Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling i den grad har haft betydning for udviklingen og fremdyrkelsen af den agile arbejdsplads.

Det er i dag muligt at være produktiv på sit arbejde, uanset om man i virkeligheden sidder derhjemme, eller om man rent faktisk har taget turen ind til kontoret.

Randstads har med sin seneste Workmonitor-undersøgelse stillet skarpt på den agile arbejdsplads, og der er ingen tvivl om, at Danmark er langt fremme på dette felt.

»Vi har en god infrastruktur i forhold til adgang til netværk. Mange arbejdsgivere giver medarbejderne adgang til arbejdsredskaber hjemmefra, og så har vi også en arbejdsmarkedskultur, der gør det muligt at arbejde andre steder end kontoret, og det er også vigtigt, for det kræver en del af den enkelte medarbejder i forhold til selvstændighed og selvdisciplin,« forklarer Nima Astanehdost, der er administrerende direktør i Randstad.

Fordele og ulemper

Nima Astanehdost peger på, at den agile arbejdsplads både har fordele og ulemper.

»Vi kan tydeligt se i undersøgelsen, at de mest oplagte fordele ved at tilbyde medarbejderen en agil arbejdsplads er, at medarbejderen får en bedre balance mellem arbejde og fritid, og at de ikke mindst bliver mere produktive,« fortæller han.

»Omvendt er ulemperne også til at få øje på. Det kræver en del af lederen og ikke mindst af medarbejderen at arbejde agilt. Som det fremgår af undersøgelsen, kan lønmodtageren risikere at føle sig presset af at arbejdstid og fritid flyder sammen,« tilføjer Nima Astanehdost.

Kontoret kalder

Det er svært at spå om fremtiden, men ifølge Nima Astanehdost er det nærliggende at forestille sig, at folk vil søge mod kontorerne igen og foretrække at arbejde derfra.

»Det er vigtigt, at medarbejderen har en base, hvor han eller hun primært arbejder fra. Man skal ikke undervurdere det at have kollegaer at omgås med. Det skaber en særlig dynamik, som man ikke får, hvis man sidder og arbejder hjemme i køkkenet. Men jeg tror også, at de mange åbne kontorlandskaber, som vi har set dukke op i de senere år, er en medvirkede årsag til, at folk engang imellem trækker sig tilbage og arbejder hjemmefra, hvor man bliver forstyrret i mindre grad,« siger Randstads direktør og understreger, at det desuden afhænger meget af arbejdspladsens organisering og af arbejdsopgaverne.

»I vores organisation arbejder vi i teams, og det siger sig selv, at så går det ikke an, at en person på holdet arbejder størstedelen af tiden hjemmefra, for så falder hele teamarbejdet fra hinanden. På samme måde er der nogle fag, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre at skabe en agil arbejdsplads, for det tillader arbejdsopgaverne ikke,« siger Nima Astanehdostog peger på sygeplejersker som et godt eksempel.

Nima Astanehdost giver følgende råd til, hvordan man skaber den bedste agile arbejdsplads:

  • Sørg for at lederen og medarbejderen er helt afstemt i forhold til, hvad der forventes i forbindelse med at arbejde hjemmefra
  • Arbejd mere ud fra et opgaveperspektiv end fra et tidsperspektiv.
  • Husk at selv om du som arbejdsgiver har givet medarbejderen værktøjer til at kunne arbejde agilt, så er det ikke ensbetydende med, at medarbejderen er tilgængelig døgnet rundt.
  • Sørg for at medarbejderen opholder sig primært på kontoret, og at han eller hun forstår fordelene ved dette. Det er på kontoret, at mange uformelle aftaler bliver til, og det er her, at man oplever et ansvar over for sine kollegaer.