Med den aktuelle mangel på kvalificeret arbejdskraft, som skaber et kandidatstyret jobmarked, er din virksomheds evne til at skabe og opretholde en god forbindelse til sine medarbejdere vigtigere end nogensinde før. Det er afgørende at forstå den rolle, som medarbejdernes engagement spiller for virksomhedens succes, og hvordan du gør det til en vigtig prioritet.

En høj motivation og et højt engagement blandt medarbejderne har længe været forbundet med bedre forretningsresultater, herunder øget fastholdelse, højere produktivitet og lavere sygefravær.

På trods af disse fordele kæmper mange arbejdsgivere stadig med at opretholde engagementet hos deres medarbejdere. Hvis din virksomhed ønsker at forbedre sine resultater med hensyn til ansættelse og personaleadministration, kan det være en hjælp at prioritere medarbejdernes engagement.

I denne blog ser vi nærmere på, hvad medarbejderengagement er, og hvilke faktorer der påvirker det.

hvad er medarbejderengagement?

Vi kan definere medarbejderengagement som det niveau af engagement og motivation, som dine medarbejdere har i forhold til din virksomhed. Engagement bør dog ikke forveksles med jobtilfredshed, som udelukkende måler medarbejdernes niveau af tilfredshed på jobbet. Medarbejderne kan være tilfredse med deres arbejdsopgaver og arbejdsforhold og alligevel føle sig uengagerede på arbejdspladsen. På den anden side kan medarbejderne føle sig engagerede i deres arbejde, men ikke være tilfredse med deres nuværende rolle.

Hvorfor er medarbejdernes engagement og motivation så vigtigt? Fordi engagerede medarbejdere ofte er mere optimistiske, produktive og teamorienterede end uengagerede medarbejdere. Generelt er engagerede medarbejdere hårdtarbejdende og har en vilje til at bidrage positivt til virksomheden.

Knap en ud af fem arbejdstagere svarer, at de er engagerede på arbejdspladsen, og derfor er det ikke overraskende, at ’The Great Resignation’ og ‘Quiet Quitting’ har set dagens lys. Disse uengagerede medarbejdere er ikke på samme måde investeret i virksomheden eller virksomhedens succes. Alt for ofte er de uengagerede medarbejdere tilfredse med at udføre mindst muligt og derefter gå hjem.

I en tid, hvor manglen på kompetente og kvalificerede medarbejdere lægger yderligere pres på virksomhederne for at opfylde produktionskravene, er et så højt niveau af manglende engagement ikke holdbart. Det er derfor afgørende at tage skridt nu for at forbedre engagementet på hele arbejdspladsen.

8 faktorer, der påvirker medarbejdernes engagement

Inden du kan gøre noget for at forbedre medarbejdernes motivation og engagement på hele arbejdspladsen, er du først nødt til at forstå, hvilke faktorer der direkte påvirker engagementet. Her ser vi på de otte vigtigste faktorer, der påvirker medarbejdernes engagement på arbejdspladsen.

1. tillid til virksomheden

Tillid mellem arbejdsgivere og deres ansatte er en af de vigtigste komponenter i medarbejdernes engagement. Hvis medarbejderne ikke har tillid til virksomheden, kan det være svært – for ikke at sige umuligt – at opbygge et meningsfuldt engagement.

Lad os se på et eksempel: Din organisation beder om input til en nyligt implementeret arbejdsproces ved hjælp af feedbackværktøjer, f.eks. undersøgelser eller interviews. Niveauet af deltagelse og engagement fra dine medarbejdere hænger direkte sammen med, hvor stor tillid de har til virksomheden. Hvis dine medarbejdere føler, at virksomheden er ligeglad med deres mening, at tilbagemeldingen vil blive brugt imod dem, eller at ledelsen ikke vil træffe foranstaltninger på baggrund af feedbacken, er de mindre tilbøjelige til at komme med nyttige input.

For at opbygge tillid hos dine medarbejdere er det vigtigt at fokusere på effektiv kommunikation, gennemsigtighed og retfærdighed på arbejdspladsen.

Mand der peger på skærm
Mand der peger på skærm

2. tilpasning til personlige værdier

Arbejdstagere i dag, især de yngre generationer, vil gerne arbejde for en virksomhed, der har et formål og et mål, som er tæt forbundet med deres egne personlige værdier. F.eks. viser vores Randstad Workmonitor-undersøgelse fra 2022, at 34 % af arbejdstagerne globalt set ville være villige til at gå ned i løn for en stilling, der giver dem mulighed for at gøre en forskel i verden.

Det er ikke alle virksomheder, der kan tilbyde disse typer stillinger, men det betyder ikke, at du ikke kan skabe et virksomhedsmål, der stemmer overens med dine medarbejderes værdier. Vores Workmonitor-undersøgelse afslører for eksempel også, at 41 % af de globale arbejdstagere ikke ville acceptere et nyt jobtilbud fra en virksomhed, der ikke prioriterede mangfoldighed og lighed på arbejdspladsen. Denne procentdel stiger til 49 % for Gen Z-medarbejdere og 46 % for Millennials.

Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige tendenser, såsom klimaændringer og mangfoldighed på arbejdspladsen, er principper, som mange virksomheder kan fremme og samtidig skabe en forbindelse til medarbejderne.

3. effektiv ledelse

Når det handler om at påvirke engagementet på arbejdspladsen, er virksomhedens ledelse afgørende. Faktisk er det ofte lederne, der har den mest direkte kontakt med medarbejderne, og de har magten til at fremme eller hindre engagement på arbejdspladsen.

En nylig undersøgelse viser, at 57 % af arbejdstagerne indrømmer, at de har sagt deres job op på grund af en dårlig leder. Det er ikke sandsynligt, at manglende engagement er den eneste grund til, at disse medarbejdere siger op, men det viser den vigtige rolle, som ledere spiller for dine medarbejderes beslutninger.

Nogle ledere har ganske enkelt ikke evnen eller kompetencen til at være stærke ledere. En undersøgelse viser, at virksomheder i 82 % af tilfældene vælger den forkerte person til at varetage lederrollen. I disse tilfælde kan arbejdsgiverne være nødsaget til at revurdere deres interne politikker og praksis for forfremmelse. Der er imidlertid mange andre ledere, som blot har brug for de rette værktøjer og den rigtige uddannelse for effektivt at kunne fremme engagementet på arbejdspladsen.

At sørge for, at dine medarbejdere er engagerede, betyder også, at du skal sørge for at kommunikere med dem regelmæssigt. Hold jævnligt fællesmøder, kom med opdateringer eller spørg ganske enkelt, hvordan det går. Især når der sker meget, og der er usikre tider, hjælper regelmæssig information medarbejderne med at føle sig mere trygge. Selv på tidspunkter, hvor der endnu ikke er truffet nogen beslutning, er det vigtigt for dine medarbejdere at vide det. Lederne bør sørge for, at dette indgår i deres planlægning.

Det er afgørende for din virksomhed at udvikle en strategi for at identificere, hvilke medarbejdere der har de rette kompetencer til at blive ledere, og at give lederne idéer, værktøjer og uddannelse til at engagere medarbejderne.

4. stolthed over arbejdet

Ifølge Linda Hill, juraprofessor ved Harvard, er "et klart og overbevisende formål den lim, der binder en gruppe af individer sammen". Tænk over det. Det første skridt i ethvert samarbejde på en arbejdsplads er at opstille teamets mål og målsætninger. Disse mål bliver derefter teamets fokus.

Dine medarbejdere ønsker at være en del af et team. De vil være stolte af deres arbejde og se, hvordan deres arbejde påvirker virksomhedens overordnede succes. Det er gennem denne følelse af et fælles formål, at medarbejdernes engagement kan slå igennem og udvikle sig.

Remote- og hybridarbejde kan gøre denne form for engagement vanskeligere. Gennem regelmæssige teammøder, hyppige check-in, hvor der spørges ind til, hvordan det går og konstant feedback, kan engagementet på arbejdspladsen dog trives, selv i fjernmiljøer.

Det kan også være svært at opbygge denne følelse af formål og stolthed blandt arbejdstagere uden en fast arbejdsplads. Disse medarbejdere udgør næsten 80 % af den globale arbejdsstyrke og står for næsten alle skifteholdsarbejdere, især inden for produktion, sundhedsvæsen og detailhandel. Arbejdstagere uden en fast arbejdsplads har en tendens til at fokusere på deres daglige opgaver, sikkerhed og produktivitet på arbejdspladsen og bruger mindre tid på at deltage i virksomhedsmøder og samarbejde om projekter.

I disse stillinger er interaktion med lederen afgørende. Lederne kan hjælpe medarbejderne med at føle sig værdsat på arbejdet ved at give passende feedback og konsekvent anerkendelse.

5. sikkert arbejdsmiljø

Et sikkert arbejdsmiljø fremmer medarbejdernes motivation og engagement, og et højt niveau af engagement på arbejdspladsen kan reducere antallet af arbejdsulykker betydeligt. Undersøgelser viser, at medarbejdere, der ikke er engagerede på arbejdspladsen, kommer ud for 60 % flere ulykker end engagerede medarbejdere. Som du allerede ved, kan sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen føre til højere personaleomsætning, øgede omkostninger, lavere produktivitet og mindre arbejdsglæde.

Det er op til virksomheden at stille de nødvendige værktøjer, uddannelse, praksis og politikker til rådighed for at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Det er imidlertid ledernes, mentorernes og undervisernes ansvar at sikre, at denne praksis og disse politikker følges, at værktøjerne anvendes korrekt, og at alle medarbejdere er fuldt uddannet. Dette kræver kommunikation, organisering og engagement.

Dine medarbejdere skal også kunne give udtryk for eventuelle sikkerhedsmæssige spørgsmål og bekymringer og føle, at ledelsen lytter og er klar til at gribe ind, hvis det er nødvendigt. Det er kun gennem et sådant engagement mellem virksomhedens ledelse og medarbejderne, at du kan opnå brugbare resultater.

6. forbedret medarbejderoplevelse

Mange arbejdsgivere tror fejlagtigt, at medarbejderengagement og medarbejderoplevelse er det samme. Det er det ikke. Medarbejderoplevelsen er den rejse, som en medarbejder tager fra den første kontakt med virksomheden (når vedkommende søger stillingen) til vedkommende forlader virksomheden. Selv om medarbejderens engagement bør være en vigtig del af medarbejderoplevelsen, gælder det ikke en bestemt proces, et bestemt forløb eller en bestemt tidsramme.

En medarbejders engagement er snarere baseret på sindstilstande, opfattelser og følelser. Det er der, hvor medarbejderen føler sig engageret i virksomheden og dens overordnede succes. Jo tidligere i medarbejderoplevelsen du kan skabe engagementet, jo bedre resultater kan du opnå. Tricket er at udvikle strategier til at øge medarbejderens engagementet i hver enkelt fase af medarbejderoplevelsen.

hvad påvirker medarbejdernes motivation og engagement på arbejdspladsen?
hvad påvirker medarbejdernes motivation og engagement på arbejdspladsen?

7. tydelige arbejdsopgaver

At udarbejde en omfattende jobbeskrivelse er én ting. At overføre detaljerne i denne jobbeskrivelse til den specifikke rolle er noget helt andet. En af de vigtigste grunde til, at nyansatte forlader deres stilling hurtigt, er, at jobbet ikke afspejler jobbeskrivelsen. Denne mangel på klarhed om jobbet lige fra starten kan i høj grad skade medarbejdernes engagement og øge udskiftningsraten blandt nye medarbejdere.

Nye medarbejdere er ikke de eneste, der søger mere klarhed om deres roller og arbejdsopgaver. Arbejdspladser er komplekse miljøer med mange bevægelige dele. Det er ikke ualmindeligt, at arbejdspladsens processer ændres og skifter over tid, hvilket kræver, at medarbejdernes opgaver og ansvarsområder også ændres og skifter karakter. Desværre er det alt for ofte de ansatte, der er de sidste, der får det at vide. Ofte går lederne ud fra, at medarbejderne forstår deres nye opgaver uden nogensinde at få fuldt ud afklaret, hvem der er ansvarlig for hvad.

Det kan føre til forvirring, frustration og manglende engagement – for ikke at nævne lavere arbejdsglæde og lavere produktion. Det er op til ledere og chefer at sikre, at alle medarbejdere fuldt ud forstår deres roller, og hvad der forventes af dem på arbejdspladsen. Den gode nyhed er, at din virksomhed kan opnå et højere niveau af medarbejderengagement ved at tydeliggøre medarbejdernes arbejdsopgaver.

8. investering i personlig udvikling

Engagement går begge veje. Hvis du ønsker, at dine medarbejdere skal være engagerede i virksomheden, skal virksomheden også være engageret i sine medarbejdere. Engagerede medarbejdere i dag vil være sikre på, at deres virksomheder tilbyder karriereudvikling og uddannelsesmuligheder i organisationen.

Ifølge vores Randstad Workmonitor 2022 mener 76 % af de globale arbejdstagere, at uddannelses- og udviklingsprogrammer er vigtige for fremtidige karrierer. Derudover ønsker 53 % af arbejdstagerne at bruge disse nyerhvervede færdigheder og erfaringer til at udvikle sig i deres nuværende roller. Det er gode nyheder for arbejdsgiverne. Det viser, at medarbejderne ønsker uddannelse, men de ønsker også at blive ved med at være engagerede i virksomheden.

Du kan bruge et karriereudviklingsprogram og muligheder for uddannelse af medarbejdere til at fremme medarbejdernes engagement i virksomheden og øge deres pligtopfyldenhed over for virksomheden. Det er vigtigt at skabe et uddannelses- og udviklingsprogram for medarbejdere, der er gennemsigtigt, uvildigt og tilgængeligt for alle medarbejdere. Uden medarbejderinddragelse kan dine bestræbelser få den modsatte effekt og hindre medarbejdernes engagement.

Din virksomhed bør udvikle en metode til måling af medarbejdernes engagement, f.eks. ved hjælp af medarbejderundersøgelser og fratrædelsesinterviews, så den kan måle dette niveau præcist. Du skal også have effektive værktøjer og strategier til forøgelse af medarbejderengagementet for at kunne øge engagementet hos dine medarbejdere.

de vigtigste ting, der påvirker medarbejdernes engagement.

Download vores oversigt og få en kortfattet version af de vigtigste faktorer, der påvirker medarbejdernes engagement.

download oversigt
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld