Af Nima Astanehdost, administrerende direktør Randstad

Den 1. Oktober 2018 træder den nye dagpengereform for selvstændige i kraft, og det er svært at få armene ned.

Reformen tager højde for to store udfordringer, som arbejdsmarkedet lige nu står over for, nemlig mangel på arbejdskraft, og at folk får mod og lyst til at starte egen virksomhed op. Den slår altså to fluer med et smæk.

Med den nye dagpengereform sidestilles indtægt fra selvstændig virksomhed med indkomst som lønmodtager som grundlag for beregning af og optjening af ret  til dagpenge. Det betyder, at muligheden for optjening af dagpenge ikke længere er et spørgsmål om enten-eller men nærmere et spørgsmål om både-og, forstået på den måde, at du kan kombinere tilværelsen som selvstændig med det at arbejde eksempelvis som vikar/lønmodtager, og efter d. 1. oktober kan du opretholde dagpengeretten målt i forhold til begge dele.

Arbejdsmarkedet skriger i disse år efter arbejdskraft og særligt specialister, hvilket vi også helt tydeligt mærker i Randstad. Eksempelvis er specialister inden for IT, naturvidenskab og ingeniører i særligt høj kurs.

Mange af disse går givetvis med en drøm om at starte egen virksomhed op. Men glipper det, kan man risikere at stå i en særdeles ugunstig situation, og det afholder dem måske fra at tage springet, og får dem til at vælge en mere sikker levevej.

Men vi har behov for, at flere tør tage springet og efterfølgende skaber nye virksomheder til gavn for alle. – Og samtidig vil det alt andet lige give et friskt indspark til de fleste virksomheder med nye medarbejdere, der er vant til at starte egen virksomhed op.

Jeg er overbevist om, at den nye dagpengereform vil skabe en masse nye såkaldte free agents og contractors, hvilket også er i tidens ånd, når det gælder den måde, arbejdsmarkedet vil være organiseret på i fremtiden.

Tak til alle, der har arbejdet på udformningen af reformen, og til politikerne for hurtigt at nå til enighed– der er brug for flere af disse tiltag!