Randstad Danmark har indledt et samarbejde med Advertsdata. Samarbejdet betyder, at vi nu i den grad har fingeren på pulsen i forhold til jobmarkedet og dets udvikling. I Randstads Jobbarometer kan du blandt andet se, hvordan udviklingen i antallet af jobannoncer har været sammenlignet med samme periode året forinden.

Selvfølgelig er det ikke alle job der slås op i en annonce, men det giver alt andet lige et godt billede af efterspørgslen efter arbejdskraft lige nu.

Derudover kan du i rapporten aflæse i hvilke brancher, der er mest efterspørgsel på folk samt i hvilke regioner, der er flest jobopslag.

I det første barometer kan du blandt andet se, at antallet af jobopslag nu er steget med cirka 300 siden sidste år ved samme tid (fra 28.062 stillingsopslag i oktober 2017 og til 28.386 stillingsopslag i oktober 2018).

»Jeg synes, at rapporten giver et meget godt billede af virkeligheden, for der er stadig stor efterspørgsel på arbejdskraft, og det er også begyndt at brede sig til flere brancher. Når det er sagt, så er min vurdering, at tallet i virkeligheden er væsentligt højere end det, der fremgår af rapporten. Vi mærker tydeligt, at der er en stigende tendens til, at mange job ikke bliver slået op, fordi de besættes gennem netværk og search,« forklarer Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad.

Flest jobopslag i den offentlige forvaltning

»Det er også tydeligt, at den offentlig forvaltning har betydeligt flere opslag end mange andre brancher. I oktober 2018 udgør den offentlige forvaltnings joboplag cirka 38 procent af det samlede antal jobopslag, og det er der også en god forklaring på,« siger Marie Deleuran, der er seniorkonsulent i Randstad, og som arbejder med den offentlige sektor dagligt.

»Hvis man kigger isoleret på den offentlige sektor, så skal stillingerne altid slås op - med mindre der er tale om ferieafløsning, vikariater eller på anden måde kortvarig beskæftigelse, der ikke forventes at overstige et år,« forklarer hun.

»Antallet af jobopslag i den offentlige forvaltning har været nogenlunde status quo, hvis man sammenligner oktober 2017 med oktober 2018, og det er også et retvisende billede af markedet,« siger Marie Deleuran.

Flest job i Region Hovedstaden

Næsten halvdelen af alle job findes i dag i Region Hovedstaden, og det er en udfordring.

»Staten har igennem de senere år gennemført projektet ”Bedre balance”, som blandt andet har resulteret i, at omkring 4000 arbejdspladser er blevet flyttet ud af København. Og hvis man kigger isoleret på, hvordan jobbene fordeler sig ud over landet og medtænker, at Region Hovedstaden i dag står for 43 procent af disse, så giver projekt Bedre balance meget god mening,« vurderer Nima Astanehdost.

Se hele jobbarometeret her