Før i tiden var musikere og kunstnere stort set de eneste, der ledte efter ”gigs”, hvilket vil sige helt konkrete og tidsbegrænsede opgaver. Og for mange blev disse job ikke engang anset for at være ”rigtige” job, for et rigtigt job var lig et job, hvor man modtog en fast løn hver måned, og hvor ansættelsesforholdet var låst og strakte sig over mange år – og ofte med udsigt til gulduret.

I de senere år har forskere argumenteret for, at den såkaldte ”gig economy” vil komme til at dominere hele arbejdsmarkedet. Allerede for fem år siden blev det forudsagt, at 40 procent af arbejdsmarkedet i USA vil komme til bestå af freelance- og projektansættelser, og selv om det måske ikke er gået helt så hurtigt som forventet, så er vi faktisk allerede godt i gang med at ændre måden, vi arbejder på.

»Freelancearbejde og projektansættelser bliver mere og mere udbredt. Og små og store konsulenthuse, der er specialister inden for et nicheområde, popper konstant op i stort set alle brancher. Vi er godt i gang – men at det måske ikke er gået så hurtigt, som forventet skyldes blandt andet, at vi regulerer og lovgiver på området, og hele ”Uber-tankesættet” er et godt eksempel på det,« siger Claus Kjeldsen, der er fremtidsforsker og grundlægger af konsulenthuset Heimdall Institute. 

Han mener, at der findes to hovedårsager til, at måden vi arbejder på har ændret sig:

»Fra et virksomhedsperspektiv har vores efterspørgsel efter arbejdskraft ændret sig markant, og så har markedet - og ikke mindst opgaverne - i den grad også ændret sig. Hvis en virksomhed skal have succes, så skal den være worldclass på alle tangenter. Hvis man eksempelvis tager marketingområdet, så dækker det i dag over mange forskellige typer af opgaver som for eksempel content marketing, PR, digital marketing, SEO-optimering, kommunikation, lobbyisme og så videre. Og virksomhedens fastansatte marketingmedarbejders opgave er ikke længere selv at eksekvere, men han eller hun skal derimod kunne hyre og sammensætte de rette specialister til forskellige opgaver - afhængigt af hvad der er behov for i situationen. Metaforisk kan man sammenligne det lidt med mosaik, hvor helheden sammensættes af en række specialister,« fortæller Claus Kjeldsen og fastslår samtidig, at vores behov i dag også er ganske anderledes end tidligere.

»Hele IT-området udgør et andet godt eksempel. Før i tiden var der behov for en IT-medarbejder til at lagre og sikre, at data blev gemt og opbevaret på kæmpe mainframe-computere, og en af de allervigtigste opgaver var, at medarbejderen hver dag skulle lave sikkerhedskopier i tilfælde af uheld. I dag er alt til gengæld cloud-baseret, så der er ikke brug for backup, og brugervenligheden er helt i top og kræver heller ikke samme support som tidligere. Så IT-medarbejderens rolle og opgave er i dag langt mere udviklingsorienteret – og lige som tilfældet er for hele marketingområdet, så er der for IT tale om specialister inden for forskellige nicher og systemer,« forklarer han.

De nye freelancere hyldes som rockstjerner

Claus Kjeldsen peger samtidig på, at det at arbejde som freelancer eller på projektopgaver også har fået en helt anden status i dag.

»Det er interessant at se, at den status, der er forbundet med at være freelancer, iværksætter, kontraktansat, eller som specialist i et konsulenthus også er skiftet. For nogle år siden var mange af den opfattelse, at det kun var folk, der ikke kunne indordne sig og få en fastansættelse, der måtte ty til såkaldt løsarbejde, og at den dygtige specialist måske ikke kunne favne andre opgaver - og at det derfor mere var af nød end af lyst, når man arbejdede på den måde. Men det har ændret sig markant i dag, hvor eksempelvis freelancearbejde og iværksætteri ofte er mere af lyst end af nød. Bare se på Løvens hule for eksempel. Vi elsker disse fantastiske og nytænkende iværksættere, der hyldes som rockstjerner, når de i den grad udviser mod og forfølger drømmen om at få fødderne under eget bord,« siger han.

Lang mere agilt for virksomheden

Ifølge fremtidsforskeren er der store fordele for virksomheden ved at benytte denne nye form for arbejdskraft.

»En af de allerstørste fordele er, at det gør virksomheden langt mere agil, fordi man hurtigt kan skalere op og ned i medarbejderstaben - og med nye medarbejdere får du også hele tiden de nyeste input. Freelancere og specialister er nemlig hele tiden nødt til at holde sig skarpe og attraktive for at komme med på det næste projekt, og det hæver alt andet lige kvaliteten i de enkelte opgaver,« fastslår han og påpeger, at hele fagforeningsmodellen sandsynligvis også vil ændre sig.

»Når man tænker på fagforeninger, så forbinder man det ofte med beskyttelse af medarbejderen, hvilket for så vidt også vil være gældende for den nye økonomi - omend det nok også kommer til at tage en drejning. I dag har fagforeninger i den grad fokus på at udvikle og uddanne medlemmer til at blive og forblive attraktive i det nye arbejdsmarked,« forklarer Claus Kjeldsen. 

Definition: Gig economy

En økonomi, hvor det er normalt, at arbejdstageren sælger sin arbejdskraft fra opgave til opgave frem for at blive fastansat.

Det kan både omfatte freelancere, kontraktansatte, samt konsulenthuse der tilbyder deres assistance på forskellige projekter.