Otte forskellige ministre har haft det øverste ansvar for arbejdsmarkedet gennem de seneste 20 år. De første to havde titel af arbejdsminister, mens de seneste seks havde titlen af beskæftigelsesminister. De otte ministre har via lovgivningen i den grad været med til at forme arbejdsmarkedet til, hvad det er i dag.

En af de otte ministre var Henrik Dam Kristensen, der overtog stafetten fra Mette Frederiksen i 2014 og videregav den til Jørn Neergaard i forbindelse med regeringsskiftet i 2015.

»Der en ingen tvivl om, at vikarbranchens indtog på arbejdsmarkedet er kommet for at blive. Jeg havde selv fornøjelsen af at arbejde med vikarloven – ikke mindst i et europæisk perspektiv, og netop den har været med til, at der i mange henseender er blevet luget ud i de brodne kar, der tidligere fandtes i branchen. Samtidig fylder vikarbranchen i dag også langt mere i landskabet, og den er blevet en accepteret aktør på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder rekrutterer i dag gennem denne kanal, ligesom mange finder vej til arbejdsmarkedet via vikarjob,« fortæller Henrik Dam Kristensen.

Bedre arbejdsmiljø

Hvis man ser på udviklingen af arbejdsmarkedet gennem de seneste 20 år, er der for den forhenværende beskæftigelsesminister ingen tvivl om, at vi har bevæget os i den rigtige retning, særligt inden for et område - nemlig arbejdsmiljøet.

»Hvis jeg skal pege på en væsentlig forbedring i løbet af de seneste 20 år, så må det være på arbejdsmiljøområdet. Mange virksomheder har fået øjnene op for, at et negativt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er skadeligt for forretningen, og derfor er fokus i stigende grad rettet herimod - til gavn for den enkelte medarbejder. Vi er ikke i mål endnu, men jeg vil sige, at vi er kommet et godt stykke af vejen,« siger Henrik Dam Kristensen og understreger, at den teknologiske udvikling også har været med til at skubbe i den rigtige retning.

»Den teknologiske udvikling har naturligvis også haft kolossal betydning for det arbejdsmarked, som vi har i dag, ligesom udviklingen inden for teknologi også har betydet at vi har fået et bedre arbejdsmiljø. Mange opgaver eller job, som vi før blev syge af, er blevet overtaget af teknologien, ligesom teknologien for mange har betydet en øget fleksibilitet. Hvis vi skal se på det mindre positive, er det måske, at teknologien inden for visse fag har betydet, at den enkelte medarbejder føler sig presset til at skulle være på 24/7. Det er væsentligt, at den enkelte medarbejder er stand til at sige fra, ligesom virksomheden også skal respektere dette.«              

Uddannelse væsentlig

Hvis Henrik Dam Kristensen skal pege på noget, der er blevet relevant for at kunne opnå succes på arbejdsmarkedet og ikke mindst i årene fremover, så er det uddannelse.

»Jeg mener, at uddannelse er helt afgørende for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet i dag og i årene fremover. Et godt eksempel er lagerarbejde, som jo i den grad har ændret karakter. Meget lagerarbejde er i dag overtaget af maskiner, og de personer, der håndterer maskinerne, er ofte faglærte. Vi får flere og flere arbejdspladser, som kræver, at medarbejderne har øgede kompetencer. Det er naturligvis en samfundsmæssig problemstilling, som vi alle har et ansvar for at løfte, herunder også virksomhederne og den enkelte medarbejder,« fastslår Henrik Dam Kristensen.

Randstad Danmark fylder 20 år den 1. oktober, og selv om virksomheden har rødder tilbage til 1960, er det særligt igennem de seneste 20 år, at arbejdsmarkedet har oplevet væsentlige forandringer. I anledning af jubilæet har vi interviewet en række personer, som har været beskæftiget med arbejdsmarkedet i de seneste 20 år.

Denne gang er turen kommet til tidligere beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen.