Ofte popper en historie i medierne op om, at folk ikke ønsker at tage et job og i stedet foretrækker et liv på offentligforsørgelse.  Men hvor mange er det egentlig af os, der har den anskuelse, og hvordan ser det ud, hvis vi sammenligner os med andre lande?

Randstads Workmonitor viser, at fire ud af fem (82%) hellere vil takke ja til en midlertidig ansættelse end at være uden arbejde. Og tallene i Danmark afspejler nogenlunde situationen i andre lande,

Selvom tallene er nogenlunde de samme i udlandet, synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, at der er folk, der hellere vil gå ledig end at være i arbejde. Det burde egentlig ikke kunne lade sig gøre og kan ej heller være særlig tilfredsstillende. Alle kan naturligvis ikke bestride drømmejobbet, men drømmejobbet kommer sjælendt ud af ledighed. Det er alt andet lige lettere at få et nyt job, hvis du allerede er i job,« siger Tine Ryg Cebrian HR direktør i Randstad, og hun tilføjer:

«Jeg tror at tallene havde set anderledes ud for ti år siden – hvor færre nok havde ønsket det midlertidige job kontra det at gå ledig. Vi har i de senere år oplevet, at flere og flere retter henvendelse til os med henblik på at komme i job. Vikarbranchen har vist sig at være en rigtig god indgang til arbejdsmarkedet, Og de midlertidige jobs omfatter ikke kun ufaglærte jobs, det er i dag i lige så høj grad administrative jobs, der i nogen tilfælde endog forudsætter, at du enten har mellemlang eller en videregående uddannelse med i baggagen. Derudover er det også væsentligt at have in mente, at cirka en fjerdedel af de, der sendes ud i en midlertidig stilling bliver tilbudt en fastansættelse«

Udsagn: Jeg ville være klar til at tage imod en midlertidig kontrakt, hvis alternativet var ledighed

Baggrund for Randstads Workmonitor

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet lønmodtagere i 33 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 20. april – 8. maj, 2017 og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen. Undersøgelsens resultater indgår i den seneste udgave af Randstad Workmonitor, der udkommer fire gange om året.