Restauranter og vikarbureauer oplever stor fremgang i beskæftigelsen, mens tankstationer og postbranchen blev årets tabere, fortæller Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er netop kommet med sin kvartalsvise analyse af beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked, og det er godt nyt for især restauranter og vikarbureauer, som er brancher, der oplever stor beskæftigelsesfremgang.

Det går også godt for byggeriet på det punkt, mens det til gengæld ikke ser så godt ud for tankstationer og for postbranchen, der samlet har tabt knap 1500 stillinger over året.

Der har helt generelt været fremgang på det danske arbejdsmarked siden midten af 2013, og den fremgang er fortsat det seneste år – især i den private sektor. 

Restauranter og vikarbureauer oplever stor vækst

Restaurantbranchen er en af de brancher, som har klaret det rigtigt godt med en uafbrudt beskæftigelsesvækst siden 2010. Således også fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 med godt 3200 flere fuldtidslønmodtagere i forhold til året før.

"Restauranterne nyder godt af forbrugernes købelyst, som stimuleres af høj beskæftigelse, reallønsfremgang, lave renter og stigende boligpriser," fortæller cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv.

Beskæftigelsen i vikarbureauerne er på samme måde steget støt siden 2009 og således også over det seneste år med godt 2200 flere fuldtidslønmodtagere i forhold til året før.

"Det vil ofte være fornuftigt for en ekspanderende virksomhed at bruge vikarer, hvis den er i tvivl, om fremgangen fortsætter, hvilket i den nuværende økonomi er med til at give fremgang i vikarbranchen. Derudover kan det i nogle brancher være svært at finde kvalificeret arbejdskraft i rette tid, hvilket giver efterspørgsel hos vikarbureauerne. Samtidig er der en mere strukturel tendens til, at virksomheder oftere benytter sig af vikarer, da det giver større fleksibilitet," forklarer Steen Bocian om baggrunden for væksten i vikarbranchen. 

Beskæftigelsen hos IT-konsulenter har været i fremgang siden begyndelsen af 2013, og ligger nu et godt stykker over perioden før krisen. Beskæftigelsen hos virksomhedskonsulenter var stort set uberørt af finanskrisen og er steget støt siden begyndelsen af 2008. Byggeriet er desuden i fremgang i øjeblikket, godt hjulpet på vej af stigende beskæftigelse, lave renter og stigende boligpriser. 

"Det er også smittet af på beskæftigelsen i bygningsfærdiggørelsesbranchen, hvor beskæftigelsen er steget med 1.466 fuldtidslønmodtagere det seneste år," fortæller Steen Bocian. 

Tankstationer er de store tabere over året

Tankstationer er en branche, hvor beskæftigelsen har været støt faldende siden 2008, og i 3. kvartal 2016 faldt den yderlige med knap 800 fuldtidslønmodtagere i forhold til samme kvartal året før.

"Afskaffelsen af lukkeloven har betydet øget konkurrence fra traditionelle supermarkeder, ligesom mere benzinøkonomiske biler har trykket indtjeningen. Samtidig kan den lave oliepris have haft yderligere negativ effekt på indtjeningen i branchen," forklarer Steen Bocian.

Beskæftigelsen i post- og kurertjeneste faldt med knap 700 fuldtidslønmodtagere i kvartalet i forhold til 3. kvartal 2015, og forklaringen skal sandsynligvis findes i udbredelsen af elektronisk kommunikation og ”pick-up”-punkter for pakketransport, som betyder, at der løbende bliver behov for færre ansatte i branchen.

Branchen "Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv." oplevede et fald i beskæftigelsen fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016, mens beskæftigelsen i detailhandlen med forbrugerelektronik faldt med 400 fuldtidslønmodtagere fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016, og har i øvrigt været støt faldende siden 2008.

"Vi forbrugere handler mere og mere over nettet – også i udenlandske netbutikker – hvilket kan have været med til at mindske behovet for ansatte i de butikker. Selvom der stadig skal være ansatte til at servicere nethandlen, er der sandsynligvis behov for færre ansatte i de fysiske butikker," siger Steen Bocian.

Beskæftigelsen i landbruget har været stigende siden 2011, og ligger over niveauet fra før krisen. Den stigning er dog vendt til et fald det seneste år. 

Den samlede beskæftigelse fortsatte opad 

Den samlede beskæftigelse i Danmark har været stigende siden sommeren 2013.

I 3. kvartal 2016 var der med ca. 2,2 mio. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere det højeste antal beskæftigede siden begyndelsen af 2009.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er dog fortsat ca. 80.000 under toppen i 2008, men er steget med 94.000 siden bunden i sommeren 2013 og med knap 32.000 det seneste år alene.

"Det er det private arbejdsmarked, der har sikret beskæftigelsesfremgangen," fortæller Steen Bocian.

Lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor steg i 3. kvartal med knap 39.000 personer i forhold til 3. kvartal året før mens den faldt med 6.000 i det offentlige. Der var i 3. kvartal 2016 knap 92.000 flere fuldtidslønmodtagere i den private sektor ift. bunden i 2013, mens beskæftigelsen i det offentlige faktisk er faldet med 800 i samme periode.

"Beskæftigelsen løftes af et privatforbrug, der stiger ganske pænt i øjeblikket, og har gjort det de seneste par år. Det giver øget efterspørgsel efter arbejdskraft hos virksomheder, der især sælger deres varer og tjenester til danskerne, hvilket vi også ser i brancheoversigten. Samtidig er den stigende beskæftigelse i øvrigt en af årsagerne til det stigende private forbrug, der også bliver hjulpet godt på vej af lave oliepriser og renter samt et boligmarked i fremgang," forklarer Steen Bocian. 

Fra 2. til 3. kvartal 2016 faldt beskæftigelsen på landsplan opgjort som fuldtidslønmodtagere

Det fald dækker dog over en stigning i antal lønmodtagere, men et fald i antal beregnede fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som følge et stort fald i den opgjorte gennemsnitlige arbejdstid.

"Det er ikke unormalt, at arbejdstiden falder, men faldet i 3. kvartal er ifølge Danmarks Statistik markant større end normalt og kan skyldes et ændret feriemønster eller ændret registreringspraksis. Man skal derfor være varsom med at tolke for håndfast på 3. kvartals fald i lønmodtagerbeskæftigelsen opgjort som fuldtidsbeskæftigede," fortæller Steen Bocian.