I en tid, hvor arbejdsmarkedet ser ud til at ændre sig hurtigere end nogensinde før, er det vigtigt, at du forbereder din organisation og dine medarbejdere på fremtiden ved at investere i kompetenceudvikling.

En dynamisk HR-funktion bør tilbyde støtte til medarbejderne for at sikre fortsat udvikling, herunder omskoling. Omskoling eller reskilling indebærer videreuddannelse og omplacering af medarbejdere til nye stillinger i virksomheden, hvilket gør din virksomhed mere modstandsdygtig og fleksibel over for ændringer i driften. Brugen af nuværende medarbejdere til at løse fremtidige udfordringer med manglende arbejdskraft er en omkostningseffektiv strategi, der fremmer medarbejderengagement og fastholdelse af medarbejdere.

Lad os se nærmere på nogle af grundene til, at kompetenceudvikling kan være afgørende for din organisation, og hvilke praktiske skridt du kan tage for at implementere et vellykket omskolingsprogram.

download her

få mere at vide om kompetenceudvikling:

download 5 strategier til opkvalificering af din arbejdsstyrke

Efterspurgte færdigheder

Virksomheder har altid haft brug for relevante og praktiske færdigheder i deres arbejdsstyrke for at få succes, men de unikke udfordringer, som den hastigt accelererende teknologiske udvikling har skabt, kræver et helt nyt sæt af efterspurgte færdigheder. Desuden bringer hver generation deres egne motivationer og ambitioner med sig på arbejdsmarkedet.

Woman working on her computer
Woman working on her computer

Ifølge World Economic Forum, som hvert år mødes for at drøfte globale tendenser inden for økonomi, teknologi og sociologi, vil automatisering erstatte 85 millioner arbejdspladser inden 2025. Samtidig vil den skabe 97 millioner nye stillinger for mennesker med de rette kvalifikationer og egenskaber. For at kunne besætte disse job frem til 2025 og senere er virksomhederne nødt til at omskole de nuværende medarbejdere for at følge branchens udvikling og de nye roller, der udvikles. 

Eksempler på arbejdsområder, der oplever en hurtig udvikling:

 • Softwareudvikling og cloud computing
 • AI-teknikere
 • Dataanalytikere
 • Salg og marketing
 • Produktudvikling
 • Bæredygtighed 
 • Social bevidsthed

Selv om nye områder kan diktere behovet for et specifikt sæt af hårde kompetencer, må du ikke overse nødvendigheden for at omskole dine medarbejdere inden for bløde kompetencer. 

WEC forudsagde f.eks., at analytisk tænkning, kreativitet og fleksibilitet vil være blandt de mest efterspurgte færdigheder i 2025. Andre værdifulde bløde kompetencer omfatter:

 • Læse og skrivefærdigheder inden for data og digitale løsninger
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Evnen til at arbejde i et team
 • Tidsstyring
 • Positiv tilgang til læring
quote icon

automatisering vil gøre 85 millioner arbejdspladser overflødige i løbet af de næste 5 år. Samtidig skaber den 97 millioner nye stillinger for mennesker, der har de rette færdigheder og karakteristika til at udfylde dem.

World Economic Forum

Når du ser fremad mod, hvad fremtiden kan bringe for din virksomhed, bør reskilling inden for både hårde og bløde kompetencer være et centralt element i dine bestræbelser på at forberede din organisation og dine medarbejdere.

download her

få flere tips til, hvordan du kan mindske kompetencekløften:

download 5 strategier til opkvalificering af din arbejdsstyrke

sådan lykkes du med reskilling

Reskilling eller på dansk omskoling af din arbejdsstyrke kan sammenlignes med mange andre forretningsprojekter og -processer. Du skal have en struktureret og målrettet tilgang for at minimere ineffektivitet og opnå de bedste resultater.

Planlægning af de vigtigste skridt og handlinger, du skal tage, er afgørende for dine endelige resultater.

1. vent ikke

Virksomheder og medarbejdere har meget at vinde ved at udvikle tekniske færdigheder. Virksomhederne får adgang til nye færdigheder og kompetencer, der bidrager til fremtidige resultater, mens medarbejderne oplever større engagement i deres arbejde og større beskæftigelsesegnethed på lang sigt.

Omskoling er blevet vigtigere end nogensinde før i den nuværende digitale omstilling, som er en grundlæggende ændring i den måde virksomheder og industrier fungerer på. Det er vigtigt at prioritere det i din organisation lige nu i stedet for at betragte det som "nice to have" eller et mål, der skal nås på et tidspunkt i fremtiden.

Det er et afgørende første skridt i processen at anerkende vigtigheden af øjeblikkelig handling – og at få hele virksomheden med i projektet fra de øverste ledere og helt ned til de nyeste teammedlemmer. Du kan styrke dine medarbejdere og få dem til at tage imod dit tilbud om omskoling eller opkvalificering ved at tilbyde det som en mulighed for karriereudvikling.

2. analysér dine nuværende færdigheder og kompetencer 

For at sikre, at dine reskillings-aktiviteter er relevante og produktive, skal du have et tydeligt billede af din nuværende position ift. til færdigheder og kompetencer i arbejdsstyrken. Det kan være nyttigt at undersøge de specifikke færdigheder og erfaringer, der allerede er afgørende i din branche, og identificere mulige fremtidige kompetencekløfter

Hvad er de vigtigste nye tendenser, udfordringer og muligheder i din branche, og har du de nødvendige kvaliteter og kapaciteten til at håndtere dem? 

Dette er en nødvendig proces at gennemgå, hvis du ønsker at forbedre din forståelse af, hvor du i øjeblikket har brugbare og gode ressourcer, og hvor du har mangler, f.eks. inden for digitale færdigheder, som kan vise sig at være problematiske i fremtiden.

3. opstil mål

En undersøgelse af din arbejdsstyrkes nuværende kompetencer og identifikation af tendenser på det bredere marked vil hjælpe med en anden vigtig del af reskillingsprocessen: identifikation af de mål, du ønsker at nå.

Du bør opstille klare og håndgribelige resultater, som du ønsker at opnå med denne indsats. Ved at skabe en værdifuld struktur og plan for din omskolingsindsats kan du bedre måle resultaterne, efterhånden som projektet skrider frem. 

En metode, der kan være nyttig, er at opstille SMART-mål:

 • Specific (specifikke)
 • Measurable (målbare)
 • Achievable (opnåelige)
 • Relevant (relevante)
 • Time-bound (tidsfastsatte)

Dette kan være lige så nyttigt for den enkelte medarbejder som for HR-afdelingen og virksomheden som helhed. Et eksempel på et SMART-mål, der kan sætte fokus på dit omskolingsprogram, er at øge antallet af IT-medarbejdere, der er tilmeldt cybersikkerhedsuddannelser, med 20 % i løbet af de næste 6 måneder.

Man listening to music
Man listening to music

4. led efter ressourcer

Som enhver anden virksomhed i erhvervslivet kan du ikke forvente værdifulde resultater af omskoling, hvis du ikke har den rette type og den rette mængde ressourcer til at støtte din indsats.

Heldigvis er der løsninger, som kan styrke dine bestræbelser på at forbedre kompetencen i din arbejdsstyrke også selvom du har forskellige og geografisk fordelte teams, f.eks. pga. af fjernarbejde. Disse spænder fra alt fra gratis ressourcer som omfattende åbne online-kurser og offentligt tilgængelige videoer om relevante emner til mere specialiserede ydelser som branchecertificeringer og uddannelsesprogrammer, der er godkendt af faglige sammenslutninger.

Du kan finde uddannelsesmoduler, der dækker kompetenceudvikling som helhed, eller moduler, der er specialiseret inden for bestemte områder, herunder:

 • Udvikling af tekniske færdigheder
 • Udvikling af bløde færdigheder
 • Ledelsesudvikling

5. skab skræddersyede og relevante omskolingsprogrammer

En af de største udfordringer i forbindelse med omskoling og udvikling af din arbejdsstyrke er deltagernes engagement. Hvis du ønsker, at medarbejderne skal have et ægte ønske om at lære og konstant opdatere deres færdigheder, er det vigtigt at levere positive, relevante oplevelser, der afspejler deres interesser og prioriteter.

Kontakt dine medarbejdere for at finde ud af, hvad de gerne vil lære mere om, hvordan de gerne vil have, at deres karriere skal udvikle sig, og hvor de oplever, at der er en kompetencekløft. Dette kan også være den perfekte lejlighed til at tale om medarbejdernes foretrukne tilgang til læring, og hvilke platforme, metoder og miljøer de ville føle sig mest trygge ved.

Taget i betragtning af al den fokus på omskoling og uddannelse af medarbejdere, som HR-fagfolk og virksomhedsledere har, er det er overraskende, at kun 20 % af de medarbejdere, der blev spurgt i 2022 LinkedIn Learning Report, mener, at videreuddannelse er en topprioritet på deres arbejdsplads. For at fremme en positiv holdning til videreuddannelse skal du derfor sikre, at alle, lige fra topchefer til de nyeste medarbejdere, forstår din organisations kompetenceudviklingsplan.

6. afprøv og gentag

Løbende afprøvning og gentagelse kan hjælpe dig med at sikre, at dine videreuddannelses- og omskolingsaktiviteter for arbejdsstyrken konstant udvikler sig, forbedres og svarer til den seneste udvikling, der er relevant for din virksomhed og branche.

Du kan evaluere, hvordan dine programmer fungerer, ved at indsamle feedback fra deltagerne og indhente forslag til, hvilke forbedringer der kan foretages i fremtiden.

Det kan også være en hjælp at fokusere på områder for præstation eller produktivitet, som du håber, vil have gavn af omskoling. Begynd med at foretage en vurdering af dine mest relevante præstationsmålinger og følg, hvordan disse indikatorer ændrer sig i takt med, at dine medarbejderes færdigheder ændrer sig. Ved at kvantificere resultaterne kan du drage kvalificerede konklusioner om, hvilke aspekter af dit omskolingsprojekt der fungerer godt, og hvor du skal ændre din tilgang.

7. opstil et langsigtet budget for omskoling

Reskilling bør ikke blot ses som en engangsforestilling eller som en kortsigtet reaktion på en unik udfordring som f.eks. en digital omlægning eller et nyt projekt, men som en løbende proces, der er en del af virksomhedens etik og kultur. 

Derfor er det vigtigt at sikre, at det budget, du afsætter til denne proces, er langsigtet. Det kan kræve, at du skal fremlægge et stærkt forretningsgrundlag for de løbende udgifter til omskoling – endnu en grund til, at det er så vigtigt løbende at indsamle data og analysere effekten af dit arbejde på dette område, som vi også har nævnt i det foregående trin.

Ved at levere klare, databaserede beviser for, hvordan omskoling gavner virksomheden, kan du bidrage til at gøre det til en grundlæggende del af din virksomheds aktiviteter. Denne strategi giver din virksomhed og dens medarbejdere mulighed for at trives, uanset hvordan arbejdsmarkedet ændrer sig i de kommende år.

omskolingsprogrammer i praksis

SAP

Denne tyske softwarevirksomhed med over 230 millioner cloud-brugere tilbyder sine medarbejdere et solidt lærings- og udviklingsmiljø med mere end 1 million tilgængelige kurser. Virksomheden begyndte sin digitale opgradering i 2017 ved at skabe og følge en struktureret køreplan, herunder opkvalificering af mere end 4.700 medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere til vigtige roller.

Nuværende medarbejdere hos SAP har adgang til dynamiske vækstløsninger, der omfatter:

 • Online og peer learning
 • Interne rekrutteringsforløb
 • Jobudvekslingsprogrammer
 • Certificeret coaching

Iberdrola

Det er ikke alle videreuddannelsesprogrammer for medarbejdere, der er drevet af digitalisering. De globale klimaændringer får miljøbevidste virksomheder til at satse på en netto-nul-udledning, hvilket kræver driftsændringer og et nyt sæt efterspurgte færdigheder. Iberdrola, en af verdens førende virksomheder inden for vedvarende energi, er en af disse virksomheder.

Virksomheden har planer om at omskole 15.000 medarbejdere til at arbejde med solpaneler og opladning af elbiler. Ignacio Galan, virksomhedens bestyrelsesformand og medlem af European Round Table for Industry, mener, at dette er fremtidens job, og at hans virksomhed har brug for en arbejdsstyrke, der kan opfylde målet om en mere intelligent energianvendelse. 

Ved at tilbyde medarbejderne mulighed for vækst gennem omskoling og opkvalificering hjælper disse to virksomheder med at mindske kompetencekløften mellem de nuværende erhverv og de erhverv, der måske ikke engang eksisterer før det næste årti.

download her

Hvis du vil vide mere om opkvalificering, et andet vigtigt begreb, kan du downloade vores korte guide:

5 strategier til opkvalificering af din arbejdsstyrke

Dette er en opdateret version af en artikel, der oprindeligt blev offentliggjort den 24. November 2021.

om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld