Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med en god introduktion til nye medarbejdere. Det er noget, som mange organisationer allerede er klar over, idet mere end halvdelen (54 %) af de virksomheder, der har onboarding-programmer, rapporterer om et højere medarbejderengagement. Undersøgelser har også vist, at:

69 % af medarbejderne er mere tilbøjelige til at blive hos en arbejdsgiver i tre år, hvis de oplever en god onboarding.

● Virksomheder med standardprocedurer for onboarding oplever 50 % større produktivitet hos nye medarbejdere.

Op til 20 % af medarbejderomsætningen sker inden for de første 45 dage.

Disse tal understreger, hvor vigtigt det er at sikre, at nye medarbejdere får den bedst mulige start på deres karriere hos din virksomhed.

I den moderne arbejdsverden – hvor begreber som fleksibilitet og gig-økonomi har større betydning for arbejdsgivere end nogensinde før – er effektiv onboarding lige så vigtig for vikarer og projektansatte som for fastansatte.

Hvis din organisation ligesom mange andre virksomheder i stigende grad gør brug af en fleksibel arbejdsstyrke, skal du sørge for at undgå nogle af disse almindelige fejl ved onboarding:

1. Du får ikke de ansatte til at føle sig velkomne

Vikarer og projektansatte skal ikke føle, at de kommer ind i din virksomhed som outsiders og blot er der for at udføre de opgaver, de har fået tildelt, så hurtigt og stille som muligt. De skal bydes velkommen i virksomheden af alle – lige fra chefer til de teammedlemmer, de skal arbejde sammen med.

En varm velkomst hjælper nyankomne med at føle sig godt tilpas i arbejdsmiljøet og gør dem ivrige efter at gøre deres bedste for virksomheden, hvilket bidrager til effektivitet og produktivitet.

Det gør også, at de gerne vil vende tilbage og arbejde for dig igen i fremtiden, og dermed skaber det grundlaget for et langsigtet og gensidigt givende forhold.

 2. Du kommer ikke med tilstrækkelige oplysninger

Uanset om der er tale om fastansatte eller midlertidigt ansatte, er en af de bedste måder at integrere nye medarbejdere i din organisation, at give dem masser af information om deres rolle, virksomheden og dens aktiviteter.

Ud over at hjælpe dem med at føle sig hjemme på arbejdspladsen er det med til at give et billede af din virksomheds kultur, mål og overordnede employer brand.

Hvis man undlader at give midlertidigt ansatte en grundig introduktion til virksomheden, er der større risiko for, at de føler sig uengagerede i deres arbejde og potentielt begår fejl på grund af manglende viden.

3. Du behandler midlertidigt ansatte anderledes

En person, der kommer ind i din organisation på en fleksibel eller kortvarig basis, skal føle sig som en del af teamet lige fra starten. Ingen ønsker at føle sig som en outsider på arbejdspladsen, så det er god praksis at fastlægge politikker, der opfordrer alle medarbejdere til at behandle alle deres kolleger med lige stor respekt, også selv om de er på en kortvarig kontrakt.

Vikarer, der med det samme føler sig som en del af teamet, bliver mere produktive og kommer også til at føle sig trygge nok til at stille spørgsmål og bede om hjælp, hvis de har brug for det.

4. Du yder ikke dedikeret hjælp

Ligesom enhver anden ansat bør en vikar eller en projektansat have adgang til alle de ressourcer og den støtte, vedkommende har brug for til at udføre sit arbejde ordentligt.

En af de mest almindelige faldgruber for arbejdsgivere, når de bruger midlertidigt ansatte, er at forvente, at den enkelte medarbejder straks går i gang med arbejdet og leverer det, der forventes af vedkommende, uden særlig vejledning eller relevant information.

En erfaren it-medarbejder kan f.eks. have alle de grundlæggende færdigheder, der kræves for at udføre opgaven, men har måske stadig brug for en gennemgang af din virksomheds software og systemer, inden vedkommende går i gang.

5. Du har urealistiske forventninger

Du ønsker naturligvis at få maksimalt udbytte af de penge, du investerer i din fleksible arbejdsstyrke, men det er vigtigt, at du er realistisk med hensyn til, hvad du forventer, at kontraktansatte og midlertidigt ansatte leverer, mens de er arbejder hos dig.

Hvis man opstiller urealistiske mål, vil det sandsynligvis resultere i, at medarbejderen føler sig stresset og utilfreds fra starten, og kvaliteten af arbejdet kommer til at lide under det. Det samme resultat kan opstå, hvis vedkommende skal arbejde for mange timer for at nå de opstillede mål, med risiko for udbrændthed og fejltagelser til følge.

De seneste HR og arbejdsmarkedstendenser tyder på, at kontraktansatte og vikarer bliver en stadig vigtigere kilde til kompetencer i de kommende år. Ved at indføre positiv praksis og investere i korrekt onboarding af dine midlertidigt ansatte kan du sikre, at du får størst muligt udbytte af denne del af kandidatpuljen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du effektivt engagarerer en midlertidig arbejdsstyrke, kan du downloade vores vejledning, som sætter fokus på tre vigtige overvejelser.