Omkostningerne i forbindelse med udskiftning af medarbejdere kan være høje, især når du lægger tab af moral og produktivitet blandt medarbejderne oveni. Den gode nyhed er, at du til en vis grad kan styre medarbejderomsætningen.

Ved at følge personaleomsætningen kan du opdage problemer, der er under opsejling, og identificere sektorer eller afdelinger i din virksomhed, hvor fastholdelsen af medarbejdere er dårlig.

Find de primære årsager til høj medarbejderomsætning, og lær nogle værdifulde strategier til at forbedre fastholdelsen og reducere udskiftningen af medarbejdere.

Illustration af ansøgningsdokument

Hvis din medarbejderomsætning er høj, er det allerførste skridt at identificere de grundlæggende årsager.

download de 10 hyppigste årsager til en høj medarbejderomsætning

hvorfor er medarbejderomsætningen vigtig?

Medarbejderomsætningen er ganske enkelt vigtig, fordi den koster dig penge. Det er dyrt at blive ved med at ansætte nye medarbejdere. Ifølge data indsamlet i 2021 fra Society for Human Resource Management betaler virksomheder i gennemsnit over 30.000 kr. for at rekruttere og ansætte en ny medarbejder. 

Øgede rekrutteringsomkostninger er ikke den eneste bivirkning af en høj medarbejderomsætning. Produktiviteten falder, da nye medarbejdere ikke er lige så effektive som den eksisterende medarbejderstab i et stykke tid efter, at de er blevet ansat. Medarbejdernes moral lider også under, at folk forlader virksomheden. Af og til kan en nøglepersons fratræden forårsage en udvandring, hvor andre medarbejdere også forlader virksomheden.

I sidste ende kan omkostningerne i forbindelse med udskiftning af medarbejdere overstige årslønnen for hver enkelt forladt stilling, nogle gange tre eller fire gange.

For HR-chefer og virksomhedsledere er grundige analyser af medarbejderomsætningen afgørende for at hjælpe med at identificere, hvorfor medarbejderne forlader virksomheden, og for at gennemføre fordelagtige ændringer.

quote icon

Øgede rekrutteringsomkostninger er ikke den eneste bivirkning af en høj medarbejderomsætning. Produktiviteten falder, da nye medarbejdere ikke er lige så effektive som den eksisterende medarbejderstab i den første tid efter, at de er blevet ansat. Medarbejdernes moral lider også under, at folk forlader virksomheden.

hvad er personaleomsætning?

Personaleomsætningen er enkelt udtrykt en måling af antallet af medarbejdere, der forlader din virksomhed i løbet af en bestemt periode, så du skal erstatte dem eller omfordele medarbejdere. Der findes imidlertid flere typer af medarbejderomsætning, hvor nogle er ønskede og andre er uønskede. Nedenfor vil vi opdele de forskellige klassifikationer af opsigelser, inklusive frivillige og ufrivillige. Vi skal også se mærmere på afskedigelser.

ønsket versus uønsket medarbejderomsætning

Kan en medarbejderomsætning nogensinde være ønskværdig? Kort sagt, ja. Når uproduktive medarbejdere eller medarbejdere med negative holdninger forlader din organisation, kan engagementet faktisk blive bedre. Medarbejdere, der ikke præsterer godt, er dyre i drift og de kan mindske produktiviteten . Når de forlader virksomheden, og du erstatter dem med friske, entusiastiske medarbejdere, stiger produktivitetsniveauet næsten altid. 

Dygtige og engagerede medarbejdere, der går nye veje, efterlader derimod et stort tomrum, når de forlader virksomheden. Når de bedste medarbejdere er desillusionerede, frustrerede eller kede af det, søger de nye græsgange. Når de forlader virksomheden, kan tidligere kolleger føle sig fortabte og demoraliserede. 

frivillige fratrædelser

Når medarbejderen selv tager initiativ til en pause fra virksomheden, kaldes det en frivillig fratrædelse. Disse kan være ønskede eller uønskede, alt efter hvordan de passer ind i ovenstående scenarier.

Men oftest siger folk op, fordi de finder andre stillinger, der passer bedre til deres færdigheder eller langsigtede planer – eller fordi de flytter. Den slags frivillig udskiftning er ikke ønskelig. Heldigvis er de også den type, du nemmest kan kontrollere.

ufrivillige opsigelser

Medarbejdere, der ikke overholder virksomhedens politikker, ikke yder en god indsats i en længere periode eller udviser dårlig opførsel eller forsømmelser, risikerer at blive ufrivilligt afskediget. Ufrivillig opsigelse, også kendt som en afskedigelse eller fyring, er en ufrivillig opsigelse, som arbejdsgiveren tager initiativ til. Det er normalt en sidste udvej, og den er forbundet med en vis risiko.

Det hænder, at arbejdsgivere tillader en medarbejder at sige op i stedet for at blive opsagt. Disse tilfælde kategoriseres som ufrivillige opsigelser. Hvis du ikke følger arbejdsmarkedslovgivningen til punkt og prikke, kan tilsyneladende enkle afskedigelser desværre hurtigt blive mere komplekse.

afskedigelser

Afskedigelser sker, når virksomheder reducerer antallet af ansatte for at forblive solvente i hårde økonomiske tider, eller når sæsonbestemte projekter ophører. F.eks. blev luftfartsindustrien tvunget til at afskedige mere end 400.000 medarbejdere under corona-pandemien. Som følge heraf måtte tusindvis af medarbejdere på trods af omfattende statstilskud anmode om arbejdsløshedsunderstøttelse i massevis. 

Afskedigelser betragtes generelt som en form for "retfærdig" afsked – forudsat at arbejdsgiverne ikke anvender urimelige udvælgelseskriterier ved udvælgelsen af de medarbejdere, de afskediger. Når folk bliver afskediget, har de ofte ret til en betalt fratrædelsespakke, så undersøg arbejdsmarkedslovgivningen for dit område og regler i gældende overenskomster, inden du går videre.

Illustration af ansøgningsdokument

Hvis du er bekymret over en høj medarbejderomsætning, skal du først identificere årsagerne til fratrædelse.

download de 10 hyppigste årsager til en høj medarbejderomsætning

hvorfor måle medarbejderomsætningen?

Som med enhver anden virksomhedsmetrik hjælper medarbejderomsætningen dig med at holde styr på dine fremskridt i forhold til det ønskede mål – i dette tilfælde en effektiv og lav medarbejderomsætning. Hvis du omvendt har en høj medarbejderomsætning, ved du, at du er nødt til at rekruttere flere medarbejdere – og dermed tage højde for rekrutteringsomkostninger, som kan løbe op. 

De fleste virksomheder måler medarbejderomsætningen kvartalsvis eller på årlig basis. Nogle virksomheder holder sig til tal for hele virksomheden, mens andre segmenterer efter afdeling eller sted for at få størst mulig indsigt. Når det drejer sig om virksomhedsmålinger, gælder det, at jo flere data du har, jo bedre er du rustet til at agere. 

sådan beregner du medarbejderomsætningen

Ved hjælp af HR-registreringer kan du hurtigt beregne medarbejderomsætningen for din virksomhed. Inden du begynder, skal du fastsætte tidsrammen for dine oplysninger – de fleste virksomheder beregner en månedlig, kvartalsvis eller årlig omsætningsrate. Læg derefter antallet af medarbejdere, der forlod din virksomhed i den valgte periode, sammen. Dette er din faktiske medarbejderomsætning.

Find derefter ud af, hvor mange medarbejdere du havde i begyndelsen af perioden, og hvor mange medarbejdere der var ved periodens afslutning. Læg derefter disse to tal sammen, og divider dem med to for at beregne det gennemsnitlige antal medarbejdere. 

Endelig kan du bruge følgende beregning af medarbejderomsætningen til at finde frem til en procentdel:

(Antal fratrådte medarbejdere ÷ gennemsnitligt antal arbejdstagere) x 100 = medarbejderomsætning i procent

Eksempel på en formel for medarbejderomsætning

Forestil dig, at du har 200 ansatte den 1. januar og 196 ansatte den 31. december. Mellem den 1. januar og den 31. december forlod 20 personer din virksomhed (faktisk medarbejderomsætning). Med disse tal i baghovedet kan du beregne din medarbejderomsætningsprocent på følgende måde:

  • (200 + 196) ÷ 2 = 198 ansatte i gennemsnit
  • (20 ÷ 198) x 100 = 10,1 % årlig medarbejderomsætning

Hvis du beskæftiger vikarer eller sæsonarbejdere, skal du måle omsætningen for denne gruppe separat fra fuldtids- og deltidsansatte. På den måde kan du følge de personalerelaterede udgifter mere nøjagtigt.

325.jpg
325.jpg

hvad er en god medarbejderomsætning?

En nul procents medarbejderomsætning er ganske enkelt ikke realistisk eller ønskeligt. Hvad er så en realistisk omsætningsprocent? Svaret varierer afhængigt af region, branche og roller inden for disse brancher. Desuden påvirker datametode og verdensforhold satserne. I en pressemeddelelse fra Gartner fra april 2022 forudses det f.eks., at amerikanske virksomheder kan forvente en betydelig stigning i omsætningsprocenterne efter pandemien.

LinkedIn's undersøgelse for 2021-2022 af omsætningsraten blandt medlemmerne viser, at selv om gennemsnittet var 10,6 %, havde visse brancher meget højere omsætningsrater, hvor de liberale erhverv toppede listen med 13,4 % og teknologi og medier kun var lidt lavere med 12,9 %. Offentlige ansatte (8,4 %) og bygge- og anlægsarbejdere (9,2 %) lå under gennemsnittet.

For jobstillinger lå HR højest med en omsætningsrate på 14,6 %, mens administration lå lavest med 7,8 %.

Ved at følge din medarbejderomsætning kan du nemt opdage alarmerende tendenser og se, hvor din virksomhed ligger i forhold til konkurrenterne eller andre virksomheder i din region. Inden vi fokuserer på at forbedre din medarbejderomsætningsrate, skal vi se nærmere på, hvorfor medarbejdere vælger nye udfordringer.

hvad er årsagen til medarbejderudskiftning?

Medarbejdere kan forlade en stilling af mange årsager, herunder et dårligt arbejdsmiljø, bedre løn andre steder og nye karriereudsigter. Nogle motiver er uden for din kontrol, f.eks. en ændring i en familiesituation, flytning eller sygdom.

De fleste frivillige fratrædelser sker dog på grund af ledelsesproblemer, manglende muligheder eller udbrændthed. Rapporten State of the Global Workplace 2022 fra Gallup giver indsigt i arbejdstagernes mentale tilstand og årsagerne til utilfredshed med jobbet. Lad os se nærmere på nogle almindelige udløsende faktorer for udskiftning af medarbejdere.

de vigtigste årsager til høj medarbejderomsætning

ledelsesproblemer

Når ledere konstant skælder ud på medarbejdere, bliver arbejdsmiljøet fjendtligt, og folk siger op. Chefer, der benytter micromanagement – eller som går den modsatte vej og overlader medarbejderne helt til sig selv – øger også medarbejderomsætningen. Folk, der synes, at det er svært at samarbejde med deres overordnede, frygter ofte at komme på arbejde.

ubehageligt arbejdsmiljø

Nogle gange er det ikke chefen, der er problemet, men kollegerne. Når virksomhedskulturen ikke tilbyder et sikkert og rummeligt arbejdsmiljø, føler folk sig stressede, og de er ofte villige til at forlade skuden.

udbrændthed

Arbejdsmiljøer med et højt arbejdspres og for lidt fritid er uvægerligt årsag til udbrændthed hos medarbejderne. Når folk føler sig overbebyrdede, føler de sig ofte overvældede. Medmindre de får mulighed for at omstrukturere deres opgaver og arbejdstid, søger disse medarbejdere et nyt job. 

kedsomhed

Det er ikke alle job, der er så spændende, som vi gerne vil have, de skal være. Men virksomhederne skal finde måder at udfordre deres medarbejdere på. Ved at ændre opgaverne og give dem mulighed for at videreuddanne sig kan man forhindre, at arbejdstagerne føler sig uengagerede – en følelse, som over tre fjerdedele af arbejdstagerne i Gallup-undersøgelsen indrømmede at have.  

ikke tilstrækkelig fleksibilitet

Arbejdstagerne anmoder om og får fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde remote. Hvis din virksomhed halter bagefter med disse tilbud, skal du måske prioritere en hybrid arbejdsplads for at tiltrække medarbejdere.  

reducér medarbejderomsætningen

For at fastholde gode medarbejdere skal du forstå, hvordan ovenstående vigtige og udløsende faktorer relaterer til din organisation. Først derefter kan du udforme en specifik strategi til bekæmpelse af de enkelte situationer.

Når du ved, hvordan din organisation fungerer, herunder kommandovejen og de nuværende uddannelses- og incitamentsprogrammer for medarbejderne, kan du foretage ændringer, der direkte tager fat på ovenstående problemer.

skab uddannelsesmuligheder

Når der er masser af uddannelsesmuligheder, falder medarbejderomsætningen. Ifølge Findcourses' 2022 Learning & Development Report svarer over to tredjedele af de medarbejdere, der er meget tilfredse med deres job, at deres virksomhed også fremmer en læringskultur. Ideelt set bør uddannelse starte i onboarding-fasen og fortsætte gennem hele medarbejderens ansættelsesperiode. 

Uddannelsesprogrammer giver medarbejderne mulighed for at udvikle nye færdigheder og udforske forskellige karriereveje i virksomheden på en praktisk måde for at bekæmpe kedsomhed og mindske udbrændthed.

Desuden kan lederuddannelse bidrage til at udvikle de egenskaber, der er nødvendige for at skabe effektive ledere. Medarbejderne ønsker en fair og opmuntrende chef, der giver dem positiv feedback og anerkender deres kompetence.

tilbyd fleksibel planlægning

Mange medarbejdere har gavn af fleksible arbejdstider og muligheden for at arbejde remote, f.eks. forældre, der skal hente børn i skolen, eller medarbejdere med lang transporttid. Andre foretrækker at arbejde på projektbasis i stedet for timebasis. 

I fremstillingsindustrien egner dage med flere skift sig godt til fleksibel planlægning. Ligeledes arbejder mange virksomheder i logistiksektoren 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, hvilket gør dem velegnede til fleksibel planlægning.

I en kvartalsrapport fra juli 2021 konstaterede McKinsey en stor uoverensstemmelse mellem arbejdsgivere, der ønsker at have medarbejdere tilbage på kontoret, og medarbejdere, der fortsat ønsker at arbejde hjemmefra. Hvis du forstår, hvad medarbejderne virkelig ønsker, og tilpasser dig efter deres behov, kan du komme foran konkurrenterne, når du skal rekruttere og fastholde medarbejdere.

indfør et anerkendelsesprogram

Veludformede programmer for medarbejderkompensation og anerkendelse giver medarbejderne et løft og bidrager til at forbedre fastholdelsesgraden. Traditionelle belønninger som månedens medarbejder fungerer stadig godt, og det samme gælder bonuschecks og projektbaserede belønninger. For at få mest muligt ud af dit anerkendelsesprogram skal du anerkende resultater hurtigt og give meningsfuld feedback.

vil du læse om andre årsager til en høj medarbejderomsætning, og hvad du kan gøre ved det?

Hvis du gerne vil vide mere om strategier til, hvordan du kan mindske medarbejderomsætningen, skal du først og fremmest forstå de vigtigste årsager til medarbejderomsætning. Klik på linket nedenfor for at downloade vores praktiske guide.

download

Dette er en opdateret version af en artikel, der oprindeligt blev offentliggjort den 17. oktober 2022.

om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld