I de senere år har vi været vidner til en række reformer, der har sikret, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet og ikke trækker efterlønskortet. Og det er med god grund, for der er et stort behov for arbejdskraft både lige nu og ikke mindst i årene fremover.

I foråret fremlagde Finansministeriet en række tal, der tyder på, at det det grå guld virkelig er steget i værdi. Ud af de 163.000 lønmodtagere, der havde fundet vej til arbejdsmarkedet i de seneste fire år, var en tredjedel 60+.

»Det er gode nyheder, for det vidner om, at begrebet ´det grå guld’ ikke bare er varm luft. Men det er ikke kun virksomhederne, der drager nytte af seniorer i arbejdsstyrken. Af Randstads Workmonitor-undersøgelse fremgår det, at 87 pct. af de danske lønmodtagere mener, at man opnår de bedste resultater, når man arbejder i teams med stor aldersspredning. Og at langt de fleste (86 pct.) også foretrækker at arbejde i sådanne teams,« siger Jette Ingeberg, der er chefkonsulent i Randstad.

Hun understreger dog samtidig, at når folk er forskellige steder i deres liv - ung eller gammel, så har de samtidig forskellige behov, og det skal man vær opmærksom på som leder.

»Når man arbejder i teams, skal man have for øje, at forskellige folk har forskellige behov. Selv om du er 60 år gammel og har masser af erfaring, så er det ikke ensbetydende med, at du ikke har behov for yderligere uddannelse for eksempel. Og selv om du er ny på arbejdsmarkedet og måske står med det eksamenspapir i hånden, som, du har fået at vide, vil åbne alle døre, så er der stadig masser, du kan lære,« fastslår Jette Ingeberg.

Også hos Ældresagen peger man på, at forskellige folk har forskellige behov, og at det i realiteten også gælder blandt seniorer.

»Seniorer er forskellige og har forskellige ønsker, behov og forudsætninger i arbejdslivet. Nogle ønsker for eksempel at gå ned i tid eller få mindre ansvar, mens andre helst vil fortsætte som hidtil - andre igen vil gerne arbejde mere eller have mere ansvar. Det handler altså om at have en personalepolitik, hvor man anerkender, at medarbejderne er forskellige, og at man i videst muligt omfang tager hensyn til deres forskellige ønsker, behov og forudsætninger i arbejdslivet og den fase i livet, de befinder sig i,« siger Anna Sophie Debel, der er økonom i Ældresagen.

Trods de store fremskridt mener Anna Sophie Debel stadig, at de ældre er udfordrede - og særligt hvis de ryger ud i ledighed.

»Ledigheden blandt seniorer er i dag generelt ikke højere end blandt andre aldersgrupper, men seniorer kan have sværere ved at få arbejde igen, hvis de først er blevet arbejdsløse. Vores tidligere undersøgelser har vist, at seniorer har sværere ved at få en jobsamtale end yngre jobsøgende. De får altså ikke muligheden for at vise deres værd til en jobsamtale,« forklarer hun.

Men selv om virksomhederne stadig kan blive bedre til rekruttere med en større grad af aldersspredning, så peger pilen i begge retninger. Seniorerne kan også selv skabe sig et mere gunstigt udgangspunkt.

»Det kan tage længere tid for en senior at finde et nyt arbejde, uanset om man allerede har et arbejde eller er blevet ledig. Hvis man er blevet ledig, opfordrer vi til, at man går i gang med jobsøgningen med det samme, for jo længere tid man er ledig, jo sværere vil det som regel blive at få et nyt job. I den forbindelse er det en god idé, at man gør op med sig selv, hvad man egentlig gerne vil opnå med jobsøgningen og lægger en plan,« siger Anna Sophie Debel.

»Vi opfordrer også til, at man vedligeholder og tilegner sig nye kvalifikationer undervejs i sit arbejdsliv, og at man holder sig opdateret med den seneste udvikling og viden på ens felt eller det fag, man eventuelt gerne vil over i. Her er det som regel en god idé både med efteruddannelse og deltagelse i relevante kurser,« råder hun.

»Derudover opfordrer vi også seniorer til løbende at dyrke og udvide deres netværk. Netværk bliver stadigt vigtigere for os på arbejdsmarkedet og kan være til stor gavn, hvis man en dag bliver arbejdsløs eller vil skifte arbejde,« forklarer Anna Sophie Debel.

Jette Ingeberg giver følgende fem råd til, hvordan man skaber et godt og velfungerende team med stor aldersspredning:

Sørg for at alle kommer til orde

Respekter at nogle medarbejdere sidder med mange års erfaring - men vær også lydhør over for nye input.

Uddannelse til alle

Husk på at selv om de ældre generationer oser af erfaring, så kan de også have behov for uddannelse.

Sociale medier er for alle

Bare fordi man er 60+, så er det ikke ensbetydende med, at man aldrig har været på sociale medier.

Hold fokus på takt og tone i arbejdsgrupperne

Når noget går galt generationerne imellem, så handler det ofte om måden, vi kommunikerer på.

Anerkend alles indsats

Det er efterhånden blevet lidt af en kliché at ”popstarsgenerationen”, ”generation Z” eller ”de digitale indfødte”, som de hedder, har behov for anerkendelse – men det gælder altså også for de ældre. Som leder skal man huske også at anerkende de ældre generationers indsats.