Vi er i dag venner med hinanden på kryds og tvær på de sociale medier. Vi er venner med chefen, vi er venner med kollegaerne, vi er venner med vores børns venner og vores forældres venner. Men er der slet ikke nogen grænser for, hvem man skal lukke ind i sin private sfære, og ville nogen måske ikke være bedst tjent med, hvis man ikke lukkede alle døre op til ens privatliv.

Det evige spørgsmål er altid – skal man acceptere eller sende en venneanmodning til chefen.

Kun 25 procent af os er i dag forbundet med chefen på Facebook, mens 59 procent af os er forbundet med kollegaerne viser Randstads Workmonitor.

Årsagen, til at man måske holder tilbage med at være venner med chefen på de sociale medier, er måske, at det kan afsløre den lille hvide løgn, der ofte kommer snigende ind på kontoret – eksempelvis når man skal til lægeundersøgelse med sit lille barn – hvilket i virkeligheden dækker over, at man lige skulle ordne et ærinde i arbejdstiden. Eller når man er blevet syg – men kort efter føler sig frisk nok til at tage ud og drikke kaffe med en ven, hvilket bliver lagt ud på instagram og kommet chefen for øje. Ifølge konsulent Eskil Jännes Larsen er den lille hvide løgn dog noget, der hører fortiden til, uanfægtet om du er venner med chefen eller ej på de sociale meder

»Det er selvfølgelig et af livets store spørgsmål, hvorvidt man skal være venner med chefen på de sociale medier eller ej, men i min optik er det også et mærkeligt spørgsmål. For det skal man da ikke være så bange for, så længe man ikke har noget at skjule. Du kan alligevel ikke skjule noget, og slet ikke den lille hvide løgn, for til det er vi i dag allerede viklet alt for meget ind i hinandens liv,« fastslår Eskil Jânnes Larsen, og han uddyber:

»Hvis du har valgt ikke at være venner med chefen, men derimod med dine kollegaer, så er der givetvis en af disse som er venner med din chef, og dermed bliver din lille hvide løgn, eller det du ikke lige havde tænkt at dele med din chef alligevel afsløret.«

Eskil Jännes Larsen er dog også af den overbevisning, at har du for vane at sende en masse hvide løgne afsted, så er problemet måske et helt andet sted.

»Jeg ved godt det måske lyder lidt naivt, men det er min klare overbevisning at med ærlighed kommer man længst, og man skal ikke være så bange for at sige, hvad ens reelle ærinde er, så længe man får udført de opgaver, der forventes af en. I dag smelter fritid og arbejdsliv i høj grad sammen. Af en af Randstads tidligere undersøgelser fremgår det, at over halvdelen af de danske lønmodtagere udfører arbejdsrelaterede opgaver i fritiden. Dette kombineret med den stigende grad af tilgængelighed i form af Smartphones med videre indikerer jo tydeligt, at arbejdsmarkedet i de senere år har ændre sig markant, og at Worklifebalance får en større og støre betydning « siger han og supplerer:

»Som med alt muligt andet er det jo en balancegang og et ’give and take’ forhold. Jeg tror, at hvis man ikke er venner med chefen, fordi man har et problem med, at chefen får indsigt i ens ikke-arbejdsrelaterede svingærinder, så tror jeg, man skal overveje, om man overhovedet trives på sin arbejdsplads«

Så hvis chefen spørger, om I skal være venner på Facebook – så bare accepter. Sender du derimod en anmodning til chefen, og han ikke accepterer så bliv ikke skuffet – chefen har så bare en anden opfattelse end dig!