Vi lever i en global verden, hvor blandt andet digitale værktøjer åbner op for muligheden for at arbejde på tværs af landegrænser. Men det er ikke ensbetydende med, at vi står i kø efter arbejde, hvor der er meget rejseaktivitet.

Kun 37 procent af danskerne er interesseret i et job, der er forbundet med international rejseaktivitet viser Randstads Workmonitor.

Randstad gennemfører fire gange årligt en undersøgelse, blandt lønmodtagere i 34 lande (Workmonitor). Her bliver lønmodtagere spurgt om forskellige arbejdsmarkedsrelaterede emner. Denne gang er fokus blandt andet rettet mod, hvorvidt vi har lyst til at arbejde udenfor landets grænser.

I nedenstående illustrationer har vi trukket de mest interessante tal frem.

Nej tak til job med meget rejseaktivitet

Kun 37 procent af danskerne ønsker sig et job, der er forbundet med meget rejseaktivitet. Tager man gennemsnittet blandt de 34 lande ønsker hele 58 procent sig et job med international rejseaktivitet.

Overvejer at flytte til udlandet for bedre worklife-balance

64 procent af lønmodtagerne i de 34 lande overvejer at flytte til et andet land, hvis det kunne forbedre worklife-balancen. Ser vi på Danmark isoleret, er der væsentligt færre, der overvejer dette. Kun 52 procent af danskerne vil overveje at flytte til et andet land, hvis det kunne styrke work-life balancen.

Er lønnen bedre er halvdelen klar til at flytte til udlandet

59 procent ville være klar til at emigrere til et andet land, hvis de fik en højere løn. Tallet er ikke helt så højt blandt danskerne, her vil kun 49 procent emigrere, hvis de havde udsigt til en højere løn.

Halvdelen af danskerne prioriterer, at jobbet er inden for cykel/gåafstand 

Selvom Danmark er et ”cykelland”, ønsker kun 50 procent af de danske lønmodtagere at arbejde et sted, hvor det er muligt at cykle på arbejde. Sammenligner vi os med gennemsnittet i de øvrige lande, er tallet væsentlig højere (64 procent).

Under halvdelen af danskerne er parate til at flytte til udlandet for et karrierespring

Ser vi isoleret på karriere, vil 42 procent af danskerne gerne emigrere, hvis det kan forbedre deres karriere. Stadig er dette tal væsentligt under gennemsnittet i forhold til de øvrige 34 lande, hvor 54 procent ville være villig til at emigrere, såfremt de fik et karriereboost.

Download hele undersøgelsen ved at klikke på knappen "download fuld rapport"