Den fortsatte mangel på kvalificeret arbejdskraft er forsidestof mange steder rundt om i verden. For virksomheder, der forsøger at sikre sig de medarbejdere, der er nødvendige for at opfylde nuværende og kommende produktionsbehov, er denne mangel på arbejdskraft mere end blot en af de mange aktuelle tendenser, overskrifter eller buzzwords. Den påvirker disse organisationers rentabilitet og succes.

Hvis din virksomhed er bekymret over sin nuværende eller fremtidige evne til at sikre og fastholde medarbejdere, er det nu, du aktivt skal gøre noget. Et effektivt værktøj, der er med til at skabe bedre ansættelsesresultater, øge fastholdelsen af medarbejdere og øge produktiviteten, er medarbejderengagement.

Heldigvis er der mange ting, din virksomhed kan gøre for at forbedre medarbejdernes engagement på arbejdspladsen. I denne blog ser vi på flere strategier, der kan hjælpe dig med at øge medarbejdernes engagement.

magnifying glass illustration

download vores trin for trin-guide

styrk medarbejdernes engagement

udvikl stærke ledere

Hvis du vil få medarbejdernes engagement til at blomstre på arbejdspladsen, er du nødt til at have dygtige ledere. Lederne har typisk daglig kontakt med medarbejderne, hvilket ofte giver dem mulighed for at sætte tonen for motivationen og engagementet på arbejdspladsen eller forhindre det i at svækkes. Hvis man har fuldt engagerede ledere, kan man komme langt med hensyn til opbygning af en kultur præget af engagement på arbejdspladsen.

Det første skridt til at udvikle stærke ledere er at sikre, at du placerer de rigtige medarbejdere i disse lederstillinger. Udarbejd en strategi for at identificere, hvilke nuværende medarbejdere og potentielle kandidater der har de rette lederfærdigheder, f.eks. inden for kommunikation, beslutningstagning og problemløsning samt sociale relationer, herunder empati og følelsesmæssig intelligens.

Når de rigtige ledere er på plads, er det lige så vigtigt at tilbyde dem onboarding og videreuddannelse, især inden for engagement på arbejdspladsen. Dine ledere bør f.eks. lære om kommunikation og identificering af medarbejdere, der er egnede til forfremmelser. Overvej at give regelmæssige tips til, hvordan lederne kan håndtere feedback til og anerkendelse af medarbejderne.

Dine ledere bør også have effektive værktøjer på plads til at strømline processen for personaleadministration, f.eks. software til Employee Relationship Management, der giver lederne mulighed for hurtigt og effektivt at give feedback og anerkendelse. Selv planlægningssoftware, der giver medarbejderne mulighed for at se deres egne data fra mobile enheder, kan hjælpe lederne med at holde kontakten og fremme engagement i deres teams.

forbedr kommunikationen og gennemsigtigheden

Tillid mellem medarbejdere og arbejdsgivere er en anden nødvendig komponent i medarbejdernes engagement. Medarbejderne vil være sikre på, at virksomheden står ved det, den siger, og at den er åben og gennemsigtig over for dem. De vil også gerne vide, at deres arbejdsgivere har tillid til, at de kan udføre deres arbejde uden behov for mikromanagement.

Som arbejdsgiver skal du først og fremmest forstå, at tillid kræver tid. Du opbygger ikke tillid til dine medarbejdere fra den ene dag til den anden. Du kan dog starte med at udvikle en åben og gennemsigtig kommunikation med dit team. Denne kommunikation er endnu vigtigere i hybrid- eller fjernarbejdsmiljøer og for fleksibel arbejdskraft eller sæsonarbejdere, som ikke er på arbejdspladsen hver dag.

Et andet problem med engagement og ikke-traditionelle arbejdstagere er følelsen af at høre til – eller mangel på samme. Alt for ofte kæmper medarbejdere, der arbejder hjemmefra, og fleksibel arbejdskraft, som måske ikke er på arbejdspladsen hver dag, for at føle sig hjemme. Undersøgelser viser, at blot én enkelt forekomst af udelukkelse på arbejdspladsen kan medføre et øjeblikkeligt fald på 25 % i den enkeltes produktivitetsniveau. Det er afgørende for ledere at tilbyde fair og ligeværdig kommunikation og feedback til hele deres team, ellers risikerer de at miste tilliden og mindske medarbejdernes engagement.

Husk, at kommunikation går begge veje. Lederne skal også lytte aktivt og lade deres team dele deres bekymringer og forslag med hinanden. Den gode nyhed er, at undersøgelser viser, at tillid mellem medarbejdere og arbejdsgivere kan øge produktiviteten med 50 % og mindske udbrændthed på arbejdspladsen med 40 %. Når du samarbejder med Randstad gennem vores Inhouse Services, fungerer din konsulent som forbindelsesled mellem dit ledelsesteam og den fleksible arbejdskraft for at sikre hyppig kommunikation, og medarbejdernes engagement har højeste prioritet.

fastlæg virksomhedens kerneværdier
fastlæg virksomhedens kerneværdier

fastlæg virksomhedens kerneværdier

Vores undersøgelser viser, at medarbejdere ønsker at arbejde for virksomheder, hvis mål er i overensstemmelse med deres egne personlige værdier. Selv om det er umuligt at skabe et forretningsgrundlag, der stemmer overens med alle medarbejderes kerneværdier, er der fælles sociale, miljømæssige og forvaltningsmæssige spørgsmål, som verden står over for i dag, som et flertal af dine medarbejdere kan stå bag.

For eksempel viser vores Randstad Workmonitor 2022, at 41 % af de adspurgte arbejdstagere ikke ville takke ja til en stilling hos en virksomhed, der ikke proaktivt tager skridt til at forbedre mangfoldighed og lighed på arbejdspladsen. Andre aktuelle emner, såsom klimaforandringer og social retfærdighed, er også vigtige for mange af nutidens arbejdstagere.

Medarbejderne ønsker også at gøre en forskel i verden. Faktisk sagde 34 % af arbejdstagerne, at de ville acceptere en lønnedgang for at få mulighed for at få en stilling, der har en positiv indvirkning på verden. Selv hvis din virksomhed ikke kan tilbyde denne type stillinger, kan du tage nogle skridt til at fremme medarbejdernes engagement. Du kan f.eks. afholde indsamlinger til forskellige organisationer eller overveje at give medarbejderne mulighed for at bruge en times betalt tid om måneden på frivilligt arbejde for en lokal velgørenhedsorganisation. Hos Randstad er vi stærkt engageret i at opretholde lighed, mangfoldighed, inklusion og tilhørsforhold på arbejdspladsen. Vi lever op til dette engagement ved at give meningsfulde donationer, give vores medarbejdere mulighed for at arbejde frivilligt i arbejdstiden og ved at overholde standarderne i FN's Global Compact.

opbyg en kultur af anerkendelse

Nogle eksperter mener, at anerkendelse af medarbejdere er den hemmelige komponent i medarbejdernes engagement. Der er ingen tvivl om det – medarbejderne vil gerne anerkendes for et godt stykke arbejde, og den rigtige form for anerkendelse kan have en betydelig indvirkning på engagementet på arbejdspladsen.

Men er anerkendelse af medarbejderne en hemmelighed? Sandheden er, at anerkendelse af medarbejdere har eksisteret i årtier. På trods af de mange fordele, som anerkendelse har at tilbyde, f.eks. lønforhøjelser eller bonus, viser undersøgelser, at 81 % af virksomhedslederne klart og tydeligt erklærer, at anerkendelse af medarbejdere ikke prioriteres. Dette forklarer sandsynligvis, hvorfor mindre end en fjerdedel af arbejdsstyrken mener, at de modtager tilstrækkelig anerkendelse.

Disse tal kan også forklare, hvorfor medarbejdernes engagement er så lavt. Da så få virksomheder prioriterer medarbejdernes anerkendelse, kan din virksomhed opnå en konkurrencefordel ved at udvikle et stærkt og effektivt anerkendelsesprogram.

Heldigvis findes der mange værktøjer og platforme til at fremme medarbejdernes engagement, som kan gøre det nemt og hurtigt at give og modtage anerkendelse, f.eks. Nectar, Slack og Blueboard. Overvej at investere i disse værktøjer, så dine ledere og andre chefer i virksomheden løbende kan give øjeblikkelig anerkendelse. Disse platforme gør det også nemt for medarbejderne at se og tracke deres anerkendelse og være stolte over deres arbejde.

Det er vigtigt at skabe en anerkendelsesstrategi, der er retfærdig, uvildig, gennemsigtig og konsekvent. Det er lige så vigtigt, at anerkendelsen på arbejdspladsen omfatter medarbejdere fra alle niveauer i virksomheden, og at den giver mulighed for både anerkendelse fra ledelse til medarbejder og fra kollega til kollega.

magnifying glass illustration

download vores trin for trin-guide

styrk medarbejdernes engagement

invester i uddannelse og udvikling

Vores undersøgelser viser, at mulighederne for uddannelse og karriereudvikling er ekstremt vigtige for nutidens arbejdstagere. Heldigvis angiver størstedelen af disse arbejdstagere, at de hellere vil have videreuddannelse for at udvikle sig i deres nuværende stilling end at søge en ny karriere uden for virksomheden. Denne faktor gør uddannelses- og udviklingsprogrammer til en god investering for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Disse programmer kan hjælpe medarbejderne til at føle, at de er påskønnet og værdsat på arbejdspladsen, hvilket kan forbedre medarbejdernes engagement. Desuden kan programmer for omskoling og opkvalificering også hjælpe din virksomhed med at mindske manglen på kvalificeret arbejdskraft. Begynd med at foretage en kompetencevurdering for at fastslå, hvilke kompetencer virksomheden har brug for – både nu og i fremtiden. Dette trin vil hjælpe dig med at identificere, hvilke uddannelsesmuligheder der er bedst for din virksomhed og dine medarbejdere.

Selv om det er i orden at have faste krav, der skal opfyldes først, bør disse uddannelsesmuligheder være tilgængelige for alle medarbejdere. En medarbejder kan f.eks. være nødt til at arbejde for virksomheden i en bestemt periode, inden vedkommende kan få adgang til visse uddannelsesprogrammer eller være på et bestemt niveau i virksomheden for at få adgang til bestemte uddannelsesmuligheder.

Når det drejer sig om karriereudvikling og avancement, er det vigtigt, at det er retfærdigt, gennemsigtigt og upartisk. Sørg for at oprette et system til at identificere medarbejdere med udviklingspotentiale og uddanne ledere og tilsynsførende til at tilskynde medarbejderne til at udnytte disse muligheder. Du bør også skabe en proces til at besætte ledige stillinger internt og til at interesserede medarbejdere kan søge disse stillinger.

tilskynd til hyppig feedback

De fleste medarbejdere ønsker at yde deres bedste på arbejdet, især når arbejdsgiverne har en interesse i deres succes. Undersøgelser viser, at medarbejdere ønsker feedback. De vil gerne vide, hvordan de klarer sig på jobbet, og hvordan de kan forbedre sig. I modsætning til anerkendelse af medarbejdere handler feedback om at anerkende, når en medarbejder gør et godt stykke arbejde, samt at hjælpe dem med at udvikle sig på områder, hvor de endnu ikke er på det ønskede niveau, eller at give dem støtte for at hjælpe dem med at gøre deres arbejde bedre.

For at gøre feedback til en del af arbejdspladsens kultur, er du nødt til at tilbyde mere end blot årlige præstationsvurderinger. Det er vigtigt at indse, at medarbejderne ikke bare ønsker enhver form for feedback. De ønsker hurtig, meningsfuld feedback, der giver dem mulighed for at forbedre sig på arbejdspladsen. Faktisk viser Gallups nylige undersøgelse, at langt størstedelen af engagerede arbejdstagere (84 %) svarede, at de havde modtaget feedback inden for den foregående uge. 

Overvej at planlægge regelmæssige opdateringer for at sikre, at du giver feedback på et konsekvent grundlag. Du kan også investere i værdifulde værktøjer som Leapsome, Lattice og Bonusly, som giver arbejdsledere, chefer og andre ledere mulighed for at give øjeblikkelig feedback og anerkendelse. Når du giver meningsfuld feedback på et konsekvent grundlag, kan din virksomhed opnå forbedringer i engagement, produktivitet og fastholdelse af medarbejdere.

oprethold et sikkert og effektivt arbejdsmiljø
oprethold et sikkert og effektivt arbejdsmiljø

oprethold et sikkert og effektivt arbejdsmiljø

Sikkerhed på arbejdspladsen har altid været et vigtigt emne for arbejdstagere, især dem i højrisikostillinger. Den nylige globale pandemi har dog kun øget arbejdstagernes bekymring. I 2021 erklærede 68 % af arbejdstagerne verden over f.eks. at de ikke følte sig sikre på deres arbejdsplads. Selv om faldet i antallet af COVID-tilfælde har bidraget til at afhjælpe nogle af disse bekymringer, prioriterer arbejdstagerne stadig sikre arbejdsforhold.

Sørg for at gøre noget nu for at løse eventuelle sikkerhedsproblemer, som dine medarbejdere har, og foretag en fuldstændig vurdering af sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Når dine medarbejdere føler sig sikre på arbejdet, er de mere åbne over for engagement, hvilket betyder, at produktionsraten kan forbedres.

Arbejdstagerne ønsker også at få adgang til de værktøjer og det udstyr, der er nødvendigt for at gøre deres arbejdsplads mere effektiv. Selv om de fleste arbejdsgivere forsøger at tilbyde disse værktøjer, viser undersøgelser, at der tilsyneladende er en uoverensstemmelse mellem det, som arbejdsgiverne tilbyder, og det, som arbejdstagerne ønsker. En nyere global undersøgelse viser f.eks., at 90 % af virksomhedslederne mener, at de tilbyder de digitale værktøjer, som deres medarbejdere har brug for. Men kun lidt over halvdelen af de adspurgte medarbejdere har samme opfattelse.

Inden du indfører nogen form for ny teknologi i arbejdsstyrken, skal du sørge for at tage dig tid til at finde ud af, hvilke værktøjer dine medarbejdere virkelig har brug for, hvis de skal være mere produktive. Overvej at gennemføre pulsundersøgelser eller individuelle interviews for at få et klart billede af, hvad dine medarbejdere har brug for, inden du investerer i nye værktøjer og nyt udstyr.

udarbejd præcise jobbeskrivelser

Undersøgelser viser, at en af de største årsager til, at nye medarbejdere siger op, er, at jobbeskrivelsen ikke svarer til de faktiske opgaver i jobbet. Nogle arbejdsgivere bruger vage jobbeskrivelser, så de kan tilpasse rollen efter behov, men denne praksis kan øge udskiftningen og mindske medarbejdernes engagement. Dagens arbejdstagere ønsker større klarhed om deres arbejdsopgaver. De vil vide nøjagtigt, hvad de er ansvarlige for, og hvem de rapporterer til på arbejdet.

Tag dig tid til at evaluere dine nuværende jobbeskrivelser, og gør disse roller mere tydelige, der hvor det er muligt. Sørg for at få indsigt fra ledere og medarbejdere i disse roller for at få en bedre forståelse af alt, hvad jobbet indebærer. Dette skridt er med til at forbedre din ansættelsesindsats og kan også øge jobtilfredsheden og engagementet på arbejdspladsen. 

magnifying glass illustration

download vores trin for trin-guide

styrk medarbejdernes engagement

fokusér på medarbejdernes velvære

Ifølge vores Randstad Workmonitor 2022 svarede 58 % af medarbejdere på globalt plan, at de ikke ville takke ja et jobtilbud, hvis de troede, at det kunne påvirke deres evne til at opretholde en sund balance mellem arbejde og privatliv. Med dette høje antal arbejdstagere, der prioriterer en sund balance mellem deres personlige og arbejdsmæssige ansvarsområder, er det ikke overraskende, at der er en stærk sammenhæng mellem trivsel og engagement. Dette omfatter socialt, fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk velvære.

Som arbejdsgiver kan du gøre flere ting for at fremme trivslen på arbejdspladsen, bl.a.:

  • tilbyde fordele i forbindelse med velvære, f.eks. medlemskab af fitnesscentre
  • ofte spørge medarbejderne, hvordan det går
  • tilbyde tilskud til børnepasning
  • støtte fleksibel planlægning
  • tilbyde ekstra betalte fridage
  • tilbyde psykiske sundhedstjenester, f.eks. sundhedstjenester via mobilen
  • sponsorere programmer på stedet, herunder mobile lægeundersøgelser og wellness-workshops

Hvis du implementerer flere eller alle disse bedste praksisser på arbejdspladsen, kan du hjælpe din virksomhed med at forbedre engagementet på arbejdspladsen og høste de mange fordele, f.eks. øget fastholdelse af medarbejdere og højere produktionsniveauer.

styrk medarbejdernes engagement

Download vores trin for trin-guide til, hvordan du øger medarbejdernes engagement på arbejdspladsen for at få flere tips og bedste praksis.

download guiden
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld