Ledere har direkte kontakt med medarbejderne næsten dagligt, og de fungerer ofte som bindeled mellem den øverste ledelse og ansatte på andre niveauer. Disse forbindelser giver lederne en utrolig stor indflydelse på deres medarbejdere. Ledere kan faktisk spille en vigtig rolle i opbygningen af engagement på arbejdspladsen, men de kan også udvise en adfærd, der ødelægger motivationen og medarbejdernes engagement. Din virksomhed kan i realiteten indføre alle de rigtige politikker og strategier, men hvis dine ledere ikke gennemfører disse praksisser korrekt, kommer du aldrig til at høste frugterne.

Når man kombinerer den nuværende mangel på kvalificeret arbejdskraft og det vedvarende kvalifikationsunderskud med det lave medarbejderengagement på mange arbejdspladser, er det ikke svært at se, hvorfor arbejdsgiverne er nødt til at handle nu. Hvis du ønsker at tiltrække og fastholde de kompetencer, som din organisation har brug for, hvis den fortsat skal vokse og forblive konkurrencedygtig, skal du fokusere på at øge mulighederne for engagement blandt medarbejderne på hele arbejdspladsen. Undersøgelser viser, at dette starter hos lederne.

Denne blog ser nærmere på den rolle, som ledere spiller for at fremme medarbejdernes motivation på arbejdspladsen og den indflydelse, de har.

Vi har også udarbejdet et faktablad med de vigtigste ting, der påvirker medarbejdernes engagement. Download nedenfor.

påvirkning af produktivitetsniveauet

Mens uengagerede ledere koster globale virksomheder milliarder om året, viser undersøgelser, at talentfulde ledere kan øge produktiviteten med 22 % og rentabiliteten med 48 %. Hvordan kan ledere gøre en så stor forskel? Ét punkt, hvor ledere har stor indflydelse, er at sørge for at have den rette kombination af færdigheder og personligheder i teamet. Lederne har en direkte indflydelse på dine medarbejderes evne til at samarbejde og lære på arbejdspladsen. Den måde, hvorpå dine ledere påvirker medarbejdernes engagement, eller mangel på samme, kan påvirke produktiviteten på en række måder, bl.a.:

  • arbejdsmiljø

Lederne sætter tonen for arbejdsmiljøet. De kan enten skabe et engagerende miljø, der fremmer effektiv kommunikation og samarbejde i teamet, eller et dårligt arbejdsmiljø, der hæmmer produktiviteten og øger personaleomsætningen.

  • effektiv uddannelse

Det er op til lederne at sikre, at deres teammedlemmer er tilstrækkeligt uddannet og forstår deres arbejdsopgaver. Du kan lave gode uddannelsesmoduler, men hvis lederne ikke sikrer, at alle medarbejdere gennemfører disse og forstår deres ansvarsområder, er de ikke effektive og i stand til at skabe bedre resultater.

  • løbende støtte

Uanset om de arbejder i en detailbutik eller på et produktionsgulv, er ledere vigtige for at holde produktionsprocessen i gang ved at yde løbende støtte efter behov. Når det gøres korrekt, kan denne daglige støtte også være med til at skabe engagement i teamet.

  • karriereudvikling

Ledere kan og bør spille en afgørende rolle i at hjælpe deres medarbejdere med at udvikle deres karriere og avancere i virksomheden. Ved at have individuelle samtaler med deres medarbejdere kan lederne hjælpe medarbejderne med at udvikle deres færdigheder og udnytte uddannelsesprogrammer og muligheder for avancement, så de kan nå deres mål.

  • fastholdelse

Som nævnt ovenfor er dårlige ledere ofte ansvarlige for en høj personaleomsætning i en virksomhed. Disse høje omsætningstal kan føre til forsinkelser i produktionen, mens man ansætter og uddanner afløsere.

opbygning og pleje af relationer på arbejdspladsen

Det er næsten umuligt at arbejde sammen med nogen dag ud og dag ind uden at skabe en relation. Selv om disse relationer på arbejdspladsen typisk adskiller sig meget fra personlige relationer, er de stadig en vigtig del af dine medarbejderes liv og bidrager til deres generelle velbefindende. Faktisk viser en 10 år lang undersøgelse foretaget af University of Johannesburg, at medarbejdere med chefer, der er ubetænksomme, ukoncentrerede og hemmelighedsfulde, har 60 % større risiko for at få et hjerteanfald end medarbejdere med bedre ledere.

Dette er endnu en grund til, at det er vigtigt at sikre, at din virksomhed placerer de rigtige ledere på de rigtige steder. Chefer, der opbygger et dårligt forhold til deres medarbejdere, sætter virksomheden i fare for større personaleomsætning, hvilket, som du allerede ved, kan være temmelig dyrt. På den anden side kan ledere, der tager sig tid til at skabe positive relationer på arbejdspladsen, være med til at øge medarbejdernes engagement og andre positive forretningsresultater.

conduct-reference-check
conduct-reference-check

sådan kan ledere bidrage til at forbedre medarbejdernes engagement

Da lederne har så stor indflydelse på medarbejderengagementet på din arbejdsplads, giver det god mening at inddrage dem i planen for at forbedre medarbejdernes engagement. Nedenfor ser vi på nogle af de vigtigste måder, hvorpå ledere kan spille en vigtig rolle i forbedringen af engagementet på arbejdspladsen for deres teams.

coach vs. manager

Der er en tendens til, at virksomheder tilskynder deres ledere til at fungere mere som coach for deres team end som leder. Hvad er forskellen mellem en coach og en leder? Inden for sportens verden er det typisk lederne, der står for holdets organisatoriske og administrative opgaver. Det er coachen, der tilbringer hver træning med holdet og lærer hver spillers styrker og svagheder at kende, så vedkommende ved, hvilken position der er bedst for den enkelte spiller. Coaches støtter også holdet og arbejder på at opbygge et kammeratskab i teamet, så medlemmerne arbejder mod samme mål.

En coach i stedet for en leder er præcis, hvad dine medarbejdere ønsker. Så længe dine ledere kan fungere som stærke, effektive, retfærdige og opmuntrende coaches, kan denne overgang fra leder til coach helt sikkert være med til at øge medarbejdernes engagement på arbejdspladsen.

hyppig feedback

Ifølge en nylig Gallup-undersøgelse modtager 84 % af engagerede medarbejdere feedback mindst en gang om ugen, sammenlignet med kun 15 % af de uengagerede medarbejdere. Dette høje tal viser en klar sammenhæng mellem feedback og engagement. Det viser også, at vurderinger af  standardpræstationer, der udføres en eller to gange om året, ikke er nok til at skabe engagement på arbejdspladsen.

I stedet skal lederne give hyppig og konsekvent feedback til alle medarbejdere i deres team. Dette omfatter at fortælle medarbejderne, hvornår de gør et godt stykke arbejde, og hvornår de måske gør noget forkert, og at give dem støtte på arbejdspladsen efter behov.

effektiv kommunikation

Kommunikation er en af de vigtigste komponenter til at øge medarbejdernes engagement på arbejdspladsen. Selv om effektiv kommunikation er vigtig på alle niveauer i virksomheden, er den afgørende på leder-medarbejder-niveau. Fra den øverste ledelse skal medarbejderne høre et klart og præcist budskab om, hvem virksomheden er, og om dens overordnede mission, værdier, mål og målsætninger. Et konsekvent budskab kan være med til at opbygge tillid hos medarbejderne og forbedre engagementet.

Selv om ledere også skal være konsekvente, når de deler virksomhedens mål og målsætninger, er de også ansvarlige for at formidle virksomhedens daglige funktioner. Medarbejderne vil gerne vide præcis, hvilke opgaver de er ansvarlige for, og det er op til lederne at give dem denne klarhed. Arbejdsgiverne skal sikre sig, at de placerer ledere med stærke og effektive kommunikationsevner i de rigtige roller.

retfærdighed og lighed

En af de værste ting, ledere kan gøre for at ødelægge medarbejdernes engagement på arbejdspladsen, er at favorisere nogle få teammedlemmer. Det kan føre til, at de udelukkede teammedlemmer føler sig undervurderet, frustreret og klar til at søge nyt job. Faktisk viser en nyere undersøgelse, at blot ét tilfælde af udelukkelse, selv mikro-eksklusion, kan føre til et fald i produktiviteten på 25 % umiddelbart efter hændelsen.

Selv om det kan være svært at identificere og stoppe disse hændelser, skal arbejdsgiverne udvikle sikkerhedsforanstaltninger for at forsøge at forhindre forudindtaget lederadfærd. Overvej at tilskynde medarbejderne til at deltage ved at gennemføre pulsmålinger eller bruge exit-interviews til at identificere potentielle problemer eller dårlige ledere, og tag derefter skridt til at forhindre, at disse problemer opstår i fremtiden. Lederuddannelse, der omhandler disse spørgsmål, og klare virksomhedspolitikker kan også bidrage til at udvikle en retfærdig og upartisk arbejdsplads, der fremmer medarbejdernes engagement i stedet for at hindre den.

meningsfuld anerkendelse

Medarbejderne ønsker, og har måske endda brug for, hyppig anerkendelse på jobbet for at føle sig tilfredse med deres rolle og arbejdsglæde. En nylig undersøgelse viser, at medarbejdere, der modtager regelmæssig anerkendelse, er 56 % mindre tilbøjelige til at overveje at forlade deres nuværende job og 73 % mindre tilbøjelige til at føle sig udbrændte på arbejdet. Det er svimlende tal, som arbejdsgiverne ikke bør ignorere.

Selv om virksomheden som helhed kan tage skridt til at tilbyde nogle former for anerkendelse, f.eks. ved at anerkende årsværk, er det dem, der arbejder direkte med medarbejderne, der kan have størst indflydelse. Lederne kan gøre hele forskellen, når det kommer til anerkendelse af medarbejderne. Det vigtige er at sikre sig, at lederne anerkender alle medarbejdere for deres resultater og hjælper dem med at føle, at de hører til, ellers kan nogle medarbejdere føle sig glemt eller ikke værdsat af virksomheden.

karriereudvikling

Som vores undersøgelser viser, er programmer for uddannelse og karriereudvikling af medarbejdere afgørende for nutidens arbejdstagere. Medarbejderne ønsker ikke altid at gå et niveau op, men de ønsker at blive ved med at lære og udvikle deres færdigheder. Selv om det altid anbefales at åbne disse programmer for alle medarbejdere i virksomheden, bør dine ledere altid være på udkig efter medarbejdere, som vil have mest gavn af disse programmer.

Ved at identificere hver enkelt medarbejders styrker og svagheder og holde hyppige individuelle møder for bedre at forstå deres medarbejderes karrieremål er dine ledere bedst egnet til at hjælpe medarbejderne med at afgøre, hvilke muligheder for uddannelse og avancement der er bedst for dem. Denne type forhold mellem ledere og medarbejdere kan være med til at skabe engagement på arbejdspladsen.

Mand sidder på en trappe indenfor, og taler i telefon
Mand sidder på en trappe indenfor, og taler i telefon

uddannelse af ledere til succes

Lederne spiller helt klart en afgørende rolle i opbygningen af medarbejdernes engagement på hele arbejdspladsen. Du kan dog ikke forvente, at dine ledere ændrer deres måde at arbejde på fra den ene dag til den anden. I stedet skal din virksomhed overveje at give dine ledere onboarding og meningsfuld vejledning om medarbejderes engagement. På den måde kan du sikre, at dine ledere har medarbejdernes engagement som en nøglefaktor i deres teams.

Overvej at tilbyde dine ledere uddannelse i f.eks. kommunikation og teambuilding for at hjælpe dem med at opbygge stærkere relationer og forbedre engagementet i deres teams. Lederne bør også modtage undervisning i, hvordan de kan identificere forskellige styrker og svagheder hos deres teammedlemmer og i strategier til, hvordan de kan øge medarbejdernes engagement. Dette skridt vil gøre det muligt for lederne at hjælpe medarbejderne med at vokse inden for virksomheden, i stedet for at de forlader virksomheden for at udvikle deres karriere.

Det vigtigste er dog at sikre, at dine ledere forstår virksomhedens mål og målsætninger. Når et nyt program eller en ny politik implementeres, er det desuden afgørende, at dine ledere modtager passende uddannelse for bedre at forstå disse programmer og deres indvirkning på deres teams.

Hvis din virksomhed f.eks. indfører et nyt uddannelsesprogram, bør dine ledere vide, hvordan programmet fungerer, hvilke medarbejdere der er berettigede, og hvordan de kan hjælpe deres medarbejdere med at tilmelde sig disse programmer.

Husk på, at dine ledere selv har en stor arbejdsbyrde, som de skal håndtere i hverdagen. Så det kan være tidskrævende og frustrerende at tilføje opgaver eller ansvarsområder. Du kan undgå at overbebyrde dine ledere og samtidig opfordre dem til at skabe større engagement på arbejdspladsen ved at give dem de værktøjer, de har brug for til at håndtere disse opgaver hurtigere og mere effektivt.

Du kan f.eks. overveje at investere i software til anerkendelse af medarbejdere. Den rigtige software kan give lederne mulighed for at give anerkendelse på få minutter og give dine medarbejdere mulighed for at få øjeblikkelig anerkendelse. Denne teknologi kan sætte dine ledere i stand til at forbedre engagementet i arbejdsstyrken betydeligt uden at tilføje timevis af ekstra arbejde til deres arbejdsbyrde.

Uanset om du er klar over det eller ej, så spiller dine ledere allerede en vigtig rolle i udviklingen af engagementet på arbejdspladsen. Din opgave er at forsyne dem med de værktøjer og færdigheder, de har brug for til at foretage forbedringer. Det første skridt til at gøre dette til en realitet er at forstå de forskellige faktorer, der påvirker medarbejdernes engagement fuldt ud.

de vigtigste ting, der påvirker medarbejdernes engagement

Download vores faktablad med oplysninger om de faktorer, der påvirker medarbejdernes engagement, og andre idéer til medarbejderengagement.

download faktabladet
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld