Grundlovsdag, den 5. juni 2019, går danskerne til valg for 69. gang. Og igen skal der vælges 179 medlemmer til Folketinget – heraf fire fra Færøerne og Grønland.

Siden valget blev udskrevet, har debatten gået lystigt i begge lejre, og der er tilmed blevet flirtet hen over midten. Men selv om meningsmålingerne viser én ting, er det ikke ensbetydende med, at vinden så også blæser i den retning, når valget rent faktisk finder sted. Meningsmålinger kan nemlig være misvisende. 

Tilbage i 1998 fik Socialdemokratiet fire procent flere stemmer, end meningsmålingerne havde forudsagt, og nogenlunde samme skæbne overgik Dansk Folkeparti ved valget i 2015, hvor partiet endte med tre procent flere stemmer end forudsagt. Og så var der også lige det seneste amerikanske præsidentvalg - og Brexit - som ej heller gik som meningsmålingerne forudsagde. 

Intet er således afgjort, før de sidste stemmesedler er talt op, så vælgere må jo bare vente og se, hvordan landet skal styres fremover.

Vi har spurgt henholdsvis Venstres beskæftigelsesordfører og Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører til hvilke mærkesager, de vil lægge vægt på, såfremt de får stafetten i Beskæftigelsesministeriet.

Såvel beskæftigelsesordfører for Venstre Hans Andersen og arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet har givet deres bud på, hvad deres regering vil fokusere på og arbejde med, hvis de får magten på området.

 

Og det kom der følgende ud af:

Hans Andersen, Venstre:

»Vi vil først og fremmest sikre, at det fortsat kan betale sig at arbejde. Vi vil derfor fastholde kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, som de røde partier desværre vil afskaffe,« siger han.

»Kontanthjælpsloftet betyder, at en enlig forsørger med tre børn i dag har en gevinst på 4.800 kr. ved at skifte kontanthjælpen ud med et arbejde. Hvis man afskaffer kontanthjælpsloftet, vil gevinsten falde til 800 kr. Det er ikke rimeligt. Der SKAL være en mærkbar gevinst ved at stå op om morgenen og gå på arbejde,« fastslår han. 

»Vi vil desuden arbejde for at få alle med i fællesskabet. Ingen kan alt, men alle kan noget. Og det er i de gode tider, at vi har chancen for at få alle med i fællesskabet. Det vil vi arbejde for. Vi har blandt andet en udfordring med, at en stor del af de ikke-vestlige indvandrerkvinder står uden for arbejdsmarkedet. Dem skal vi have med, så også de kan bidrage til vores fælles velfærd.«

»Og så handler det også om, at vi får forenklet vores beskæftigelsespolitik. Vi skal måle på resultaterne og give frihed under ansvar til både jobcenter og den enkelte ledige. Målet er, at mennesker kommer i arbejde og ikke, at der bliver krydset noget af i et skema,« siger Hans Andersen fra Venstre. 

Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiet:

»Der er brug for at give nedslidte danskere mulighed for en mere værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor vil vi indføre retten til tidlig folkepension for de mest nedslidte danskere,« siger han. 

»Vi vil give særligt ufaglærte og faglærte bedre muligheder for at uddanne sig. Manglen på kvalificeret arbejdskraft stiger i disse år, og vi ved, at dem uden uddannelse risikerer at stå uden job, fordi kravene på arbejdsmarkedet øges,« forklarer han. 

 

»Vi vil sikre et bedre arbejdsmiljø, hvor færre bliver syge og nedslidte af at gå på arbejde. Og arbejdstilsynet skal have musklerne til at komme efter de virksomheder, der ikke opfører sig ordentligt.«

 

»Vi vil sætte alle sejl ind på at indføre en ret til tidlig folkepension for nedslidte danskere. En rettighed, hvor man ikke skal have en læge eller sagsbehandler til at vurdere, at man er nedslidt nok. Fordi det er en uværdig afslutning på et langt arbejdsliv. På samme tid vil vi arbejde for at skabe et bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser, så færre bliver nedslidte og syge af at gå på arbejde,« siger Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet. 

Stemmen er din - Godt valg!