Sommerferien er slut for de fleste, børnene er tilbage i skole, og rigtig mange danskere møder igen ind på arbejdspladsen efter en lang periode på hjemmekontoret. Hverdagen ligner mere og mere den, vi kender fra før Corona, men vores måde at arbejde på har ændret sig. Nogle vil gå så langt som at sige, at arbejdslivet aldrig bliver det samme igen.

Vi har fået smag for det fleksible arbejdsliv, og fordelene ved såvel ude som hjemmearbejde er blevet klar for de fleste. Det er ikke kun hybridbiler, som er i fremdrift - også den hybride arbejdsmodel, hvor vi i højere grad veksler mellem at møde ind på kontoret og logge på hjemmefra, vinder, iflg. Randstads HR direktør, Tine Ryg Cebrian, indpas.

“Verden har åbnet sig på en helt ny måde. Møder på tværs af landet eller landegrænser kræver ikke længere samme planlægning og logistik som tidligere. Der er tid til fordybelse, vi er mere effektive og fleksibiliteten giver os en frihed, som de færreste vil være foruden. Samtidig er vi sociale væsener og menneskelig kontakt er afgørende for vores velbefindende, og derfor er det fysiske fremmøde også stadig i høj kurs,” fortæller Tine Ryg Cebrian, som samtidig spår, at flertallet i fremtiden vil have et hybridt arbejdsliv.

Iflg, Gartner vil 32% af alle medarbejdere på verdensplan arbejde remote inden udgangen af 2021, og 51% vil arbejde i et hybridmiljø, hvor der arbejdes hjemmefra mindst en dag om ugen. 

“I Danmark har vi teknologisk set været klar til den hybride arbejdsplads længe. Pandemien har sat skub i den udvikling, og både arbejdsgivere og medarbejdere har grebet bolden,” forklarer Tine Cebrian.

Da vi tilbage i april måned spurgte vores følgere på LinkedIn, om de helst ville arbejde hjemmefra eller fra deres arbejdsplads, svarede et stort flertal (78%) således, at de ønskede en kombination af de to. Altså en form for hybrid arbejdsmodel.

At introducere en hybrid arbejdsmodel er dog iflg. Tine Cebrian langt fra ligetil. Den hybride arbejdsplads skal supportere både individuelle og kollaborative behov, og såvel arbejdsgivere som medarbejdere er nødt til at imødekomme hinandens behov og ønsker for, at det bliver en succes.

“Fra at være en påtvungen nødvendighed under nedlukningen er hjemmekontoret nu et bevidst tilvalg for den enkelte, hvilket stiller nye og anderledes krav til selvledelse, frihed under ansvar og forventningsafstemninger. Det kræver faste men samtidig fleksible aftaler og en fælles indsats for at få det til at fungere,” forklarer hun.

Den hybride arbejdsmodel stiller nye krav

Den hybride arbejdsmodel kræver, at vi kan bevæge os ind og ud af det virtuelle og fysiske rum og løbende tilpasse os disse. Og det gælder både for dem, som er fysisk tilstede og dem, som deltager i f.eks. møder online. For at få det til at fungere, kræver det en rigtig god dialog, fortæller Tine Cebrian.

“Jeg ser den hybride arbejdsplads som en fantastisk mulighed, men det kommer ikke til at ske af sig selv. Det kræver dialog, forståelse og kompromiser. Hvornår er det ok, at deltage remote, og hvornår kræver det fysisk deltagelse? Er der bestemte tidsrum, hvor man skal være til rådighed, selvom man ikke er fysisk til stede? Hvordan får vi mødet til at fungere bedst, hvis nogle medarbejdere logger på hjemmefra, mens resten sidder fysisk samlet i et mødelokale? Fra at være i et fælles fysisk eller virtuelt miljø skal vi tilpasse os det hybride arbejdsmiljø, hvor vilkårene ikke er ens for alle, og det er der nødt til at være en dialog om på den enkelte arbejdsplads,” uddyber Tine Ryg Cebrian

Hun pointerer også, at det betyder, at den enkelte kan være mindre tilbøjelig til at tage hensyn og acceptere afbrydelser fra børn og kæledyr eller netværksproblemer i online møder, når hjemmearbejde er et tilvalg frem for en nødvendighed, og at de løsninger, som virkede under pandemien, hvor alle sad derhjemme, ikke blot kan overføres til den nye hybride verden.

“Vi vil ikke være så overbærende ift. forstyrrelser fra privaten, når vi arbejder hybridt, som da alle var på hjemmefra. Der forventes en anden professionalisme, når halvdelen af kontoret er fysisk tilstede, mens den anden halvdel deltager i mødet online. - Alt fra dresscode til teknik og kommunikation og præsentationsmaterialer skal tilpasses fra “det nødvendige onde” til en ny normal arbejdsvirkelighed,” forklarer hun.

Også ledelsesstilen skal iflg. Tine Ryg Cebrian tages op til genovervejelse. Chef-medarbejderforholdet har fået en ny online spiller på holdet, og den hybride arbejdsplads kræver ledere, som forstår at lede på afstand men samtidig kan skabe sammenhold og sikre det fysiske møde. Tillid og frihed under ansvar er helt afgørende i den hybride virkelighed, og samtidig vil det kræve en anden form for planlægning og fokus på at samle folk og sikre den ønskede virksomhedskultur. Tine Ryg Cebrian mener ikke, at der findes en one-fits-all løsning, men hun tror på, at den hybride arbejdsmodel bliver helt afgørende for tiltrækning og fastholdelse af de gode kandidater.

“Mange medarbejdere finder det attraktivt ikke længere at være bundet af tid og sted, og samtidig har mange organisationer fortsat et behov for, at medarbejderne samles fysisk for at skabe et særligt engagement og drive. Målet for begge parter er at skabe en innovativ arbejdsmodel, der bevarer fleksibiliteten ift. hvor og hvornår, der arbejdes, men som samtidig tager hensyn til såvel den enkelte som virksomhedens interesser og på den måde gør arbejdslivet langt mere produktivt, målrettet og agilt. Der er ingen tvivl om, at de arbejdsgivere, som formår at løse opgaven med at etablere en funktionel hybrid arbejdsplads, vil have en fordel ift. at fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere i tiden, der kommer. Det bliver et vigtigt konkurrenceparameter i den øgede kamp om kandidaterne,” uddyber hun.