtere, og hvilke dele du ønsker at varetage internt.

F.eks. er hybrid- og remote arbejdsmodeller kommet for at blive, hvilket kan påvirke nogle af dine onboardingsprocesser. Det er afgørende, at nye medarbejdere har kontakt med deres ledere, så udnyt apps og software, der gør det muligt at videregive viden, dele og skabe samhørighed.

Uanset hvilket niveau af direkte service din virksomhed har brug for, kan vi samarbejde med dig om at udvikle en onboarding-proces, der forbedrer medarbejdernes engagement, fremskynder tilvænningsprocessen og får dine nyansatte til at blive også efter de eftertragtede 90 dage.

envelope.png

virksomhed reducerede sin personaleomsætning i højsæson

download vores case study

ansæt de rigtige medarbejdere fra starten

En af de bedste måder, at reducere personaleomsætningen på, er ved at sørge for, at de rigtige medarbejdere bliver ansat i første omgang. Tænk på al den tid og alle de penge, du investerer i rekruttering og onboarding af nye medarbejdere. Det sidste, du ønsker, er at vente, til onboarding-processen er overstået, for så at indse, at den nyansatte ikke passer til stillingen eller virksomheden.

Du kan forbedre dine ansættelsesresultater gennem en ordentlig og grundig rekrutteringsproces. Ved første øjekast kan det virke kontraproduktivt at gøre rekrutteringsprocessen mere selektiv i en situation, hvor det i forvejen er svært at finde kvalificeret personale. Alternativet er imidlertid at forblive i en uendelig cyklus med høj udskiftning og dårlige resultater, hvor du også risikerer at ansætte medarbejdere, der potentielt kan drive nogle af dine bedste medarbejdere væk pga. deres opførsel eller manglende engangement.

Overvej kommende ændringer, såsom digitalisering og automatisering, når du vælger nye medarbejdere. Med Industri 4.0, der forandrer flere industrier, er det sidste, du har brug for, at ansætte en medarbejder, hvis rolle snart vil være forældet. Men ved at ansætte medarbejdere, der har potentiale til at beherske nye færdigheder, har du lagt op til succes via eventuel omskoling og kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er en omkostningseffektiv måde at bruge nuværende medarbejdere til at varetage nye opgaver, hvilket hjælper dig med at dække fremtidige kvalifikationsmangler i din branche.

I modsætning til nogle af vores konkurrenter tilbyder Randstad aldrig standardløsninger, der passer til alle. I stedet tager vi os tid til at forstå branchetendenser og virksomhedsspecifikke aspekter, såsom jeres virksomhedskultur, forretningsprocesser, ansættelsesbehov og mål.

På baggrund af disse data udarbejder vi en rekrutteringsproces, der ikke blot tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, men som også hjælper dig med at identificere de rigtige kandidater til din virksomhed og den pågældende stilling. Denne proces giver igen bedre rekrutteringsresultater, herunder lavere personaleudskiftning.

gør brug af værktøjer til optimal bemandingsplanlægning.

Hvis din virksomhed er anvender et stort antal af midlertidigt ansatte, kan du overveje at samarbejde med Randstad Inhouse Services. Vi tager os af det daglige ansvar for administration og bemandingsplanlægning af arbejdsstyrken, så du kan fokusere på mere overordnede opgaver. Vores team består af en commercial manager, en process manager og en account specialist.

Vores team kan håndtere alt fra rekruttering, udvælgelse og onboading til vagtplanlægning og relevante forecasts og analyser. Vi arbejder tæt sammen med dig for at hjælpe dig med at afgøre, hvilke aspekter du ønsker, at vores team skal tage sig af.

Når du overlader nogle af eller alle disse opgaver til vores team, kan dine interne medarbejdere bruge mere tid på at opbygge medarbejderrelationer og styrke virksomhedskulturen. Et partnerskab med Randstad Inhouse Services kan hjælpe din virksomhed med at opnå følgende:

  • bedre fastholdelse af medarbejdere
  • øget produktivitet
  • lavere personaleudskiftning
  • mindre fravær
  • store omkostningsbesparelser
  • højere rentabilitet

Hvis din virksomhed har svært ved at finde de kompetencer, I har brug for, kan en effektiv løsning være at fokusere på at fastholde de eksisterende medarbejdere. 

virksomhed reducerede sin personaleomsætning i højsæson

Hvis du vil vide mere om, hvordan et partnerskab med Randstad Inhouse Services kan se ud, kan du downloade vores casestudie, hvor vi beskriver, hvordan vi hjalp vores kunde med at reducere personaleomsætningen, og hvilke resultater vi opnåede. 

download vores case study

Dette er en opdateret version af en artikel, der oprindeligt blev offentliggjort den 31. oktober 2022.

om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld