Når et nyt år begynder, er det altid interessant at kigge i krystalkuglen og give et bud på, hvad vi kan forvente af fremtiden. Ekstra spændende er det, når et nyt årti begynder, for så er det oplagt at flyve endnu højere op i helikopteren.

Randstads direktør for Recruitment, Hans Henrik Davidsen, giver her i hovedtræk sine bud på, hvilke trends vi kan forvente på arbejdsmarkedet i de brølende 20’ere, og hvordan vi holder os konkurrencedygtige.

Arbejdstagernes årti

2020’erne vil helt sikkert blive arbejdstagernes årti og hele måden hvorpå man rekrutterer vil givetvis ændre sig markant. Små årgange og mangel på arbejdskraft betyder, at virksomhederne i stigende grad vil tilpasse sig kandidaterne i forhold til tidligere, hvor det var de arbejdssøgende, der skulle tilpasse sig virksomhederne.

Diversitet

Diversitet vil ligge højt på agendaen i 2020’erne - som det også har gjort i 10’erne - men der vil også komme mere handling bag ordene. Vi har i forbindelse med Randstads Workmonitor-undersøgelse tidligere fortalt, at medarbejderne råber efter mere diversitet på arbejdspladserne, og at det også er en god idé set i lyset af, at det skaber bedre resultater og det bedste arbejdsmiljø. Og sidstnævnte er essentielt, for de gode arbejdspladser er meget bedre i stand til at tiltrække og fastholde medarbejdere, hvilket vil få stor betydning i et marked med mangel på arbejdskraft.

Fire dages arbejdsuge

Enkelte kommuner og virksomheder har allerede indført en fire dages arbejdsuge, og selv om vi allerede i Danmark har en af de korteste arbejdsuger målt på antal timer, så vil dette alligevel brede sig til flere arbejdspladser i det kommende årti. Og argumenterne ligger lige for – for når man sænker antallet af timer, så øger man tilsvarende produktiviteten.

Bæredygtighed

Alle taler om bæredygtighed i dag, og det vil helt sikkert fortsætte som en megatrend også på arbejdsmarkedet. De virksomheder, der arbejder aktivt med bæredygtighed, vil blive bedre i stand til at tiltrække de bedste medarbejdere. Særligt meget store virksomheder har nu her i slutningen af 10’erne implementeret en ”zero”-strategi, der grundlæggende handler om, hvordan vi kan nedbringe fremtidens CO2-udslip. Vi har allerede set det inden for luftfart og i den maritime sektor – og mange andre brancher vil komme til i det kommende årti.

Mere globalisering

Globalisering og gennemsigtighed har i høj grad præget det forgangne årti, og en sælger i dag er for eksempel ikke det samme, som en sælger var for bare 10 år tilbage. I dag har internettet gjort alt transparent, og en sælger kan ikke længere forvente at få en ordre på baggrund af prisen og en god salgstale alene. I dag betyder relationen alt, og sælgerens evne til at servicere og udvikle kunden vil få endnu større betydning i det kommende årti.

Digital læring

I dag er det de færreste digitale læringsværktøjer, der kan erstatte en rigtig underviser og de traditionelle læringsmetoder - men det vil helt sikkert flytte sig i løbet af det kommende årti. Alt forandrer sig lynhurtigt i disse år, og det stiller endnu højere krav til læring og uddannelse. Når vi samtidig forsøger at reducere CO2-udslippet via mindre rejseaktivitet, vil fokus på digital læring med stor sandsynlighed blive yderligere intensiveret.

De nye generationer

De mennesker, der kan tænke og sætte sig i de nye generationers sted, vil være bedst i stand til at tiltrække den digitale generation - eller ”generation Z” i folkemunde. Det er den generation, der aldrig har kendt til et liv uden en smartphone i hånden - og for hvem informationer altid kun er et klik væk.

Onboarding af nyuddannede

Kampen om kompetencerne vil tage til, men hvordan får vi de nyuddannede hurtigere ind i virksomheden, så de skaber værdi for disse? Jeg tror, at vi i det nye årti vil opleve, at virksomheden i stigende grad vil være til stede på universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner, og særligt inden for STEM-fagene vil kampen om kandidaterne og de nyuddannede blive barsk.

Udenlandsk arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft gør, at vi er nødsaget til at hente arbejdskraft fra udlandet inden for forskelle sektorer, og vi skal blive endnu bedre til at integrere de udenlandske studerende, så de ikke rejser hjem efter end endt uddannelse.

I løbet af det seneste årti har der været en markant stigning i antallet af udlændinge, der finder vej til de danske uddannelsesinstitutioner – men desværre rejser mange hjem efterfølgende.

Outplacement

Kandidater i det fremtidige jobmarked vil i stigende grad komme til at connecte med professionelle rådgivningsfirmaer som f.eks. Randstad med ønske om løbende rådgivning og sparring i forbindelse med f.eks. personlig kompetenceudvikling, nye karriere-trin, nye måder at arbejde på (f.eks. interim/projektansættelse/freelancer).

Derudover vil arbejdstagere/kandidater i jobsamtaler også komme til at efterspørge outplacement som en del af deres ansættelsesvilkår - helt i tråd med ovennævnte og i bestræbelserne på at opretholde muligheden for professionel sparring, når virksomheder måtte være nødsaget til at reducere medarbejderstaben, opsige medarbejdere, omstrukturere etc.

Worklife- balance

Som virksomhed skal være med til at skabe en god balance mellem arbejde og privatliv for dine medarbejdere. I løbet af de seneste år er det de to verdener i høj grad smeltet sammen, men jeg forventer, at der vil ske en opdeling igen. Virksomhederne er tvunget til at lade medarbejderne koble 100 procent af, hvis de skal levere, og hvis det ikke er muligt, så vil det kunne ses på sygefraværet i virksomheden, på kulturen og ikke mindst bundlinjen.

Contractors, freelancere og interim ansættelse

Midlertidige ansættelser, projektansættelser- og freelanceopgaver vil i højere grad komme til at præge arbejdsmarkedet i det kommende årti. Tendensen peger på, at særligt de yngre generationer efterspørger en mere fleksibel tilknytning til arbejdsmarket- og hvor det ikke mindst er specialefeltet inden for specifikke projekter, som tiltaler denne målgruppe. Samtidigt ønsker mange virksomheder, i stigende grad, at skabe mere smidighed og fleksibilitet ved tilknytning af såvel kompetencer,- som ressourcer og opnår dermed forbedrede muligheder for løbende at justere.

Nye måder at søge job 

Vi er allerede nu begyndt at se en tendens imod, at antallet af jobopslag på jobportalerne er for nedadgående. Det handler om, at når en virksomhed skal søge nye medarbejdere, så er de i dag i stadigt højere grad nødt til at søge i netværk og på sociale medier – for det er der, man finder de nye generationer, som formentligt aldrig vil komme til at lægge vejen forbi en jobportal. Ligeledes vil vi opleve at flere og flere vil rette henvendelse til eksterne udbydere i forbindelse med sparring til erhvervskarrieren.