Vores nyeste store internationale undersøgelse viser, at en fjerdedel af danskerne mener, at mange af de opgaver de udfører, sagtens kan overtages af maskiner. Og selv om tallet kan virke højt er Danmark faktisk det land i verdenen, der scorer lavest, når lønmodtagere spørges ind til, om de mener, at deres job kan blive overtaget af maskiner. Hvis man ser på gennemsnittet af de 33 lande, mener 44 procent af lønmodtagerne i de 33 lande, at meget af det de i dag udfører sagtens kan blive overtaget af maskiner.

»Det er absolut en interessant tendens, som passer meget godt med hele den disruption-bølge som skyller ind over arbejdsmarkedet i disse år. Ingen brancher kan bare fortsætte i den samme rille og rutiner som hidtidig – alle må omstille sig i større eller mindre grad, og det gælder også medarbejderne,« siger Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad.

Og han tilføjer: »Det er alt afgørende er, at virksomhederne ikke bare lader stå til, men også gør sig klar til at klæde medarbejderne på til fremtidens udfordringer og give dem de færdigheder, der skal til. Det er jo interessant, at næsten halvdelen af de danske lønmodtagere i samme undersøgelse fastslår, at hvis de får frataget nogle rutineopgaver, som følge af den øgede automatisering, vil de helt sikkert kunne tilføre deres nuværende job merværdi. Og netop det kan vise sig at få stor betydning for virksomheder i fremtiden.

BAGGRUND

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet

lønmodtagere i 33 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 26. oktober – 9. november, og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen. Undersøgelsens resultater indgår i den seneste udgave af Randstad Workmonitor, der udkommer fire gange om året.

SHAPING THE WORLD OF WORK. Det er Randstads mission. Vi hjælper mennesker med at finde arbejde og hjælper virksomheder med at finde de rette medarbejdere. Ved at matche kvalificerede kandidater med enestående jobmuligheder giver Randstad et positivt bidrag til mange menneskers hverdag og løser samtidig en væsentlig og omfattende opgave for virksomhederne, så de kan koncentrere sig om deres kerneforretning og nå deres mål.