Ifølge Randstads seneste Workmonitor-undersøgelse har en fjerdedel af danskerne skiftet job i løbet af de seneste fire måneder. Enten er de startet i et helt nyt job (19 procent), eller også er de startet i en ny jobfunktion hos deres eksisterende arbejdsgiver (seks procent). 

I forbindelse med, at du starter i et nyt job, får du fra din arbejdsgiver udstukket en ansættelseskontrakt. Nogle gange fylder kontrakten flere sider, og nogle gange er den måske skrevet i et sprog, så den kan være vanskelig at forstå.

»Jeg mener, at arbejdsgiver i forbindelse med udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt skal forsøge at gøre den så enkel så muligt, sådan at der ikke er noget, der står uklart. Det er blandt andet vigtigt, fordi en ansættelseskontrakt udgør et aftalegrundlag, der skal være med til at afstemme forventningerne mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Som udgangspunkt er der 10 områder, der som minimum skal indgå i en ansættelseskontrakt,« siger Tine Ryg Cebrian, HR-direktør i Randstad, og tilføjer:

»Såvel arbejdstager som arbejdsgiver skal i forbindelse med en ansættelse underskrive en ansættelseskontrakt, hvad enten det gælder en fastansættelse eller et vikariat. For sidstnævnte er det sådan, at man udover ansættelseskontrakten også skal have en tilknytningskontrakt, der typisk udleveres af vikarbureauet, hvor det fremgår, hvem der er arbejdsgiver, hvem man skal kontakte i forbindelse med sygdom og så videre,« forklarer hun.

Tillægskontrakt

I løbet af en ansættelsesperiode sker det engang imellem, at man får en anden jobfunktion eller flyttes til en anden afdeling, og det skal man ifølge Tine Ryg Cebrian huske at få et tillæg til den eksisterende kontrakt

»Mange glemmer, at når de skifter job eller bliver flyttet til en anden afdeling, så skal de have et tillæg den eksisterende. Så hvis du skifter funktion, kan det være en rigtig god ide lige at hive tjeklisten frem endnu en gang for at se, hvad der er blevet ændret,« råder hun.

Husk at ansættelseskontrakten er en fælles aftale mellem dig som arbejdstager og din arbejdsgiver, og I skal dermed begge underskrive kontrakten. Læs altid din kontrakt igennem, inden du underskriver, og stil spørgsmål hvis der er noget, som er uklart. Få evt. din fagforening eller en anden  ekspert til at læse kontrakten igennem, hvis du er usikker på indholdet.

Her er 10 punkter, som altid skal indgå i din ansættelseskontrakt:

  • Arbejdsgivers og arbejdstageres navn og adresse
  • Adressen for det sted, hvor arbejdstager hovedsageligt skal udføre arbejdet
  • Arbejdstagers titel
  • Tidpunktet for hvornår ansættelsen begynder
  • Er der tale om en tidsbegrænset stilling, så skal sluttidspunktet også angives
  • Arbejdstagers ferierettigheders i henhold til ferieloven
  • Angivelse af opsigelsesvarsler for såvel arbejdstager som arbejdsgiver
  • Den gældende eller aftalte løn for arbejdstager ved ansættelsesforholdets start, samt tillæg og øvrige løndele der ikke er indeholdt heri – eksempelvis pension. På samme måde skal terminer for udbetaling af løn fremgå
  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid, herunder om der er tale om flekstid
  • Angivelse af de kollektive overenskomster eller aftaler, der har betydning for arbejdsforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver