Løbende bliver der i medierne skrevet om, hvad den nye ferielov betyder. I forlængelse heraf er det altid mange datoer, der kommer i spil, og en masse faglige begreber, men hvad er op og hvad er ned, og hvor finder jeg en model, hvor jeg meget kort kan få overblikket?

I Randstad har vi naturligvis arbejdet intensivt med den nye ferielov, da den som bekendt berører alle, der er i et ansættelsesforhold. Som følge heraf modtager vi også rigtig mange spørgsmål omkring den nye ferielov.

Vi vil i denne artikel forsøge at give dig en overblik over ferieloven, ved at give dig svar på de mange spørgsmål, som vi bliver mødt med.

Gruppe af glade medarbejdere ved tavle
Gruppe af glade medarbejdere ved tavle

ofte stillede spørgsmål og svar om den nye ferielov.

får jeg mere ferie?

Din krav på ferie er som udgangspunkt den samme, som den har været hidtidig, det eneste der er forskelligt, er måden hvorpå du sparer op til denne, og hvornår du kan afholde en opsparede ferie.

hvor meget ferie optjener jeg i løbet af en måned?

Som altid optjener du 2,08 feriedage per måned du er ansat. Det har ikke ændret sig - det er måden du opsparer på, og hvordan den opsparede tid kan indløses, der har ændret sig.

hvorfor kommer der en ny ferielov?

Der er flere årsager til, at der kommet en ny ferielov, men en af de væsentligste argumenter er, at det bliver lettere og hurtigere for særligt nye medarbejdere på arbejdsmarkedet at holde ferie med løn. Alle lønmodtagere i EU skal have ret til mindst fire ugers betalt ferie. I princippet kan en nyuddannet i dag risikere, at skulle vente 16 måneder på at kunne holde betalt ferie. Det er ikke tilfældet med den nye ferielov. 

hvornår træder den nye ferielov i kraft?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

hvornår løber et ferieår?

I den nye ferielov kommer ferieåret til at være 12 måneder - fra 1. september til 31. august, men selve afholdelsesperioden vil være 16 måneder fra 1. september til 31. december.

hvad sker der frem til den 1. september 2020?

Det er nok her forvirring er størst, for her er der tale om en overgangsperiode fra den gamle ferielov til den nye, hvilket giver os et ”miniferie-år” i den mellemliggende periode  fra 1. maj 2020 frem til den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020. Ferien til dit miniferie-år har du optjent i perioden 1. januar 2019 – 31 august 2019. Såfremt du har været ansat hele perioden, har du i alt opsparet 16,64 feriedage til brug i "miniferieåret".

hvad sker der, hvis jeg ikke når at afholde mine optjente feriedage i miniferieåret?

Hvis du i miniferie-året kun afholder eksempelvis tre ugers sommerferie (15 feriedage), og du har optjent 16,64 dage, så har du jo 1,64 dage til gode plus måske yderlige dage, som du har fået overført fra tidligere ferieår. Du mister ikke disse dage, hvis du ikke når at holde dem, så overføres de nemlig automatisk til det nye ferieår.

hvor lang tid har jeg til at afholde min ferie i forbindelse med den nye ferielov?

Dit ferieår strækker sig fremadrettet fra den 1 september til den 31 august, men du har som noget nyt hele 16 måneder til at afholde din ferie – dvs. frem til den 31. december.

hvad med den ferie, jeg optjener i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020?

Du optjener selvfølgelig også penge i overgangsperioden. Disse optjente penge som udgør 12,5 procent af din ferieberettigede løn, hensættes i fonden ”Lønmodtagernes feriemidler”, og beløbet kommer til udbetaling, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Du optjener altså ikke ekstra feriedage til afholdelse, men får derimod pengene indsat på en opsparing, som du først kan få udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

hvad er samtidighedsferie?

Et væsentligt element i den nye ferielov er, at vi nu får samtidighedsferie. Kort betyder det, at du med samtidighedsferie får mulighed for at afholde optjent ferie allerede måneden efter. Det vil sige, at du ikke skal vente til det efterfølgende ferieår med at afholde den optjente ferie. Optjening og afholdelse sker i stedet løbende.

hvad med mine feriefridage?

Dine feriefridage har ikke noget med den nye ferielov at gøre. Dine feriefridage er afhængige af dit ansættelsesforhold, herunder den overenskomst som du er omfattet af.

Nyttige links til hvordan du får et godt overblik over din situation:
www.borger.dk

Her finder du nogle gode eksempler på hvordan den nye ferielov er sammensat, herunder hvad den betyder for dig.

www.legaldesk.dk
Her er den gamle ferielov sat op overfor den nye, og dermed kan du se forskellen.

God ferie!