Det kan være svært at finde de kvalificerede mennesker inden for IT, særligt når nye teknologier kommer så hurtigt på markedet, som de gør. Det kan resultere i en generel mangel på folk med de rigtige kompetencer, og især for virksomheder der gerne vil arbejde for en bedre kønsbalance. For hvor finder man kvinderne med de rigtige IT-kompetencer?Det er ingen hemmelighed, at der er en skæv kønsbalance i IT-branchen. Alligevel er nogle organisationer dygtige til at tiltrække en masse kvindelige medarbejdere. De virksomheder, som er bedst til det, vil ofte have det som en bevidst strategi med strukturerede programmer designet direkte til at tiltrække kvinderne. 

Hvis du i din organisation har svært ved at finde nok kvindelige ansøgere, kan disse råd måske hjælpe jer på vej:  

  • Start fra begyndelsen med at justere ordvalget i dine jobopslag. Opslag der lægger mere vægt på samarbejde end på konkurrence vil ofte appellere mere til kvinder. Spørg nogle af dine kvindelige kolleger, om de ikke vil læse opslaget igennem. 
  • Skab en forbindelse til de bedste kvinder inden for teknologi-feltet ved at sponsere events, der er målrettet disse, eller ved at støtte unge kvindelige studerende. Hold taler ved events med den rigtige målgruppe. 
  • Identificer de kvindelige teknologi-fællesskaber, der findes i nærheden, og gør en indsats for at støtte eller blive en del af dem. 
  • Sørg for at virksomheden er et godt sted for kvinder at arbejde, og at det rygtes, at organisationen støtter og udbygger en 'kvinde-venlig' kultur. 
  • Undersøg om ikke nogle af dine kvindelige medarbejdere kunne tænke sig at fungere som mentor for unge kvindelige studerende. 
  • Kampen om at tiltrække de kompetente kvinder i it-arbejdsstyrken starter på ledelsesgangen. Ledelsen skal være med til at understrege vigtigheden af den indsats, og den skal understøtte processen mod en mere fokuseret rekruttering. 

I sidste ende handler det selvfølgelig om at ansætte den bedst egnede kandidat - uanset køn - men som i alle andre sammenhænge gælder det også om at ansætte et team, som komplimenterer og udfordrer hinanden, og her viser flere undersøgelser, at diversitet på arbejdspladsen og i temaet ofte giver de bedste resultater.