Den voksende mangel på kvalifikationer og den fortsatte mangel på arbejdskraft har skabt et kandidatdrevet jobmarked. Dette skift har til gengæld ændret kandidaternes lønforventninger betydeligt. F.eks. er lønmodtagere i mange områder af verden mindre tilbøjelige til at acceptere stagnerende lønninger, fordi de nu har flere muligheder.

Når man kombinerer disse faktorer med de aktuelle inflationsbekymringer, er det let at se, hvorfor lønningerne er stigende. Som bevis på dette viser en nylig undersøgelse, at 100 % af arbejdsgiverne i USA, 87 % i Vesteuropa og 78 % i Asien og Stillehavsområdet forventer at hæve lønningerne i 2022. Det er et utroligt stort antal arbejdsgivere. Alligevel er den uundgåelige sandhed, at for at virksomheder kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejde, skal de tilbyde konkurrencedygtige lønninger og medarbejderfordele.

image

10 attraktive personalegoder til at medarbejderfastfoldelse

download

globale lønstigninger

Selv om de stigende lønninger synes at nå ud til alle hjørner af verden, er der nogle regioner, hvor væksten ikke er så stærk. World Economic Forum anslår f.eks., at kun 50 % af lønmodtagerne i Mellemøsten og Afrika vil hæve lønningerne i 2022.

Årsagerne til den langsomme vækst i disse områder er komplekse. For eksempel er Afrika hjemsted for snesevis af udviklingslande, der er fortsat er hårdt ramt af pandemien. Det vil tage tid for disse lande at komme på fode, før der kan ske lønstigninger. Fagfolk, der arbejder i udviklede områder i Afrika, vil dog sandsynligvis opleve lønstigninger i løbet af 2022. Den sydafrikanske regering har f.eks. meddelt, at arbejdsgiverne i landet planlægger en gennemsnitlig lønstigning på 5,5 %. Dette repræsenterer en højere forventet lønstigning end forudsigelserne for amerikanske lønmodtagere (3,4 %) og lønmodtagere i Storbritannien (4 %). Det er sandsynligt, at lønforhøjelserne vil være direkte forbundet med virksomhedens (eller i nogle tilfælde landets) evne til at komme på fode efter pandemien.

Inflationen er en anden drivkraft bag lønstigninger. F.eks. er inflationen ude af kontrol i Venezuela. Disse stigende omkostninger førte til en stigning i mindstelønnen på 289 % i 2021, og der forventes en lignende lønstigning i 2022. Områder, hvor inflationen ikke er så bekymrende, vil sandsynligvis ikke opleve så store lønstigninger. For eksempel har Japan i øjeblikket en inflation på 0,5 %, og her forventer man kun at se en gennemsnitlig lønstigning på 2,6 % i 2022.

Tal fra Danmarks Arbejdsgiverforening viser, at inflationen i Danmark ligger langt over danskernes lønudvikling. Inflationen har ramt det højeste niveau i 40 år, og priserne er løbet så meget fra lønstigningerne, at reallønsfaldet er det største i mange årtier, og danskerne skal ikke regne med lønstigningerne på niveau med inflationen.

l%C3%B8nninger,%20der%20p%C3%A5virker%20medarbejderfastholdelse
l%C3%B8nninger,%20der%20p%C3%A5virker%20medarbejderfastholdelse

lønninger, der påvirker medarbejderfastholdelse

Selv om lønnen altid har været en af de største drivkræfter for at skifte job, giver det nuværende konkurrenceprægede jobmarked medarbejderne mulighed for at forvente mere. Som bekendt har de "omfattende prikkerunder" været et gennemgående tema i overskrifterne i 2021, men der er ingen tvivl om, at medarbejdere forlader deres job i massevis. Alene i USA sagde 4,5 millioner lømmodtagere op i november 2021. Dette fænomen optræder ikke kun i Nordamerika. Vores seneste Randstad Employer Brand Research-rapport afslører, at 12 % af alle lønmodtagere på verdensplan forlod deres job i 2021, og yderligere 20 % forventer at skifte job i 2022.

Selvfølgelig er der mange grunde til, at medarbejderne forlader deres job; bedre work-life balance, muligheder for remote arbejde og bedre uddannelsesmuligheder. Nogle forlader ligefrem helt og holdent arbejdsmarkedet. På trods af disse faktorer viser vores undersøgelser, at løn og medarbejderfordele fortsat er den vigtigste motivation for lønmodtagere til at skifte job.

Som enhver anden ydelse på markedet er lønningerne baseret på udbud og efterspørgsel. 54 % af virksomhederne verden angiver, at der er mangel på arbejdskraft, hvilket betyder, at der er stor efterspørgsel efter kandidater. Denne efterspørgsel er endnu større efter kvalificeret arbejdskraft, da den verdensomspændende mangel på færdigheder påvirkede virksomhedernes ansættelsesmuligheder, længe før pandemien ramte.

Med denne stigning i efterspørgslen er der også sket en stigning i det forventede løntilbud. Kandidaternes forventninger er så store, at de ansatte er villige til at skifte job for at få den løn og de medarbejderfordele, de føler, de fortjener. Det betyder kort sagt, at hvis din virksomhed ikke investerer i at udvikle en konkurrencedygtig lønpakke, vil I sandsynligvis miste nogle af jeres bedste talenter.

image

10 attraktive personalegoder til at medarbejderfastfoldelse

download

hvad betyder det for dig?

Uanset om din virksomhed i øjeblikket står over for udfordringer med at fastholde medarbejderne eller ej, er det afgørende at evaluere lønningerne og forbedre din samlede pakke af personalegoder. Den gode nyhed er, at der er en række fordele, som din virksomhed kan opnå ved at forbedre din lønpakke, f.eks.:

forbedret fastholdelse af medarbejdere

Undersøgelser viser en direkte sammenhæng mellem højere løn og bedre fastholdelse af medarbejdere. En nylig undersøgelse foretaget af Harvard University viser, at en lønforhøjelse på 1 dollar i timen blandt lagerarbejdere resulterede i en stigning på 2,8 % i fastholdelse af medarbejdere. Endnu mere alarmerende resultater viser, at hver nedgang i timelønnen på 1 dollar resulterede i en stigning på 28 % i personaleomsætningsraten. Det er meget enkelt: Hvis din virksomhed ikke tilbyder konkurrencedygtige lønninger, er dine nuværende medarbejdere mere tilbøjelige til at forlade virksomheden.

langsigtet planlægning

Selv om din virksomhed ikke oplever en væsentlig mangel på arbejdskraft lige nu, vil den sandsynligvis komme til at opleve det i fremtiden. Fakta er, at talentmanglen ikke forventes at ophøre foreløbig. Faktisk forudser nogle eksperter, at der kan være en global mangel på kompetent arbejdskraft på over 85 millioner medarbejdere inden 2030. Hvis du ikke tager skridt til at forberede din virksomhed nu, kan det gøre det næsten umuligt at opfylde dine behov for personale i fremtiden.

omkostningsbesparelser

Hvis det gøres rigtigt, kan en lønforhøjelse faktisk tjene sig selv ind og give en fremragende ROI. Kunsten er at finde den optimale lønpakke – en pakke, der er stærk nok til at fastholde dine nuværende medarbejdere og samtidig er i overensstemmelse med virksomhedens budget. Når den optimale lønramme er fastlagt, kan din virksomhed spare penge i kraft af mindre overarbejdsbetaling, lavere fravær og færre ansættelsesomkostninger.

bedre ansættelsesresultater

Lad os se det i øjnene. Trods alle dine bestræbelser er det ikke muligt at fastholde 100 % af medarbejderne. Medarbejdere vil forlade din virksomhed, og disse stillinger skal besættes. Med den stigende mangel på arbejdskraft og den voksende kvalifikationskløft vil det blive vanskeligere og vanskeligere at tiltrække kompetente kandidater. Hvis du har en konkurrencedygtig løn- og medarbejderpakke på plads, kan du hjælpe din virksomhed med at tiltrække kvalificerede ansøgere og få dem til at takke ja til jeres jobtilbud.

Mand og dame taler sammen
Mand og dame taler sammen

forbedring af medarbejdernes løn og personalegoder

Udvikling af en konkurrencedygtig lønpakke til medarbejderne må ikke være noget, der udvikles på bagkant, og det bør heller ikke ske i hast. I stedet bør du udarbejde en velgennemtænkt lønstrategi, der er i overensstemmelse med din virksomheds vision og forretningsstrategi. Hvis du har en strategi på plads, kan det hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig her og nu og i mange år fremover.

Her er en oversigt over nogle ting, du skal overveje, når du udarbejder en strategi for lønpakken for din virksomhed.

markedsstandarder

Som arbejdsgiver er det vigtigt at holde sig ajour med de gennemsnitlige løntilbud for din respektive branche. Disse oplysninger er et godt udgangspunkt og kan hjælpe dig med at afgøre, om din nuværende lønramme ligger over, på eller under gennemsnittet for dit marked.

Husk naturligvis på, at stillingsbetegnelser betyder forskellige ting for forskellige arbejdsgivere. Så du bør overveje de specifikke opgaver og kvalifikationer for hver enkelt specifik stilling, når du foretager en sammenligning.

kend konkurrenterne

At forstå lønudviklingen i din respektive branche er et godt første skridt, men du skal også kende dine direkte konkurrenter. For eksempel er det vigtigt for producenter at forstå lønudviklingen i fremstillingsindustrien. Det er imidlertid lige så vigtigt for disse arbejdsgivere at vide, hvilke typer lønninger og fordele andre producenter, der ansætter i netop deres lokalområde, tilbyder deres medarbejdere og nyansatte. Ved at foretage en omfattende konkurrentanalyse kan du få den indsigt, du har brug for.

lønninger er ikke alt

Selv om det er sandt, at lønnen er og sandsynligvis altid vil være en af de vigtigste faktorer, der motiverer medarbejdere til at skifte job, vil medarbejdere i dag have mere. Faktisk har arbejdstagernes forventninger til medarbejderfordele ændret sig betydeligt siden pandemien.

Vores seneste Randstad Employer Brand Research viser for eksempel, at en sund work-life balance er den næststørste motivation for at skifte job. For at imødekomme dette behov søger medarbejderne meningsfulde personalegoder som f.eks. hybridarbejde, fleksible arbejdstider, mere betalt fritid og garanti for familieorlov. Derfor skal arbejdsgivere, der ønsker at sikre, at deres medarbejdere ikke forlader virksomheden, skabe en medarbejderpakke, der giver medarbejderne mulighed for at opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Desuden lægger medarbejdere i dag vægt på jobsikkerhed og karriereudvikling. De er klar over, at verden er under forandring, og at der er stor efterspørgsel efter færdigheder, især digitale færdigheder. For at sikre sig at de holder sig relevante på arbejdsmarkedet i de kommende år ønsker disse medarbejdere mere uddannelse, flere muligheder for avancement og karriereudvikling. Hvis du tilbyder disse typer personalegoder, kan du opbygge loyalitet hos dine medarbejdere og gøre dem mindre tilbøjelige til at skifte job.

personalegoder

For at skabe en lønpakke, der øger medarbejderfastholdelsesgraden, er det vigtigt at inkludere både konkurrencedygtige lønninger og attraktive personalegoder. Højere lønninger uden tilsvarende personalegoder, der forbedrer dine medarbejderes tilværelse, er måske ikke nok til at afholde dine medarbejdere fra at skifte job. På den anden side vil personalegoder uden konkurrencedygtige lønninger heller ikke være nok. Det er kun, når konkurrencedygtige lønninger og attraktive personalegoder går hånd i hånd, at din virksomhed kan opnå den forbedrede fastholdelsesprocent, som I ønsker.

Få mere at vide om, hvordan du opbygger en lønpakke til dine medarbejdere ved at downloade vores liste over 10 attraktive personalegoder, som medarbejderne ønsker.

image

10 attraktive personalegoder til at medarbejderfastfoldelse

download
om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld