I betragtning af den økonomiske usikkerhed i dag er det ikke overraskende, at organisationer er på udkig efter effektive strategier til at øge forretningsresultaterne, såsom fastholdelse, produktivitet og overskud. En strategi, der er kendt for at give et fremragende investeringsafkast ved at begrænse sundhedsomkostningerne, øge arbejdsmoralen og medarbejderengagementet og skabe bedre præstationer på jobbet, er implementeringen af initiativer for medarbejdernes trivsel.

Forkus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen er ikke noget nyt. Men det er noget, som moderne arbejdsgivere tager meget alvorligt. Med den øgede popularitet er der kommet et øget marked for værktøjer, apps og tjenester til medarbejdervelfærd. Det kan være overvældende at finde ud af, hvilke initiativer der er de rigtige for din virksomhed. Denne artikel ser nærmere på trivselsprogrammer hos Randstad og i hele verden for at hjælpe dig med bedre at forstå dine muligheder. 

Er du klar til at etablere et trivselsprogram for dine medarbejdere? Download vores trin-for-trin-guide til opbygning af effektive trivselsinitiativer på arbejdspladsen.

Er du klar til at etablere et trivselsprogram for dine medarbejdere? Download vores trin-for-trin-guide til opbygning af effektive trivselsinitiativer på arbejdspladsen.

download guide

fordele ved fokus på trivsel på arbejdspladsen

Ifølge en undersøgelse undersøgelse foretaget af Randstad i Storbritannien i 2023 overvejede næsten halvdelen (49 %) af vores respondenter at forlade deres job eller sagde, at de gerne ville forlade deres job inden for de næste 12 måneder på grund af stress og/eller psykiske lidelser, hvilket understreger, hvor vigtigt det er for arbejdsgivere at tage hånd om disse problemer. Arbejdsgivere, der har en positiv indvirkning på deres medarbejderes trivsel, har en enorm mulighed for at reducere personaleomsætningen og få potentialet frem i deres arbejdsstyrke. 

En anden kendsgerning er, at undersøgelser viser, at 90 % af arbejdsgiverne mener, at medarbejdernes trivselsprogrammer kan hjælpe med at øge præstationerne og produktiviteten på jobbet. Det giver god mening. Når medarbejderne kan forbedre deres generelle velbefindende, kan det forbedre deres fokus, udholdenhed og humør. Trivsel kan også øge medarbejdernes fysiske og mentale sundhed, hvilket resulterer i færre lægebesøg og reduceret fravær og sundhedsomkostninger for din virksomhed. 

I en tid, hvor virksomhedsledere er forsigtige med nye investeringer, skal man vide, at programmer for medarbejdernes sundhed og velvære kan give et afkast på op til 6 dollars for hver investeret. Undersøgelser viser for eksempel, at et effektivt program for medarbejdertrivsel kan forbedre produktiviteten med 23%, reducere fraværet med 27% og øge medarbejdernes engagement med 43%.

I sidste ende kan disse fordele forbedre virksomhedens bundlinje og den samlede rekrutteringsindsats. Begge dele er vigtige i betragtning af den nuværende økonomiske usikkerhed og konkurrenceprægede arbejdsmarked.

randstads initiativer for medarbejdertrivsel

Hos Randstad tager vi medarbejdernes engagement og trivsel alvorligt. Her er et kig på nogle af de trivselsprogrammer, som Randstad og vores partnere anvender. 

randstads trivselsinitiativer

Medarbejdere hos Randstad har adgang til en lang række initiativer. Vi har en holistisk tilgang til sundhed og trivsel, der omfatter alle elementer af velbefindende, herunder fysisk, mental, social, arbejdsmæssig og økonomisk velbefindende. 

Vores vigtigste wellness-initiativer omfatter:

 • Knowledge hub - Dette læringscenter, der er designet specielt til vores medarbejdere, dækker emner om mental, økonomisk, social og fysisk trivsel.
 • Randstad University - Dette er Randstads lærings- og udviklingsstyringssystem, hvor medarbejdere kan tage selvstyrede kurser for at øge deres færdigheder og viden.
 • Oplægsholdere - hyppige oplægsholdere om emner, der vedrører medarbejdernes trivsel, sundhed og generelle velbefindende 
 • Fleksible arbejdstider: Vi tilbyder fleksible arbejdstider, når det er muligt, for at hjælpe medarbejderne med at opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.
 • Fremmer en sund livsstil: Vi bruger innovative metoder til at fremme det generelle fysiske velbefindende ved at inddrage motion og gåture i møderne.
 • Trivselstjek: Vi benytter lejligheden til at starte personalemøder med værdifulde trivselssamtaler.
 trivselsprogrammer hos randstad i hele verden.
 trivselsprogrammer hos randstad i hele verden.

præstationscoaching

Tempo Team, et datterselskab af Randstad, tilbyder high performance coaching for at hjælpe kunder med at styre deres interne team. En performance-coach sørger for, at alle i teamet får individuel vejledning, tips og indsigt, så de kan præstere bedre og nå deres fulde potentiale. På den måde bliver medarbejderne i teamet mere motiverede og passionerede omkring deres arbejde. Disse tjenester kan hjælpe med at forbedre arbejdskvaliteten og fastholdelsesgraden, samtidig med at de reducerer omkostningerne og hjælper din virksomhed med at opnå optimal ydeevne og produktivitet.

frivilligt arbejde 

Hos Randstad synes vi, det er vigtigt, at vores kolleger over hele verden får mulighed for at give noget tilbage til deres lokalsamfund. Det er derfor, vi har vores Randstad with Heart-program. Med dette program giver vi medarbejdere mulighed for at få op til 8 betalte timer til at udføre kvalificeret frivilligt arbejde i deres lokalsamfund. 

Randstad with Heart består både  af globalt ledede partnerskaber som vores mangeårige partnerskab med VSO og lokalt drevne programmer for frivillighed som Make-a-Wish, Youth4Jobs og Volunteering Matters, hvor vores formål er at hjælpe mennesker over hele verden med at nå deres fulde potentiale. Det handler ikke kun om at skabe velstand, men også om at sikre en tryg fremtid gennem anstændigt arbejde. Vi er her for at hjælpe dem med at tage eller genoptage de første skridt mod en sikker og stabil tilværelse.

I september 2023 deltog Randstads medarbejdere i alt i 128 forskellige personlige frivillige aktiviteter i 19 lande. Aktiviteterne spændte lige fra færdighedsbaseret frivilligt arbejde, klipning af hække og havearbejde for ældre til oprydning af havene. 

Simone, en kollega hos Randstad, deltog for nylig i VSO-projektet "From Waste to Work", hvor hun tilbragte fire måneder som rådgiver i forretningsudvikling i Nairobis slumkvarterer. Hendes rolle var at styrke enkeltpersoner ved at støtte dem i at skabe anstændige jobs og tjene penge ved hjælp af affaldshåndteringsinitiativer. Simone beskriver oplevelsen som inspirerende og udtrykker stolthed over at være en del af Randstad, en virksomhed, der udviser et ægte engagement i at gøre en positiv forskel på globalt plan.

Få mere at vide om, hvordan du skaber et trivselsprogram for medarbejderne, der giver værdi for virksomheden. Download vores trin-for-trin-guide nu.

Få mere at vide om, hvordan du skaber et trivselsprogram for medarbejderne, der giver værdi for virksomheden. Download vores trin-for-trin-guide nu.

download guide

trivselsprogrammer fra hele verden

Ud over vores engagement på globalt plan gør vores ledere på nationalt plan også en stor forskel. For eksempel: 

mental sundhed og velvære

Verdenssundhedsorganisationen rapporterer, at organisationer over hele verden oplever et produktivitetstab på 1 billion dollars på grund af psykiske problemer på arbejdspladsen. Det anslås også, at mindst 15 % af den globale arbejdsstyrke har en eller anden form for psykisk lidelse. Selvom antallet af udiagnosticerede og uopdagede tilfælde sandsynligvis er meget højere. 

Psykiske problemer kan være alt fra depression og angst til mere alvorlige problemer. Uanset hvad kan enhver form for psykisk lidelse hæmme præstationen på jobbet, hvis den ikke behandles. Derfor investerer flere og flere arbejdsgivere i støtte til mental sundhed. 

Et eksempel fra Randstad er en ressourcegruppe, der giver medarbejdere et trygt sted at føre ærlige samtaler om deres mentale helbred og trivsel. En af gruppens initiativer er en podcast ved navn Mind Matters, hvor relevante mentale helbredsproblemer diskuteres med eksperter. Podcasten har til formål at sætte gang i samtalen om forskellige mentale helbredsproblemer.

medarbejderanerkendelse og generel trivsel

Undersøgelser viser, at der er 91 % større sandsynlighed for, at medarbejderne får succes i deres arbejds- og privatliv, hvis de får tilstrækkelig anerkendelse. Med denne forståelse sætter Randstad fokus på medarbejderanerkendelse for at anerkende medarbejdernes bidrag til virksomhedens succes. Randstad Singapore har således indført et omfattende program for medarbejderanerkendelse, der omfatter:

 • Et effektivt peer-anerkendelsesprogram, der hjælper med at skabe en kultur af påskønnelse og anerkendelse.
 • “The Directors and Executive program”, der fokuserer på at fremhæve virksomhedens mest talentfulde medarbejdere.
 • Månedlige prisuddelinger for at anerkende medarbejdernes bidrag.
 • En årlig galla for at anerkende top performers

balance mellem arbejde og privatliv

Ifølge vores Randstad Workmonitor 2024 er 57% af den globale arbejdsstyrke enige om, at en sund balance mellem arbejde og privatliv er en nøglefaktor, når de søger job. Hos Randstad forstår vi denne voksende efterspørgsel og tager aktive skridt til at hjælpe vores medarbejdere med at opretholde en sund balance.

For eksempel tilbyder Randstad USA sine medarbejdere flere fordele, der hjælper dem med at opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv. Ud over fleksible arbejdstider, når det er muligt, tilbyder Randstad USA også relevante personalegoder som f.eks:

 • Fleksibel udgiftskonto til pleje af pårørende: Hjælper medarbejdere med at dække omkostninger til børnepasning eller ældrepleje, betalt før skat.
 • Randstadgo: Tilbyder ressourcer og muligheder for hele familien for at fremme den generelle sundhed og trivsel.
 • RethinkCare: Giver gratis adgang til værdifulde ressourcer og adfærdseksperter for medarbejdere, der opdrager børn med udviklingsmæssige, sociale, indlæringsmæssige eller adfærdsmæssige udfordringer.
 • EAP+støtte til arbejde og privatliv: Medarbejdere kan få gratis, fortrolige sessioner med en autoriseret rådgiver for at få støtte til at skabe en sund work-life balance.

mangfoldighed og inklusion

Randstad er forpligtet til at opbygge en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, da vi ved, at det giver os mulighed for at opbygge en mere fleksibel, innovativ og produktiv arbejdsstyrke. Faktisk stræber vi efter at opbygge en effektiv kultur for mangfoldighed og inklusion ved at gøre det til et hovedfokus i alle faser af medarbejderrejsen. Resultaterne viser, at vores indsats virker.

Undersøgelser viser, at kun 32% af de øverste lederstillinger på verdensplan er besat af kvinder. Hos Randstad er kvinder og mænd en ligeværdig del af vores arbejdsstyrke på alle niveauer.

Vores indsats for mangfoldighed og inklusion fokuserer på mere end ligestilling mellem kønnene. Randstad Polen blev anerkendt med betegnelsen "Employer with Heart" for sit engagement i at opbygge en mangfoldig arbejdsstyrke. Vores team i Polen skabte en ansættelses- og uddannelsesproces for at få medarbejdere med forskellige fysiske, mentale, syns- og høreudfordringer til at arbejde i hovedkvarteret i Warszawa.

opbygning af et mangfoldigt trivselsprogram

Det kan være nemt at begrænse sit trivselsprogram til kun en eller to aspekter af sundhed og velvære. Men for at maksimere effektiviteten af dit trivselsprogram og opnå de bedste resultater er det vigtigt at opbygge et alsidigt program. 

Det betyder, at du skal skabe initiativer, der berører alle vigtige aspekter af sunhed og trivsel, herunder fysisk, mental, social, arbejdsmæssig og økonomisk trivsel. Ved at tilbyde programmer som f.eks. afstressende aktiviteter, økonomisk uddannelse, støtte til mental sundhed og fleksibel planlægning kan arbejdsgivere komme i berøring med forskellige aspekter af velvære. 

Start med at vurdere din arbejdsstyrkes aktuelle behov, og fokusér ikke kun på fysisk og psykisk velvære. Grav i stedet dybere for at finde ud af, præcis hvilke understøttende ydelser og ressourcer dine medarbejdere har brug for for at forbedre deres generelle velbefindende. Gennemfør undersøgelser og interviews for at identificere de specifikke udfordringer, som dine medarbejdere står over for. 

Disse oplysninger kan hjælpe dig med at opbygge et alsidigt trivselsprogram, der opfylder dine medarbejderes unikke behov og kan hjælpe dem godt på vej.

Er du ikke sikker på, hvor du skal starte? Download vores trinvise guide til opbygning af en effektiv strategi for medarbejdertrivsel.

Er du ikke sikker på, hvor du skal starte? Download vores trinvise guide til opbygning af en effektiv strategi for medarbejdertrivsel.

download guide
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld