Arbejdsmarkedet er under hastig forandring i disse år. Det bliver mere og mere udbredt ikke at være fastansat, og i stedet benytter virksomhederne sig i stigende grad af projektansættelser eller tidsbegrænsede ansættelser af specialister.

Ledelsesforsker og Lektor, Rikke Kristine Nielsen, fra Aalborg Universitet i København understreger, at der kan være mange gode grunde til, at folk gerne vil arbejde i en tidsbegrænset stilling, men at det under alle omstændigheder er meget vigtigt, at virksomheden sørger for så vidt muligt at lukke den pågældende medarbejder godt ind i organisationen. Samtidig er det væsentligt, at ledelsen tydeliggør over for de fastansatte, hvorfor nogle er ansat på anderledes vilkår.

»Når man taler om ikke-fastansatte medarbejdere, så dækker det over et meget bredt spektrum. Det kan være alt fra vikaren, der er hyret ind til en tidsbegrænset opgave, vikaren, der skal dække en given jobfunktion i en periode, freelanceren, der skal hjælpe med at supportere virksomheden i forskellige sammenhænge og specialisten eller den såkaldte ”contractor”, der er hyret ind til at løfte et bestemt projekt. Nogle arbejder på den måde af lyst, mens andre ville foretrække en fastansættelse, men uanset hvad folks incitament er, så vil virksomheden få mest ud af at lukke den pågældende medarbejder helt ind i det kollegiale fællesskab og give ham eller hende adgang til de faciliteter, som de fastansatte medarbejdere også har adgang til.

Tine Ryg Cebrian er HR-direktør i Randstad, og hun er enig i, at grundene til at arbejde i en form for løs ansættelse er forskellige fra person til person. Hun påpeger samtidig, at vikarloven, der blev vedtaget for nogle år siden, var med til at skubbe opfattelsen af de løst ansatte medarbejdere i den rigtige retning.

»Virksomheden vil altid få mest muligt ud af at lukke de medarbejdere der ikke er fastansatte godt ind i organisationen, for det er ikke i nogens interesse, at det opstår et ”os” og ”dem” mellem de ansatte. Det er også i høj grad noget, som vi påpeger over for vores samarbejdspartnere. For et par år siden landede Vikarloven i Danmark, og den har heldigvis været med til at skubbe i den rigtige retning på det punkt – forstået på den måde at noget af det helt essentielle i loven er, at vikarer så vidt muligt skal sidestilles med fastansatte medarbejdere,« forklarer Tine Ryg Cebrian.

Ser man isoleret på specialisterne eller de såkaldte ”contractors”, så mener Rikke Kristine Nielsen, at det er helt afgørende, at virksomheden tager dem under sine vinger, som var der tale om fastansatte medarbejdere. 

»En specialist er ofte en medarbejder, der selv har valgt ikke at lade sig fastansatte, og det kan der være mange gode grunde til. Det kan for eksempel handle om, at personen kan hente en bedre løn på den måde, eller at han eller hun i højere grad selv kan vælge, hvilke projekter og opgaver, de gerne vil kobles på. Og på den måde er det jo væsentligt, at virksomheden gør sig lækker over for de projektarbejdere, der står og skal vælge mellem to projekter, og sørger for at de vælger netop din virksomhed,« råder Rikke Kristine Nielsen.

Og der er flere eksempler på lavthængende frugter i denne sammenhæng, fortæller hun.

»Der findes for eksempel virksomheder, som ikke inviterer de projektansatte med til julefrokoster, som ikke lader dem være en del af frokostordningen, eller som bare ikke sætter en buket blomster på deres bord den første dag, de møder ind. Altså som på flere måder ikke skaber de samme vilkår og omgivelser for de løst ansatte som for de fastansatte - og det kan man godt undre sig over. For hvis der er noget, som bliver værdsat af en projektansat, så er det netop, at vedkommende føler sig som en del af fællesskabet, og set i den sammenhæng er det jo en minimal udgift med en ekstra kuvert til julefrokosten eller til en buket blomster,« påpeger hun.

Rikke Kristine Nielsen understreger dog samtidig, at der også ligger en ledelsesopgave gemt i at håndtere behandlingen af projektansatte i forhold til de fastansatte i virksomheden.

»Det er væsentligt, at man over for de fastansatte tydeligt kommunikerer værdien af at have en specialist/contractor tilknyttet. Den fastansatte skal forstå det som et aktiv og som noget, der også kan være med til at løfte deres egne kompetencer, netop fordi en contractor som regel bringer nye erfaringer med sig udefra. Og her er det afgørende, at ledelsen forstår at kommunikere vigtigheden af begge former for ansættelse,« siger hun.

»Det er min opfattelse, at de fleste fastansatte har det helt fint med, at en contracter tjener mere end dem, for den form for ansættelse er jo alt andet lige også forbundet med en større usikkerhed. Hvis det går ned ad bakke for virksomheden, så er det som regel også dem, der ryger først, og på den måde kan det jo sammenlignes lidt med aktiemarkedet, hvor det også gælder, at jo højere risiko, man tager, desto større er ens potentielle afkast,« forklarer hun. 

Og hvis man virkelig skal gøre noget ekstraordinært for at gøre sig attraktiv over for sine projektansatte, så er der især ét sted, hvor virksomheden oplagt kan sætte ind. Og det er et område, som vi vil se udvidet i fremtiden, mener Rikke Kristine Nielsen:  

»Når man arbejder som eksempelvis contractor, så vil du som regel have et hårdt fokus på den opgave, du skal løse, og på at skabe det bedst mulige resultat med det formål at komme i betragtning til lignende opgaver andre steder. Alle vil gerne udvikle sig – men det er bare ikke altid, at det bliver prioriteret. Så når nogle virksomheder vælger at investere i deres contractors og udvikle deres kompetencer, så kan det vise sig at som et kolossalt aktiv for alle parter,« fastslår hun.

Rikke Kristine Nielsen har følgende råd til, hvordan du bedst muligt integrerer en contractor i virksomheden:

  • Lad den pågældende indgå i det kollegiale fællesskab for eksempel ved at lade ham eller hende deltage i sommerfesten, julefesten og øvrige sociale arrangementer.
  • Sørg for at fortælle dine fastansatte medarbejdere om værdien af at have folk i andre ansættelsesformer og gør det klart, at de fastansatte også kan få store fordele ud af det samarbejde.
  • Undlad at holde kortene for tæt på kroppen - også i strategiske sammenhænge - og lad personen få adgang til alle de systemer, som han eller hun skal bruge for at udføre sit arbejde. En contractor er nok den sidste, der vil løbe over til konkurrenten med følsom kommunikation – for på den måde ødelægger vedkommende jo sin egen forretning.
  • Giv de fastansatte mulighed for at onboarde contractoren, så denne ikke skal famle i blinde men hurtigt kan komme op at køre.
  • Hvis det er muligt at tilbyde kompetenceudvikling til din specialist, så vil det skabe en kolossal værdi for virksomheden både på den korte og den lange bane.

----

Vil du høre, hvordan Randstad kan hjælpe dig med din fleksible arbejdsstyrke i form af vikarassistance, specialistkonsulenter eller andre freelancere, så send os din forespørgsel her, så kontakter vi dig for et uforpligtende møde.