Disruption har ramt bogholderbranchen hårdt, og der er ikke noget, der tyder på, at efterspørgslen efter ’traditionelle’ bogholdere vil nå tidligere tiders højder igen. Men hvordan ser fremtidens økonomimedarbejder så ud?

Hvis vi spoler tiden tilbage til før finanskrisen omkring 2006-2007, var der uhørt stor efterspørgsel efter økonomimedarbejdere – og særligt debet- og kreditbogholdere var i høj kurs.

Nu er hjulene begyndt at rulle igen, og efterspørgslen efter medarbejdere er på ny massiv, men nogle grupper oplever stadig ikke samme højder som dem, vi oplevede før krisen. Og det gælder blandt andet for debetbogholdere og kreditbogholdere.

Det er der flere årsager til, men en af de vigtigste er, at økonomifunktionen i virksomhederne som så mange andre grupper er blevet ramt af disruption.

Dinero, Billy og E-conomic er navnene på nogle af de programmer, som i stadigt højere grad overtager regnskabsopgaver – særligt i de små og mellemstore virksomheder - og en bogholders opgave i dag er noget anderledes, end den var tidligere, fortæller Rasmus Heiberg, der er uddannet Cand. Merc. i Management Accounting and Control, har flere års erfaring fra revisionsbranchen og arbejder i dag som rekrutteringskonsulent/headhunter i Randstad med speciale i økonomimedarbejdere.

Det er helt tydeligt, at når virksomhederne efterspørger en bogholder i dag, så skal den person kunne varetage mere end blot en debitorfunktion eller en krediterfunktion. En økonomimedarbejder i dag skal være langt mere integreret i forhold til den eksisterende forretning. Man kan sige, at bogholderen i dag i langt højere grad har en funktion, der ligner det, vi kender som controllerens,« forklarer Rasmus Heiberg.

big data får større og større betydning

Rent karrieremæssigt vil der ifølge rekrutteringskonsulent stadig være store muligheder inden for netop økonomi i fremtiden.

Jeg tror helt klart på, at økonomifunktionen vil få større og støre betydning fremadrettet. Der er ingen tvivl om, at et begreb som ’big data’ vinder frem, og det er et felt, som økonomifunktionen vil få en større rolle inden for,« fortæller Rasmus.

Virksomhederne har i stigende grad behov for at kunne analysere og evaluere på de mange data, der i dag er tilgængelige. Og det er ikke ualmindeligt, at virksomhederne efterspørger økonomimedarbejdere, der både kan varetage de regnskabsmæssige opgaver og hente og bearbejde data,« tilføjer han.                                 

gearet til fremtiden

Hvis du enten allerede sidder i en økonomifunktion, eller hvis du ønsker at arbejde inden for økonomi, så har Rasmus Heiberg følgende råd til dig:

  • Sørg for at involvere dig i forretningen. Den bogholder, der tidligere kunne sidde nede i hjørnet og kontere bilag uden indsigt i forretningen, vil få svære vilkår fremadrettet.
  • Begynd at undersøge big-data som for eksempel markedsdata. I dag kan man hente rigtig mange data via internettet - til stor gavn for din virksomhed. På den måde kan du i stigende grad indtage en controller-rolle i virksomheden.
  • Hvis du i dag arbejder i et bestemt regnskabsprogram, så er det en rigtig god idé at sætte dig ind i, hvordan andre regnskabsprogrammer fungerer. Nogle af de meste anvendte programmer, som virksomhederne efterspørger lige nu, er Axapta, Navision (Microsoft Dynamics) og C5. Der findes også mange flere programmer end det – og det afgørende er ikke det specifikke program, men at du mestrer mere end et program.
  • Tag en uddannelse hvis du ønsker at arbejde med økonomi. Før i tiden kunne man nøjes med en kontoruddannelse for at arbejde som bogholder, men hvis man gerne vil ind og arbejde på det område i dag, så bliver det stadigt mere vigtigt med en specifik uddannelse inden for økonomi.