De kommende studerende har haft ansøgningsfrist. Og man kan allerede nu se, at visse studieretninger oplever en eksplosion i antallet af ansøgere. En af disse er IT Universitetet, der i 2017 har oplevet en stigning i antallet af ansøgere på hele 37 pct., hvilket er den største stigning for en uddannelsesinstitution i 2017.

Forklaringen skal findes i det faktum, at de unge har fået øjnene op for de mange muligheder inden for IT, vurderer IT Universitetets rektor, Mads Tofte, der også peger på, at der blandt ansøgerne desuden er en forbedret kønsfordeling.

»Arbejdsgiverne skriger på flere højtuddannede IT-specialister, og behovet vil kun stige i de kommende år. Det betyder, at der er fantastisk gode karrieremuligheder på det område, og det har de unge tydeligvis lyttet til,« siger Mads Tofte.

»Vi ser i år også en stigning i antallet af kvinder, der søger ind på tekniske uddannelser som for eksempel bachelor i softwareudvikling og bachelor i data science, og det er rigtig positivt, for hvis vi skal dække behovet for it-folk i fremtiden, så bliver vi nødt til at have kvinderne med. Derudover er en mere ligelig kønsfordeling godt for både arbejdsmiljøet og for innovationen ude i virksomhederne, fordi man får flere perspektiver på problemstillingerne,« tilføjer han.

At arbejdsgiverne lige nu flokkes om dygtige IT-folk bekræftes af rekrutteringskonsulent Dennis Hyldgaard fra Randstad, som er glad for, at mange unge har fået øjnene op for IT-uddannelserne.

»Som det ser ud nu, mærker vi i den grad efterspørgslen efter dygtige IT-folk, og de er tydeligvis i høj kurs hos virksomhederne. At IT Universitetet har mærket denne fremgang er fantastisk og også godt for det danske arbejdsmarked generelt. IT har i de seneste årtier domineret meget og fået indflydelse på mange arbejdsopgaver, og sådan vil det helt sikkert også være fremadrettet,« fastslår Dennis Hyldgaard.

Særligt to uddannelsesretninger skiller sig ud

IT-rektoren peger på, at særligt to uddannelsesretninger ud af de fire bachelorlinjer har fået meget opmærksomhed:

»Interessen er i år særligt stor for de uddannelser, hvor det at være god til matematik er en fordel. Det gælder bacheloruddannelsen i softwareudvikling og bacheloruddannelsen i data science. Data science er en helt ny uddannelse, som handler om at analysere big data og træffe beslutninger på et databaseret grundlag. Der er allerede i dag en stor efterspørgsel efter folk med netop disse kompetencer, så det er glædeligt, at interessen er stor blandt de unge,« siger Mads Tofte.

Cirka en tredjedel af de studerende fortsætter på kandidatuddannelse

Når der er stor efterspørgsel efter kandidater inden for et givent område, er det nærliggende at tro, at mange vil lade sig lokke til at droppe ud til fordel for et godt job, men det er ikke tilfældet, for en hel tredjedel af de studerende fortsætter faktisk på kandidatuddannelsen.

»Hvis vi kigger på bacheloruddannelsen i softwareudvikling, så går cirka en tredjedel videre til kandidatuddannelsen i softwareudvikling, mens andre vælger andre kandidatuddannelser på ITU – for eksempel kandidatuddannelsen i games - eller at læse videre andre steder. I alt vælger cirka halvdelen af de studerende på bacheloruddannelsen i softwareudvikling at læse videre på ITU,« fortæller Mads Tofte.

Stor optimisme

Der er ingen tvivl om, at arbejdsløshedstallene inden for IT bekræfter, at det er et ganske fornuftigt valg, understreger IT Universitetets rektor:

»Der er rigtig stor efterspørgsel på vores kandidater, og ledigheden er generelt lav. For softwarekandidater har ledighedsprocenten i de to seneste år, der findes tal for, været nede på henholdsvis 3 pct. og 7 pct.,« fastslår Mads Tofte.