relevate.

randstads teknologiske værktøjskasse.

Vi har samlet vores teknologiske produkter og ydelser under et navn, nemlig Randstad Relevate. Her finder du teknologiske løsninger, der bringer mennesker tættere på det arbejde, de ønsker, og arbejdsgivere tættere på de kandidater, de har brug for.

Randstad Relevate er din genvej til Randstads teknologiske værktøjer. Sammen finder vi den løsning, som giver værdi for dig.

relevate reference.

online referenceindhentning.

Relevate Reference er Randstads værktøj til online referenceindhentning i forbindelse med rekrutteringsopgaver.

Traditionel referenceindhentning via telefonopkald og papirarbejde forbedres via digitale muligheder, hvor referencetjekket sker gennem et online spørgeskema, som generer en kandidatrapport.

Relevate Reference giver organisationer mulighed for at anmode om digital referenceindhentning og optimerer processen omkring referencetjek og feedback.

relevate interview.

find det perfekte match online.

Relevate interview er en online platform til rekrutteringsprocessen, som er med til at skabe de bedste forudsætninger for det perfekte match online. Relevate interview giver såvel virksomhed som kandidat nye muligheder og sikrer en fleksibilitet, hvor tid og sted ikke er afgørende. 

Videointerviews bringer processen tættere på virkeligheden.

Når du rekrutterer via Randstad, tilbyder vi dig at anvende Relevate Interview som et online add-on i rekrutteringsprocessen.


hvad er fordelene for dig som kandidat?

 • vores optagefunktion giver dig mulighed for at vise, hvem du er bag dit CV
 • med vores live video-funktion kan du mødes med vores konsulenter og kunder virtuelt, uanset hvor du er
 • det er tids- og pengebesparelse. Du undgår både rejsetid og transportomkostninger
 • du får en sikker og grøn løsning
 • du vil opleve en meget hurtigere screenings- og ansøgningsproces

relevate workforce schedule.

bedre planlægning for alle.

Med Relevate Workforce Schedule får du adgang til en webbaseret applikation, der anvendes til vagtplanlægning.

Relevate Workforce Schedule opsættes specifikt til hver enkelt kundes behov eksempelvis i forhold til arbejdstider, pauser, arbejdstidsregler og medarbejdergrupper. Det traditionelle vagtplanlægningsskema i Excel eller Sheet bliver altså udskiftet med et digitalt værktøj, som 24/7 giver adgang til et altid opdateret overblik over vagtplanen inkl. åbne vagter.

Via den tilhørende app MyRandstad kan vikarerne nemt og enkelt acceptere og afslå jobtilbud, som er oprettet i portalen.

Vikarerne har på den måde altid deres vagtplan lige ved hånden, og via push beskeder bliver de informeret om jobtilbud, vigtige notifikationer og nyheder.

Det får du med Relevate Workforce Schedule:

 • 24/7 adgang til valideret vikarpulje
 • Kort tid fra behov til match
 • Mindre administration
 • Vagtplanlægning, match, kommunikation og tidsregistrering samlet i ét
 • Faldende sygdoms- og fraværsprocent
 • Direkte online adgang via app

vil du vide mere om randstad relevate?

kontakt os