Fagbevægelsen har gennem mere end 100 år sat sit præg på det danske arbejdsmarked. Bevægelsens primære opgave er og har været at organisere lønarbejderne til kollektiv varetagelse af lønmodtagernes interesser over for arbejdsgiverne på områder som løn, arbejdstid og arbejdsvilkår.

Når man nævner ordet 'vikararbejde' er det da også vanskeligt at undgå at nævne fagforeningerne. For særligt gennem de seneste 20 år har begge sat deres præg på arbejdsmarkedet.

Fagforeningen HK er en af de faglige organisationer, der i løbet af de seneste år har været med til at sætte dagsordenen. Og selv om meget af missionen allerede er lykkedes, forstået på den måde at de, sammen med flere af arbejdsmarkedets parter, har formået at få skabt ordentlige forhold for vikarerne, så har de stadig deres eksistensberettigelse, mener HK’s formand Kim Simonsen.

»Der er ingen tvivl om, at fagbevægelsen har tabt terræn i de senere år, og indflydelsen er måske også blevet mindre, men det ser jeg alt andet lige som positivt, for fagbevægelsen er jo en medvirkede årsag til, at vi i Danmark har et velfungerende arbejdsmarked. Når det så er sagt, så mener jeg absolut stadig, at fagforeningen har sin berettigelse i forhold til at sikre, at vi har et ordentligt arbejdsmarked, der tager hånd om og beskytter lønmodtagerne,« siger han.  

»Hvis vi kigger 20 år tilbage, så havde vi måske nok et renommé som 'de sure gamle mænd'. Det håber jeg er aftaget i dag, og at folk opfatter os mere som samarbejdsvillige. I Danmark har vi i dag et velfungerende system, der bygger på et godt samarbejde mellem regeringen, fagbevægelsen (red: arbejdstagers repræsentanter) og arbejdsgiverne. Vi skal ikke langt uden for Danmarks grænser for at se eksempler på, hvor samarbejdet ikke fungerer, hvilket ofte munder ud i store demonstrationer med videre, og med det i tankerne mener jeg, at fagbevægelsen er med til at holde Danmark på et godt spor,« siger Kim Simonsen.

Han peger samtidig på, at vikarmarkedet er et godt eksempel på, hvor fagforeningen har haft en afgørende indflydelse

»Hvis vi ser 20 år tilbage i tiden, kan man godt sammenligne vikarbranchen lidt med 'det vilde vesten', men det er klart blevet bedre - særligt efter vikardirektivet trådte i kraft. Det er jo især fint, at man har skabt ordentlige forhold omkring løn og så videre, hvilket fagbevægelsen har haft stor indflydelse på. En afledt effekt har så været, at der er blevet ryddet op, og at der i et eller omfang er sket en konsolidering af bureauerne - særligt inden for HK-området, så man i dag har de helt store professionelle spillere tilbage i markedet,« siger han.

HK formanden er dog ikke i tvivl om, hvor de store udfordringer ligger i forhold til fremtidens arbejdsmarked.

»Der er ingen tvivl om, at teknologien er et vigtigt parameter nu og i fremtiden. Men hvis man bruger teknologien rigtigt, så vil jeg mene, at der er nok arbejde til os alle sammen. Det helt store og afgørende er dog, at vi også formår at uddanne folk til at bruge og udnytte de mange muligheder, som den nye teknologi giver os. Man kan lidt forenklet sige, at en computer kan man sagtens opgradere til noget nyt, men hvordan sikrer vi så, at mennesket følger med?

Det gør vi gennem uddannelse og det element vil blive afgørende for, om vi får et velfungerende arbejdsmarked i årene fremover. Jeg taler ikke nødvendigvis om lange videregående uddannelser men om løbende uddannelse, der tilpasses arbejdsmarkedets teknologiske udvikling,« siger Kim Simonsen.

Randstad Danmark fylder 20 år i oktober, og selv om virksomheden har rødder tilbage til 1960, er det særligt igennem de seneste 20 år, at arbejdsmarkedet har oplevet væsentlige forandringer. I anledning af jubilæet har vi interviewet en række personer, som har været beskæftiget med arbejdsmarkedet i de seneste 20 år. Denne gang er turen kommet til HK Formand Kim Simonsen.