Sociale og emotionelle kompetencer er i stigende grad egenskaber, som virksomhederne ser på, når en ledig stilling skal besættes.

Når en virksomhed vurderer, om en given kandidat er egnet til en opgave, er der to overordnede parametre i spil. - Kandidatens faglige kompetencer og de personlige egenskaber. Og de personlige kompetencer fylder mere og mere i virksomhedernes udvælgelse af den helt rette kandidat.

World Economic Forum, der er et årligt diskussionsforum for topøkonomer og topledere i Davos, Schweiz, har flere gange påpeget, at de ’bløde værdier’ vil være i fokus på arbejdsmarkedet frem mod 2020. Og de har påpeget, at uddannelsesinstitutioner bør rette fokus på begrebet Social Emotionel Learning (SEL).

»Mange der retter henvendelse til os i dag har et fagligt højt i niveau og har også enten en mellemlang eller videregående uddannelse stående på cv’et. Men det er ikke altid nok i forhold til at komme i betragtning til drømmejobbet, for de personlige egenskaber, eller såkaldte bløde værdier, vægter i dag højt,« fortæller Lone Sørensen, seniorkonsulent hos Randstad.

»Jeg tror, det i høj grad handler om, at der i virksomheder i dag, uanset arbejdsfunktion, er en høj grad af samarbejde medarbejdere og afdelinger i mellem. Da samarbejde tager afsæt i personlige egenskaber har det fået større og større betydning, at medarbejdere indeholder de rette personlige egenskaber,” tilføjer hun.

Hun understreger dog, at den tendens ikke betyder, at de faglige kompetencer er uden betydning.

»Jeg plejer at sige, at de faglige og personlige kompetencer skal gå hånd i hånd. Det er selvfølgelig alfa og omega, at du har det faglige fundament på plads. Har du ikke det, kommer du hurtigt til kort og opnår ikke den fornødne respekt blandt dine kolleger - men er du ikke i stand til at sætte dine faglige kompetencer i spil i et samarbejde, så giver de omvendt ikke meget værdi,« siger Lone Sørensen.

Af Randstads seneste workmonitor fremgår det, at 77 procent af de danske lønmodtagere efterspørger efteruddannelse med fagligt indhold, mens 37 procent efterspørger træning af deres personlige kompetencer.

»Jeg tror, det langt hen ad vejen handler om, at man ikke føler, at man på samme måde kan gøre meget i forhold til ens personlige kompetencer kontra de faglige. Når det gælder de personlige egenskaber eller bløde værdier, så er det lidt mere uhåndgribeligt,« siger Lone Sørensen

Lone har følgende råd til dig, som gerne vil forbedre dine personlige kompetencer:

Analysér dine styrker og svagheder

Prøv at se bort fra de faglige kompetencer og fokusér på samarbejde, kommunikation og problemløsning. Det kan i denne henseende være en god idé at involvere en person, der kender dig godt, og som samtidig tør give dig en ærlig tilbagemelding og ikke mindst har mulighed for at sætte ord på, hvor du mere præcist har dine styrker og svagheder.

Arbejd med dine svage sider

Når du har kortlagt dine svage sider så læg en plan for, hvordan du kan forbedre dem. Rom blev ikke bygget på en dag, men over tid kan du med garanti rykke dig mærkbart.

Hold dig orienteret om virksomhedens retning og forventninger

Usikkerhed skaber utryghed. Derfor er det afgørende, at du holder dig ajour med virksomhedens retning og forventninger. Men lad være med at tage brokkehatten på, hvis du ikke er enig. Giv din mening til kende på en konstruktiv måde – og er der ikke udsigt til en forandring, må du enten opsige samarbejdet eller leve med det.

Kommunikér og lyt til andre

Det er væsentligt, at du lytter til andre og ikke bare kører efter ordsproget ”My way or the highway”. Vælger du at træffe en anden beslutning, så husk altid at begrunde dit valg.